Betonáž

 

Betonovou směs vyrábíme v míchačkách podle předpisu, který je sestaven podle typu použitého kameniva, potřebné pevnosti a konzistence, druhu cementů apod. Na velkých stavbách a výstavbách sídlišť se zřizují betonárny s velkou kapacitou výroby betonové směsy.

 

Skladování složek betonové směsi

Kamenivo ukládáme podle frakcí na hromady, které od sebe oddělujeme stěnami. V rovinném terénu řadíme skládky za sebou pro spodní odběr nebo vějířovitě. Vějířové uspořádání je vhodné při odběru mechanickou lopatou nebo vlečným korečkem. V členitém terénu využíváme pro přísun a odběr kameniva rozdílů výšek. Úložné plochy pro kamenivo náležitě zhutníme a zpevníme. Nejlépe je ukládat kamenivo na betonovou dlažbu nebo panely (zabráníme tak smíchání kameniva se zeminou). K uložení kameniva můžeme též použít zásobníky.

 

Cement pytlovaný skladujeme v uzavřených skladech na pevné a nepropustné podlaze. Každá dodávka cementu musí být označena štítkem (druh a pevnost cementu, datum přivezení). odebíráme vždy nejstarší cement (z důvodu znehodnocení cementu při delším skladování - přijímáním vzdušné vlhkosti). Cement volně ložený se na stavbu dopravuje pomocí speciálních automobilů nebo vagónů. Skladuje se v silech, do kterých se dopravuje pneumaticky.

 

Míchání betonové směsi a míchačky

Pro strojní výrobu betonové směsi používáme míchačky, které rozdělujeme podle provozu na míchačky s přerušovaným mícháním a na míchačky s nepřerušovaným mícháním.

 

Míchačky s přerušovaným mícháním mají buď otáčivý buben, a to podle vodorovné nebo šikmé osy, nebo stacionární buben. V míchačkách se stacionárním bubnem je směs promíchávána rameny pohyblivými podle svislé osy a nebo šnekovým mechanismem podle podélné osy.

 

Míchačky s otáčivým bubnem jsou opatřeny lopatkami, které směs nabírají a převalováním nebo přesypáváním ji míchají. Malé míchačky o objemu 60 a 100 l jsou umístěny na kolečkové konstrukci. Plní se přímo do bubnu a vysypávají překlopením. Používáme je pouze pro údržbářské práce, opravy a výrobu mazanin při rekonstrukcích malého rozsahu. Větší míchačky o objemu 120 a 150 l jsou umístěny na podvozcích. Buben se plní přímo, při míchání je buben v šikmé poloze a vyprazdňuje se otočením kolem vodorovné osy. Míchačky jsou určeny pro výrobu maltovin a betonové směsi menších staveb. Míchačky objemu 200, 250 a 400 l se plní násypným košem, který na horním konci výtahu vysypává směs do bubnu. Vyprazdňování je však různé podle typu míchačky. Některé míchačky se vyprazdňují vypouštěcím žlabem, míchačky typu PM zpětným chodem, některé míchačky sklopením bubnu.

 

Míchačky s nepohyblivým bubnem mají buď nízký válec, v němž se směs promíchává pomocí lopat centrálně umístěných na ramenech nebo soustavou lopatek umístěných na konci ramena, které se otáčí, anebo mají vodorovný válec. V tomto válci je směs promíchávána šnekovým hřídelem. Pro výrobu betonové směsi v této míchačce můžeme použít kamenivo se zrnem maximálně 40 mm. Lze v ní vyrábět směsi i za nižších teplot, neboť má zařízení na výrobu teplé betonové směsi (na počátku míchání se rameny lopat přivádí pára, která směs ohřeje). Všechny úkony se řídí z ovládacího panelu. Míchačka typu Elba s vodorovným bubnem má šnekové míchací zařízení. Vyprazdňuje se spodním otvorem.

 

Přenosné betonárny se staly na našich větších a rozsáhlejších stavbách již běžnými. Části betonáren se přemísťují na speciálních podvozcích. Uvedeni betonárny do provozu vyžaduje minimální dobu a při dodržování předpisů zaručuje dobrou kvalitu betonové směsi. Ovládání je ruční, plně mechanizované nebo automatické.

 

Předností přenosných betonáren je to, že je zajištěna výroba kvalitní směsi, uspoří se pracovní síly o 30 % (k obsluze jsou zapotřebí jen dva pracovníci), zvýší se produktivita práce a provoz je velmi hospodárný. Na stavbách se můžeme setkat s betonámou Centromat CE 16, s CE 304. V zahraniční licenci je u nás vyráběna Elba AMS 15/1 a Elba EBM 15/2. Na stavbách Armabetonu byly používány betonámy ze SRN Elbamixer EMM 15N, 25N, i 35N. Tyto betonámy se vyznačují velkou mobilností.

 

Stabilní betonárny se zřizovaly v panelámách pro rozsáhlou výstavbu sídlišť na několik let. Stabilní betonámy jsou již plně automatizovány. Jejich chod je ovládán tlačítkovým systémem z velína. Během tří minut je namícháno libovolné množství betonové směsi (do 10 m3) různé jakosti a požadované hodnoty zpracovatelnosti.

 

 

Stabilní betonárna Stetter v 1/50/00 K

Transportbeton je betonová směs pro výrobu betonu, jejíž složky byly zamíchány, popř. nadávkovány v betonámě nebo v dávkovači stanici a která se na místo zpracování dopravuje přepravními prostředky se zárukou předepsané jakosti směsi.

 

Podle toho, ve kterém zařízení je směs pro výrobu betonu míchána, rozeznáváme:

 • směs je zamíchána v betonámě, během dopravy se udržuje v homogenním stavu
 • směs je zamíchána v automíchači, směs se míchá během přepravy nebo až po dojezdu na místo zpracování
 • směs je zamíchána kombinovaně, částečně namíchána v betonámě a míchání (homogenizace) se dokončí v automíchači
 • směs je nadávkovaná v místě výroby, konečná homogenizace nadávkovaných nebo nasucho zamíchaných složek se provede až v místě zpracování v automíchači nebo v míchačce.

 

Doprava betonové směsi

Doprava betonové směsi má být co nejkratší. Při dopravě se nesmí směs rozmísit, ani se nesmějí odloučit velká zrna od maltoviny. Stejnoměrnost směsi se poruší pň nevhodném vypouštění směsi z míchačky do dopravního prostředku, při dopravě směsi následkem otřesů nebo při dopravě směsi pásovými dopravníky s velkým sklonem a při vysypávání směsi z dopravního prostředku z větší výšky. Dojde-li k porušení homogenity, je nezbytné několikrát směs ručně přeházet. Rozmíšená betonová směs vytváří beton až o 40 % menší pevnosti.

 

Pro dopravu betonové směsi ve vodorovném směru používáme tyto dopravní prostředky:

 • kolečko (objem 60 - 100 l, dopravní vzdálenost 20 - 35 m)
 • japonka (objem 125 l a více, dopravní vzdálenost do 50 m)
 • motorový vozík (objem 0,25 m3)
 • multikára (pro menší množství betonové směsi na větší vzdálenost)
 • dampr, též dampkára (objem 0,25 - 10 m3, dopravní vzdálenost do 5 km)
 • autodomíchávače a automíchače

 

 

Dopravní prostředky (a - kolečko, b - japonka, c - motorový vozík, d multikára)

Pro dopravu betonové směsi ve svislém směru používáme plošinové výtahy.

 

Pro dopravu betonové směsi ve vodorovném i svislém směru používáme:

 • Badie - ležatá dopravní nádoba hranatého tvaru přepravující se pomocí jeřábu (objem 0,7 - 1,5 m3)
 • Stojaté nádoby -mají tvar komolého kužele s válcovým vyústěním. Plníme je přímo z míchaček nebo vanových zásobníků

 

 

 

◄◄◄ Zpět na Technologie betonu obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 2079

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby