Návrh na vydání územního rozhodnutí

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

 

Stáhnout žádost: Návrh na vydání územního rozhodnutí

 

 

                                                           

V ………………………dne…….……….

Městský úřad ........                                                              

odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování

...........................................

...................................

 

Návrh na vydání územního rozhodnutí

 

Jméno (název) a adresa (sídlo) navrhovatele

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Druh a stručný popis stavby, jejíž umístění se navrhuje, s uvedením účelu užívání a její kapacity

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Místo stavby

parcelní číslo ………………………….        obec (k.ú.) ………………………………………

druh pozemku podle katastru nemovitostí  a dosavadní způsob využívání …………………………………………………………………………………………………..

Jméno a adresa vlastníka pozemku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Seznam a adresy fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Údaje o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací

 

□   je v souladu s ÚPD     □   není v souladu s ÚPD    □ ÚPD není schválena

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                      podpis ( razítko)  navrhovatele

 

 

 

 

K návrhu se přikládá:

 

□         doklad o vlastnictví pozemku (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o jiném právu

□         souhlas vlastníka pozemku

□         snímek katastrální mapy se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb (účinků ) na okolí ve ….  vyhotoveních

□         mapový podklad v měřítku 1: 10 000 až 1 : 50 000, týká-li se návrh území zvlášť rozsáhlého s velkým počtem účastníků řízení nebo umístění liniové stavby ve … vyhotoveních

□         podklady a dokumentace , ze kterých musí být dostatečně jasné architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení, údaje o provozu, popř. výrobě, včetně základních technických parametrů, o navrhovaných technologiích a zařízeních, vliv stavby, provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, včetně návrhu na opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků, popř. návrh na zřízení ochranného pásma, zneškodňování odpadů, ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, vhodnost geologických a hydrologických poměrů v území, úpravy nezastavěných ploch a plochy, které budou  ozeleněny

□         situační výkres v měřítku M 1 : 500, ve kterém bude navržen

-                     půdorysný rozměr stavby a vzdálenost od hranic pozemku a sousedních budov

-                     způsob zásobování pitnou vodou

-                     způsob odkanalizování stavby (na veřejnou kanalizaci, do jímky na vyvážení)

-                     napojení na komunikaci , rozvod el. energie a plynu

□         souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF

□         souhlas s odnětím lesní půdy z LPF

□         vyjádření referátu životního prostředí OkÚ Třebíč

□         vyjádření referátu kultury OkÚ Třebíč

□         vyjádření referátu regionáního rozvoje OkÚ Třebíč

□         vyjádření referátu dopravy OkÚ Třebíč

 

 

□         vyjádření SÚS Třebíč                           

□         závazný posudek OHS

□         posudek HZS

□         vyjádření  a.s. Český Telecom

□         stanovisko JME a.s. POS Třebíč

□         stanovisko VAS a.s. Třebíč

□         stanovisko JMP a.s. rozvodna Třebíč

□         vyjádření SMS, Nerudova 5, Třebíč

□         stanovisko odboru dopravy MěÚ Třebíč

□         stanovisko odboru  KS  MěÚ Třebíč

□         stanovisko  městského architekta      

□         vyjádření obce

□         doklad o měření radonu                           

□         vyjádření Lesy ČR s.p. Lesní správa Třebíč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□          vyjádření Povodí Moravy, Mlýnská 39,Jihlava

□          vyjádření Povodí Moravy a.s. Dřevařská 1, Brno         

□          vyjádření Lesy ČR s.p.,oblastní správa           toků, Dukelská třída 89, Brno

□          vyjádření Drážního úřadu, Nerudova 1, Olomouc

□          vyjádření ČD s.o., Divize dopr. cesty,Stavební správa Olomouc, Nerudova 1

□         vyjádření Čd s.o., Správa dopr. cesty Brno, Kulkova 1

□         vyjádření ČD s.o. Oblastní. správa žel. telekomunikací,  Nezamyslova 22, Brno

□         jiné

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby