Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout ohlášení : ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení

 

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.

 

                                                                         Adresa příslušného úřadu

 Úřad:            ...................................................................

Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

         V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:         OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

            stavby 

            terénních úprav

             zařízení

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15  vyhlášky č. 526/2006  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

 

 

 

ČÁST A.

 

I.    Vlastník stavby

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná     jednat jménem právnické osoby       

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Ohlašuje-li odstranění stavby více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:      ano                  ne

 

II.  Vlastník stavby jedná  

   samostatně    

   je zastoupen:  jméno, příjmení, název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo s adresou sídla):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

III.   Místo a označení odstraňované stavby

obec

katastrální území

parcelní č.

Označení stavby

 

 

 

 

 

IV.  Vlastnická práva k pozemku  zastavěnému odstraňovanou stavbou

Pozemek parc. č.:   ……………….……......,    katastrální území: ………………………………………….

 

Vlastník:     shodný s vlastníkem stavby

                   fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

                    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

V.   Základní údaje o stavbě

Označení,  účel a kapacita stavby:   ………..……………………………………………………………..          

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Půdorys, výška stavby:               ......................................................................................................................

 

Je ve stavbě zabudován azbest:    ano          ne   

                                                     

 

VI.   Důvody k odstranění stavby, předpokládaný termín započetí a ukončení prací

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

VII.  Způsob odstranění stavby

Dodavatelsky :

Název a sídlo stavebního podnikatele  (pokud je  v době podání ohlášení znám), IČ bylo-li přiděleno

...............................…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

Svépomocí (týká se staveb, které nevyžadovaly stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu, certifikát autorizovaného inspektora) :

Jméno a  příjmení osoby, která bude provádět stavební dozor

…………………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení autorizované osoby (stavbyvedoucího), která bude zajišťovat odborné vedení při svépomocném provádění bouracích prací na stavbě, v níž je přítomen azbest

…………………………………………………………...............................................................................

S použitím trhavin  ano    ne

 

        

VIII. Informace,

zda je stavba dosud užívána   ano    ne

v případě odstranění vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu počet odběratelů

(§ 2 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

IX.       Opatření na sousedním pozemku

K provádění bouracích prací  má být použit sousední pozemek (stavba)    ano      ne

s vlastníkem této nemovitosti dohoda uzavřena                                           ano     ne

V kladném případě uvést

rozsah  záboru ……………………………………………………………………………………………..

dobu záboru………………………………………………………………………………………………..

 

Identifikace sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Statistické ukazatele

U budov obsahujících byty se uvádějí následující statistické ukazatele

1. Druh (charakter) odstraňované budovy (dům bytový, rodinný, jiná budova obsahující byt)

………………………………………………………………………………………………………………

2. Celková podlahová plocha budovy (m²)…………………………………………………..

3. Počet zanikajících bytů, jejich velikost a  rok jejich vzniku……………………………………………

4. Užitková plocha zanikajících bytů (m²)………………………………………………………….............

5. Obytná plocha zanikajících bytů (m²)……………………………………………………………………

6. Počet zanikajících podlaží budovy, v nichž zanikají byty………………………………………………..

 

 

 

                                                                                              ………………………………………………..

                                                                                                                            podpis

 

 

Kontaktní telefonní číslo ohlašovatele:

 

ČÁST B.

 

 

Přílohy ohlášení odstranění stavby:

  1. 1.      doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby, pokud je stavební úřad nemůže ověřit z katastru nemovitostí

  1. 2.      dokumentace  bouracích prací,  popř. nezbytné výkresy úprav pozemku po odstranění stavby

  1. 3.      plná moc v případě zastupování vlastníka odstraňované stavby

  1. 4.      prohlášení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor nad prováděním bouracích prací, že bude odborně vést práce na odstraňování stavby svépomocí

  1. 5.      doklad o kvalifikaci osoby, která bude  vykonávat stavební dozor (§ 2 odst. 2 písm.d) zákona)

  1. 6.      závazná stanoviska  dotčených orgánů k odstranění stavby, pokud jsou zvláštním zákonem vyžadována

 

 

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby