DIMENZE POVLAKOVÝCH HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY PODLE HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ

V DEVADESÁTÝCH LETECH SE NÁŠ TRH ZAPLŇOVAL MODERNÍMI KVALITNÍMI HYDROIZOLAČNÍMI MATERIÁLY, ALE CHYBĚL PŘEDPIS, KTERÝ BY DOPORUČOVAL VHODNOU MATERIÁLOVOU BÁZI A DIMENZI POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE V ZÁVISLOSTI NA HYDROFYZIKÁLNÍM NAMÁHÁNÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI. PRVNÍ DOPORUČENÍ PO ROCE 1989 POSKYTLA AŽ NOVÁ ČSN P 73 0606 HYDROIZOLACE STAVEB – POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Z ROKU 2000.

 

Norma stanovuje základní principy přístupu k navrhování hydroizolací staveb. Zkušenost ukazuje, že pokud projektant ustanovení ČSN respektuje, pak ve svém projektu neopomene žádný podstatný moment správného návrhu.

 

Příklady možných složení vybraných povlakových hydroizolací v závislosti na hydrofyzikálním namáhání stanovuje příloha C, tabulka C.1 ČSN P 73 0606. Pro namáhání tlakovou vodou např. uvádí složení povlakové hydroizolace podle tabulky /01/.

 

Z těchto doporučení vychází tabulka /02/ dimenzí povlakových hydroizolací publikovaná v prvních vydáních monografie KUTNAR – Hydroizolace spodní stavby (Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., 2000) a v projekční příručce KUTNAR – Hydroizolace spodní stavby – Skladby a detaily (Atelier st....

Respektování této normy a tabulek samozřejmě nezbavuje projektanta zodpovědnosti za to, že navržené řešení bude realizovatelné a funkční po požadovanou dobu. Právě této odpovědnosti jsou si vědomi i projektanti Atelieru stavebních izolací. Ze zkušeností shrnutých v předcházejících článcích a diskutovaných na seminářích a kongresech vznikl vlastní předpis Atelieru stavebních izolací. Ten respektuje uvedenou přílohu normy a dále ji rozvádí. Do volby dimenze a materiálové báze povlaku podle tohoto předpisu vstupuje i postup izolování spodní stavby, přístupnost izolace po jejím dokončení, možnost odvodnění základové spáry, atd. Je i více potlačen negativní vliv lidského faktoru (tabulka /03/).

TABULKA 01

F. VODA TLAKOVÁ

 

a) povlakové hydroizolace z asfaltových pásů

aa) povlak ze dvou asfaltových pásů typu S podle tabulky A.1, položka 11

b) povlakové hydroizolace z fólií 5)

ba) povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie se signální vrstvou o tloušťce 1,5 mm podle tabulky A.1,

položky 25, 26, 27, 28 s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.

bb) povlak ze dvou vrstev hydroizolačních fólií o tl. 1,5 + 1,0 mm podle tabulky A.1, položky 25, 26, 27, 28 se zabudovaným aktivním kontrolním a sanačním systémem, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.

c) kombinované hydroizolační systémy – fóliový povlak + vodotěsná stavební konstrukce 5)

ca) povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie o tloušťce 1,5 mm podle tabulky A.1, položky 25, 26, 27, 28 s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci, v kombinaci se stavebními konstrukcemi z vodotěsného betonu, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.

cb) zdvojený hydroizolační systém podle odstavce F. bb) s aktivní kontrolou hydroizolační funkce

v kombinaci se stavebními konstrukcemi z vodotěsného betonu s plošnou pasivní kontrolou vodotěsnosti a zdvojeným sanačním systémem.

 

 

 

TABULKA 02

HYDROFYZIKÁLNÍ EXPOZICE

NATAVITELNÉ PÁSY

FÓLIE

tlaková voda

větší než 0,02 MPa

3 pásy typu S

SBS modifikované

fólie PVC-P tl.2 mm

fólie PVC-P tl.1,5 mm

kontrolní a sanační systém

tlaková voda

do 0,02 MPa

2 pásy typu S

SBS modifikované

fólie PVC-P tl.2 mm

kontrolované spoje +

vodotěsná konstrukce

gravitační voda působící na horizontální a přilehlé níže umístěné vertikální plochy

2 pásy typu S

fólie PVC-P tl.1,5 mm

kontrolované spoje

 

gravitační voda prosakující horninovým prostředím kolem vertikálních ploch podzemí budov

1 pás typu S

fólie PVC-P tl.1,5 mm

kontrolované spoje

zemní vlhkost

1 pás typu S

fólie PVC-P tl.1,0 mm

 

TABULKA 03 – KONCEPCE DIMENZOVÁNÍ POVLAKOVÝCH

HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY

YDROFYZIKÁLNÍ

NAMÁHÁNÍ

odvodnění

prostředí

způsob

provádění

svislé

hydroizolace

vzhledem ke

stavebním

konstrukcím**,

obrázky 01, 02,

03, 04

příklady užívané v projektové praxi

Atelieru stavebních izolací

natavitelné

asfaltové pásy

fólie PVC-P

ZEMNÍ VLHKOST

-

1, 2, 3, 4

1 x natavitelný pás

SBS mod.

ELASTEK nebo

GLASTEK

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,0 mm

VODA PROSAKUJÍCÍ

KOLEM

VERTIKÁLNÍCH

KONSTRUKCÍ

-

1, 2, 3, 4

1 x natavitelný pás

SBS mod.

ELASTEK nebo

GLASTEK

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,5 mm

VODA PROSAKUJÍCÍ

KOLEM

VERTIKÁLNÍCH

A HORIZONTÁLNÍCH

KONSTRUKCÍ

A STÉKAJÍCÍ PO

JEJICH POVRCHU

 

1

-

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,5 mm

s kontrolou těsností spojů

nebo aktivovatelný

systém ze 2 fólií

ALKORPLAN 2,0 +

1,5 mm

2,3

2 x natavitelný pás

SBS mod.

ELASTEK

a GLASTEK

VODA HROMADÍCÍ

SE V ZÁSYPECH

STAVEBNÍ JÁMY

Ne

1

-

aktivovatelný systém ze 2

fólií ALKORPLAN 2,0 +

1,5 mm ***

2

-

Ano

1,4

-

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,5 mm s kontrolou těsností spojů

2,4

2-3x * natavitelný pás SBS mod.

ELASTEK

a GLASTEK

NAMÁHÁNÍ

TLAKOVOU

PODZEMNÍ VODOU

ne

1

-

aktivovatelný systém ze 2

fólií ALKORPLAN 2,0 + 1,5 mm

2

-

V tabulce již neuvádíme dělení asfaltových pásů na pásy typu A, R a S. O postupném upuštění od tohoto značení rozhodla v březnu 2006 TNK 65 Izolace staveb.

 

Poznámky k tabulce /03/: * Tři asfaltové pásy se navrhují v případě, kdy je zřízena drenáž, ale bude uvedena do provozu až při selhání hydroizolačního povlaku.

 

** Vodorovná hydroizolace ze zpravidla provádí na vodorovnou podkladní konstrukci. Svislá hydroizolace může být prováděna:

1. na tuhou podkladní konstrukci staticky nezávislou s nosných konstrukcích objektu (např. pažení) /obr. 01/. Vhodné jen pro hydroizolační fólii. Hydroizolaci nelze dodatečně odkrýt.

 

2. na tuhou podkladní konstrukci založenou společně s nosnými konstrukcemi objektu (např. nosná stěna pláště založená společně s pokladní konstrukcí vodorovné hydroizolace) /obr. 02/. Vhodné pro fólii i pro asfaltové pásy.

3. na dokončenou stavební konstrukci (zpravidla izolování suterénních stěn z vnější strany) /obr. 03/. Vhodné pro fólii i pro asfaltové pásy, ale nikoliv v tlakové vodě.

4. na tuhou podkladní konstrukci založenou společně s nosnými konstrukcemi objektu a ukončenou v dostatečné výšce. Po provedení obvodové nosné stěny může být napojena etapovým spojem a dále prováděna zvenku na tuto stěnu /obr. 04/. Vhodné pro fólii i pro asfaltové pásy, ale ne pro dvojitý fóliový systém.

 

*** Při neodvodněné základové spáře v podmínkách vody hromadící se v zásypech stavební jámy (bez ohledu na propustnost prostředí) se připouští pouze systém ze dvou fólií PVC-P. Jako jediný jej lze předat prokazatelně těsný a v případě pozdějších poruch vlivem poškození navazujícími pracemi jej lze dodatečně utěsnit. Povlak z asfaltových pásů se připouští pouze v kombinaci s odvodněním základové spáry.

V letošním roce se bude projednávat revize ČSN P 73 0606. V rámci této revize bude Atelier stavebních izolací navrhovat zapracování obecných principů z uvedeného předpisu (tabulka /03/) do doporučení nové verze normy. Námi navrhovanou tabulku dimenzí předkládáme široké technické veřejnosti k diskuzi. Vaše zkušenosti, příp. konkrétní návrhy na změnu předkládané tabulky či normové tabulky, příp. jiných ustanovení normy můžete zasílat e-mailem na adresu atelier@dektrade.cz, příp. na adresu zpracovatele normy kutnar@kutnar.cz.

Zdroj: DEKTIME 02-2006, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 2008

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 23.5. 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby