Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad

 

 

Stáhnout žádostŽádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

 

 

Městský  úřad  ...............

odbor výstavby, životního prostředí a územního plánování

.....................................................................

 

Ž á d o s t   o   p o v o l e n í   k   p o k á c e n í   d ř e v i n

r o s t o u c í c h   m i m o   l e s

  ----------------------------------------------------------------------

 

Jako  v l a s t n í k  ( n á j e m c e )  pozemku  parcelní číslo . . . . . . . . . .   v k. ú.  . . . . . . . . . . . . . .

ž á d á m  o  povolení  k  pokácení  dřevin  rostoucích  mimo  les  v  souladu  s  §  8  zákona  č. 114/92  Sb.  o  ochraně  přírody  a  krajiny  a  §  8  vyhlášky 395/92  Sb.

Jedná  se  o  následující  dřeviny:

ks  ( m 2 )                                druh  dřeviny                           obvod  kmene  ( u  stromů )

 

 

Jako důvody  k  pokácení  stromu  uvádím  následující  skutečnosti:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      podpis  žadatele                                                 jméno  a   adresa  žadatele  ( telefon )

 

                                                                                                 V  ...................   dne:

 

Přílohy  k  žádosti:

-------------------------

doklad  o  vlastnictví  pozemku

snímek  pozemkové  mapy  se  zákresem  stromů

plná  moc  k  zastupování  vlastníka  nebo  spoluvlastníků

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlivky:  MěÚ,  odbor výstavby, životního  prostředí a územního plánování vykonává státní  správu  na  úseku  kácení  dřevin  pouze  v  zastavěném  území  města  a integrovaných  obcí.

Obvod  u  stromů  se  měří  ve  výšce  130  cm  nad  zemí.

 

 

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby