Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

 

 

 

Stáhnout oznámení : oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb.

 

                                                                       Adresa příslušného úřadu

 Úřad:            ...................................................................

 Ulice:            ...................................................................

 PSČ, obec:    ...................................................................

 

 

   V …………...……………………dne……..…....…….

 

 

Věc:         OZNÁMENÍ  STAVBY

             posouzené autorizovaným inspektorem

 

podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona  ve věcech stavebního řádu

 

 

ČÁST A.

I.    Stavebník

□    fyzická osoba

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    fyzická osoba podnikající –záměr  s její podnikatelskou činností

jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě  též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

□    právnická osoba

název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popřípadě též  adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Je-li stavebníkem více osob, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:                         □   ano               □  ne

 

 

 

II. Stavebník jedná  

□    samostatně    

□    je zastoupen:  jméno, příjmení/ název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa            sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

III. Označení  a popis stavby

Účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění  stavby

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

doba trvání stavby :  □ trvalá             □ dočasná na dobu .........................................................................

IV. Místo stavby

Pozemky (stavby) dotčené navrhovanou stavbou:

obec

katastrální území

parcelní č.

druh pozemku podle katastru nemovitostí

výměra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemek  (pozemky) je ve vlastnictví:          □ žadatele   □   jiného vlastníka

Navrhuje-li se stavba (její změna) na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě připojeny v samostatné příloze:  □  ano      □ ne

 

V. Vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo  založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu  ke stavbě nebo k pozemku  určenému pro provedení  stavby

Pozemek (pozemky) parc. č.:……………….……......…………………………………………………….

 katastrální území: ………… ………………………………………………………………………………

                              

Vlastník:  □    fyzická osoba

                        jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

                 □    právnická osoba

                        název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla  (popř. jiná adresa pro     doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby   

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

Pozemek je ve vlastnictví:      □   žadatele   □  jiného vlastníka

Navrhuje-li se stavba (její změna) na více pozemcích, jsou údaje obsažené v tomto bodě  připojeny v samostatné příloze:    □ ano       □ ne

 

VI.    Identifikační údaje o projektové dokumentaci, podle údajů na štítku (rozpisce)

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………VII.  Předpokládaný termín zahájení  a dokončení stavby

zahájení ...........................................................................................................................................................

dokončení ........................................................................................................................................................

  1. VIII.  Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                       ………………………………………………..

                                                                                                      podpis 

 

Kontaktní telefonní číslo:

 

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby