DIMENZE POVLAKOVÝCH HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY PODLE HYDROFYZIKÁLNÍHO NAMÁHÁNÍ

V DEVADESÁTÝCH LETECH SE NÁŠ TRH ZAPLŇOVAL MODERNÍMI KVALITNÍMI HYDROIZOLAČNÍMI MATERIÁLY, ALE CHYBĚL PŘEDPIS, KTERÝ BY DOPORUČOVAL VHODNOU MATERIÁLOVOU BÁZI A DIMENZI POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE V ZÁVISLOSTI NA HYDROFYZIKÁLNÍM NAMÁHÁNÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI. PRVNÍ DOPORUČENÍ PO ROCE 1989 POSKYTLA AŽ NOVÁ ČSN P 73 0606 HYDROIZOLACE STAVEB – POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Z ROKU 2000.

 

Norma stanovuje základní principy přístupu k navrhování hydroizolací staveb. Zkušenost ukazuje, že pokud projektant ustanovení ČSN respektuje, pak ve svém projektu neopomene žádný podstatný moment správného návrhu.

 

Příklady možných složení vybraných povlakových hydroizolací v závislosti na hydrofyzikálním namáhání stanovuje příloha C, tabulka C.1 ČSN P 73 0606. Pro namáhání tlakovou vodou např. uvádí složení povlakové hydroizolace podle tabulky /01/.

 

Z těchto doporučení vychází tabulka /02/ dimenzí povlakových hydroizolací publikovaná v prvních vydáních monografie KUTNAR – Hydroizolace spodní stavby (Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., 2000) a v projekční příručce KUTNAR – Hydroizolace spodní stavby – Skladby a detaily (Atelier st....

Respektování této normy a tabulek samozřejmě nezbavuje projektanta zodpovědnosti za to, že navržené řešení bude realizovatelné a funkční po požadovanou dobu. Právě této odpovědnosti jsou si vědomi i projektanti Atelieru stavebních izolací. Ze zkušeností shrnutých v předcházejících článcích a diskutovaných na seminářích a kongresech vznikl vlastní předpis Atelieru stavebních izolací. Ten respektuje uvedenou přílohu normy a dále ji rozvádí. Do volby dimenze a materiálové báze povlaku podle tohoto předpisu vstupuje i postup izolování spodní stavby, přístupnost izolace po jejím dokončení, možnost odvodnění základové spáry, atd. Je i více potlačen negativní vliv lidského faktoru (tabulka /03/).

TABULKA 01

F. VODA TLAKOVÁ

 

a) povlakové hydroizolace z asfaltových pásů

aa) povlak ze dvou asfaltových pásů typu S podle tabulky A.1, položka 11

b) povlakové hydroizolace z fólií 5)

ba) povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie se signální vrstvou o tloušťce 1,5 mm podle tabulky A.1,

položky 25, 26, 27, 28 s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.

bb) povlak ze dvou vrstev hydroizolačních fólií o tl. 1,5 + 1,0 mm podle tabulky A.1, položky 25, 26, 27, 28 se zabudovaným aktivním kontrolním a sanačním systémem, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.

c) kombinované hydroizolační systémy – fóliový povlak + vodotěsná stavební konstrukce 5)

ca) povlak z jedné vrstvy hydroizolační fólie o tloušťce 1,5 mm podle tabulky A.1, položky 25, 26, 27, 28 s tlakovou nebo vakuovou kontrolou vodotěsnosti spojů fólií při realizaci, v kombinaci se stavebními konstrukcemi z vodotěsného betonu, popř. v kombinaci s plošným pasivním kontrolním a sanačním systémem.

cb) zdvojený hydroizolační systém podle odstavce F. bb) s aktivní kontrolou hydroizolační funkce

v kombinaci se stavebními konstrukcemi z vodotěsného betonu s plošnou pasivní kontrolou vodotěsnosti a zdvojeným sanačním systémem.

 

 

 

TABULKA 02

HYDROFYZIKÁLNÍ EXPOZICE

NATAVITELNÉ PÁSY

FÓLIE

tlaková voda

větší než 0,02 MPa

3 pásy typu S

SBS modifikované

fólie PVC-P tl.2 mm

fólie PVC-P tl.1,5 mm

kontrolní a sanační systém

tlaková voda

do 0,02 MPa

2 pásy typu S

SBS modifikované

fólie PVC-P tl.2 mm

kontrolované spoje +

vodotěsná konstrukce

gravitační voda působící na horizontální a přilehlé níže umístěné vertikální plochy

2 pásy typu S

fólie PVC-P tl.1,5 mm

kontrolované spoje

 

gravitační voda prosakující horninovým prostředím kolem vertikálních ploch podzemí budov

1 pás typu S

fólie PVC-P tl.1,5 mm

kontrolované spoje

zemní vlhkost

1 pás typu S

fólie PVC-P tl.1,0 mm

 

TABULKA 03 – KONCEPCE DIMENZOVÁNÍ POVLAKOVÝCH

HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY

YDROFYZIKÁLNÍ

NAMÁHÁNÍ

odvodnění

prostředí

způsob

provádění

svislé

hydroizolace

vzhledem ke

stavebním

konstrukcím**,

obrázky 01, 02,

03, 04

příklady užívané v projektové praxi

Atelieru stavebních izolací

natavitelné

asfaltové pásy

fólie PVC-P

ZEMNÍ VLHKOST

-

1, 2, 3, 4

1 x natavitelný pás

SBS mod.

ELASTEK nebo

GLASTEK

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,0 mm

VODA PROSAKUJÍCÍ

KOLEM

VERTIKÁLNÍCH

KONSTRUKCÍ

-

1, 2, 3, 4

1 x natavitelný pás

SBS mod.

ELASTEK nebo

GLASTEK

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,5 mm

VODA PROSAKUJÍCÍ

KOLEM

VERTIKÁLNÍCH

A HORIZONTÁLNÍCH

KONSTRUKCÍ

A STÉKAJÍCÍ PO

JEJICH POVRCHU

 

1

-

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,5 mm

s kontrolou těsností spojů

nebo aktivovatelný

systém ze 2 fólií

ALKORPLAN 2,0 +

1,5 mm

2,3

2 x natavitelný pás

SBS mod.

ELASTEK

a GLASTEK

VODA HROMADÍCÍ

SE V ZÁSYPECH

STAVEBNÍ JÁMY

Ne

1

-

aktivovatelný systém ze 2

fólií ALKORPLAN 2,0 +

1,5 mm ***

2

-

Ano

1,4

-

1 x fólie PVC-P

ALKORPLAN v tl. 1,5 mm s kontrolou těsností spojů

2,4

2-3x * natavitelný pás SBS mod.

ELASTEK

a GLASTEK

NAMÁHÁNÍ

TLAKOVOU

PODZEMNÍ VODOU

ne

1

-

aktivovatelný systém ze 2

fólií ALKORPLAN 2,0 + 1,5 mm

2

-

V tabulce již neuvádíme dělení asfaltových pásů na pásy typu A, R a S. O postupném upuštění od tohoto značení rozhodla v březnu 2006 TNK 65 Izolace staveb.

 

Poznámky k tabulce /03/: * Tři asfaltové pásy se navrhují v případě, kdy je zřízena drenáž, ale bude uvedena do provozu až při selhání hydroizolačního povlaku.

 

** Vodorovná hydroizolace ze zpravidla provádí na vodorovnou podkladní konstrukci. Svislá hydroizolace může být prováděna:

1. na tuhou podkladní konstrukci staticky nezávislou s nosných konstrukcích objektu (např. pažení) /obr. 01/. Vhodné jen pro hydroizolační fólii. Hydroizolaci nelze dodatečně odkrýt.

 

2. na tuhou podkladní konstrukci založenou společně s nosnými konstrukcemi objektu (např. nosná stěna pláště založená společně s pokladní konstrukcí vodorovné hydroizolace) /obr. 02/. Vhodné pro fólii i pro asfaltové pásy.

3. na dokončenou stavební konstrukci (zpravidla izolování suterénních stěn z vnější strany) /obr. 03/. Vhodné pro fólii i pro asfaltové pásy, ale nikoliv v tlakové vodě.

4. na tuhou podkladní konstrukci založenou společně s nosnými konstrukcemi objektu a ukončenou v dostatečné výšce. Po provedení obvodové nosné stěny může být napojena etapovým spojem a dále prováděna zvenku na tuto stěnu /obr. 04/. Vhodné pro fólii i pro asfaltové pásy, ale ne pro dvojitý fóliový systém.

 

*** Při neodvodněné základové spáře v podmínkách vody hromadící se v zásypech stavební jámy (bez ohledu na propustnost prostředí) se připouští pouze systém ze dvou fólií PVC-P. Jako jediný jej lze předat prokazatelně těsný a v případě pozdějších poruch vlivem poškození navazujícími pracemi jej lze dodatečně utěsnit. Povlak z asfaltových pásů se připouští pouze v kombinaci s odvodněním základové spáry.

V letošním roce se bude projednávat revize ČSN P 73 0606. V rámci této revize bude Atelier stavebních izolací navrhovat zapracování obecných principů z uvedeného předpisu (tabulka /03/) do doporučení nové verze normy. Námi navrhovanou tabulku dimenzí předkládáme široké technické veřejnosti k diskuzi. Vaše zkušenosti, příp. konkrétní návrhy na změnu předkládané tabulky či normové tabulky, příp. jiných ustanovení normy můžete zasílat e-mailem na adresu atelier@dektrade.cz, příp. na adresu zpracovatele normy kutnar@kutnar.cz.

Zdroj: DEKTIME 02-2006, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 2353

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 27.11.. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby