Vladislav Pavelek

Karlovy Vary, ČR

Česká republika

Profile Information:

Specializace
Měření a odstínění Radonu
Název firmy
PROFI RADON
Sídlo firmy
U Trati 64/1
Karlovy Vary, 360 04
O naší firmě
Jsme malou rodinnou firmou založenou v roce 2019 a přesto již s několikaletými zkušenostmi v oboru. Máme za sebou více jak 2500 měření Radonu na pozemcích a ve stavbách při kterých jsme se setkali s mnohými nedostatky při řešení protiradonových opatření staveb v důsledku kterých překračovaly naměřené hodnoty objemové aktivity radonu v novostavbách anebo v zrekonstruovaných stavbách často jedno až trojnásobek doporučených referenčních hodnot (300 Bq/m³).

Nepříjemné je, že Radon nezapáchá, a tudíž ho není možné zjistit nosem. A proto vzniká u laické veřejnosti dojem, že měřní Radonu je jen uměle vytvořenou záležitostí obtěžující občany.
Stavební firmy naproti tomu řeší protiradonové izolace často dle vlastních zkušeností a nezajistí-li si stavebník nezávislý stavební dozor a správnou smlouvu o dílo s důrazem na dodržování ČSN daných postupů pří řešení protiradonových opatření staveb, může se dočkat nepříjemného překvapení při kontrolním měření před kolaudací stavby.

Statistika nelže. Dle SÚRO (Státní úřad radiační ochrany) je u 3 z 5 staveb postavených na pozemcích s vysokým radonovým indexem nedostatečně nebo špatně provedená protiradonová ochrana, což je příčinou vyšších naměřených hodnot objemové aktivity radonu.

Dále je českým statistickým ústavemu prokázáno, že ročně umírá v ČR více jak 5402 lidí na rakovinu plic, přičermž se odhaduje, že z tohoto počtu podlehne působení Radonu cca 900 jedinců. Což je obdobný počet, jako počet jedinců, kteří zahynou ročně na českých silnicích – cca 832.

Radon zabíjí pomalu.
Důsledky jeho působení se často projeví
až po řadě let života v nezabezpečených nebo špatně provedených stavbách.
Nenechávejte nic náhodě a chraňte sebe i svou rodinu před zabijákem, kterého nemůžeme ignorovat. Vždyť je příčinou až 49% všech druhů radioaktivního záření,
které na nás denně nepřetržitě působí.


Za PROFIRADON Vladislav Pavelek
manager a technik firmy
Web
http://profiradon.eu
Telefón
777112526, email: profiradon@email.cz
Důvod registrace
Zvýšit povědomí stavebníků o možných rizicích souvisejících s Radonem

Comment Wall: