Obchodní zástupce

Bezpečnost a čistota na pracovišti

Prvním krokem k bezpečnému pracovnímu prostředí je vytvoření seznamu toho, co by mělo chránit zdraví a bezpečí zaměstnanců a zákazníků. Nejprve je třeba potenciální rizika identifikovat a následně je postupně eliminovat. Pokud se budete důsledně starat o bezpečnost ve vaší firmě, projeví se to postupně na kultuře bezpečnosti na vašem pracovišti. K bezpečnosti přitom patří i čistota prostředí, protože úzce souvisí se zdravím lidí, kteří se na pracovišti nacházejí.

Obrázek: Každý zaměstnavatel musí dbát na bezpečí svých zaměstnanců.

7 nejdůležitějších zabezpečení pracovního prostoru

1. Stroje a elektrické nářadí

Všechny přístroje a nářadí musí být v provozuschopném stavu a měly by se pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozené, rezavé, zda jsou ochranné kryty v pořádku a zda jsou tyto věci při práci bezpečné. Ujistěte se, že jsou vaši zaměstnanci pořádně obeznámeni s jejich správným používáním ještě předtím, než s nimi budou pracovat.

Obrázek: Školení zaměstnanců na ovládání strojů sa nesmí podceňovat.

2. Zvýšené povrchy

Zvýšené povrchy mohou představovat nečekanou hrozbu pro vaše zaměstnance. Měly by být viditelně označené, abyste se vyvarovali zbytečnému úrazu. Zvýšená místa můžete označit například výstražnými značkami nebo reflexními páskami. Nezapomeňte viditelně označovat i různá poškození povrchů, jako je roztrhnutý koberec, díry v podlaze nebo rozbitá dlažba.

Obrázek: Hodně úrazů vzniká na schodišti na nerovném povrchu. 

3. Podlahy

Podlahy nesmí být vystavené žádným nečistotám, které by mohly způsobit úraz. To se týká například firem, které pracují s tekutinami (třeba opravna automobilů). Na takových pracovištích je průběžná údržba podlahy nevyhnutelná kvůli bezpečnosti

Pokud není možné průběžně čistit podlahu, nejlepším řešením je umístění gumových rohoží, které jsou protiskluzové a zároveň z podrážek absorbují i případné nečistoty. Některé gumové rohože jsou speciálně určené do pracovišť, kde zaměstnanci pracují převážně vestoje. Jsou totiž vyrobené tak, aby snižovaly pocit únavy. Protiúnavové rohože redukují zátěž zad a kloubů a pomáhají zaměstnancům zůstat v přirozeném postoji.

4. Osvětlení

Správné osvětlení v kancelářských prostorách nebo ve výrobních halách pomáhá předcházet bolestem očí, hlavy nebo poškození zraku. Správné osvětlení by se kvůli bezpečnosti nemělo podceňovat ani na schodištích, ve venkovním prostředí nebo na chodbách. Je důležité pravidelně kontrolovat osvětlení a vyměnit žárovky, které byly poškozené nebo odpojené. 

5. Čistota

Špinavé pracoviště může představovat nebezpečí pro zdraví. Ujistěte se, že se všechny toalety čistí aspoň jednou za den. Vyžadujte od zaměstnanců, aby si po sobě v jídelnách a kuchyňce uklízeli. Sledujte, zda se v prostorách neusídlili hlodavci, protože mohou napáchat velké škody. 

Také myslete na pravidelnou dezinfekci pracoviště a zaměstnancům dejte k dispozici dostatečné množství dezinfekčních prostředků. Zavést můžete také pravidelné testování na onemocnění covid-19. Zaměstnancům dále můžete dát k dispozici roušky nebo respirátory zdarma. Čistota na pracovišti je z jedno nejdůležitějších pravidel bezpečnosti.

Obrázek: Čistota půl zdraví. 

6. Bezpečnostní cvičení

Připravte své zaměstnance protipožárním cvičením na to, aby věděli, jak se zachovat v případě nebezpečí. Jasně označte všechny východy, ubezpečte se, že máte v pořádku hasicí přístroje a na viditelné místo umístěte všechna nouzová čísla. Pravidelně zkoumejte nouzové postupy a zabezpečte, aby se všichni zaměstnanci naučili reagovat v případě nouzové situace.

Obrázek: Nejen školení, ale i patřičné vybavení je potřeba jako prevence před požárem.

7. Ochranné pracovní pomůcky a oblečení

Ujistěte se, že máte dostatečné zásoby bezpečnostního oblečení a vybavení. Samozřejmě záleží na charakteru vašeho pracoviště, ale je potřeba, aby byli zaměstnanci dostatečně chráněni před jakýmkoliv nebezpečím. Oblečení a pomůcky, které poskytnete, musí vyhovovat zaměstnancům, být v neporušeném stavu a poskytovat potřebnou úroveň ochrany.