Materiálové charakteristiky dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Materiálové vlastnosti a součinitelé

 

Dřevěné konstrukce musí být navrženy a provedeny tak, :

  • aby byly s přijatelnou pravděpodobností schopna užívání k požadovanému účelu, a to se zřetelem k předpokládané životnosti a pořizovacím nákladům.
  • aby s odpovídajícími stupni spolehlivosti odolala všem zatížením a vlivům, jejichž výskyt lze během provádění a užívání očekávat, a měla přiměřenou trvanlivost ve vztahu k nákladům na udržování.

 

Dřevěná konstrukce je spolehlivá, jestliže je dostatečně únosná, tuhá a polohově stabilní.

 

Vlastnosti materiálu

Charakteristické pevnosti dřeva jsou dány normou a jsou uvedeny v tabulce 1.1. Charakteristické pevnosti dřeva označujeme fk (MPa).

 

Návrhovou pevnost dřeva označujeme fd (MPa) a určíme jí podle následujícího vzorce:

 

 

 

 

fk...charakteristická pevnost dřeva [MPa]
kmod...modifikační součinitel (viz tabulka 1.3)
γM...součinitel materiálu (gama)

 

Součinitel materiálu γM je pro dřevo a dřevěné prvky roven 1,45 a pro ocelové prvky ve spojích je roven 1,25.

 

Tabulka 1.1 Doporučené hodnoty charakteristických pevností a modulů pružnosti v MPa a charakteristických hustot v kg/m3 pro rostlé dřevo

Způsob namáhání

označ.

Třída pevnosti podle ČSN 49 1531-1

Jehličnaté dřeviny
(smrk, jedle, borovice, modřín)

Listnaté dřeviny
(dub, buk, jasan)

SI

SII

SI

Ohyb

fm,k

22,0

16,0

30,0

Tah

ft,0,k

13,0

10,0

18,0

ft,90,k

0,3

0,3

0,6

Tlak

fc,0,k

20,0

17,0

23,0

fc,90,k

5,1

4,6

8,0

Smyk

fv,k

2,4

1,8

3,0

Modul pružnosti E

E0,mean

10 000

8 000

12 500

E0,05

6 700

5 400

10 500

E90,mean

330

270

830

E90,05

220

180

690

Modul pružnosti G

Gmean

630

500

780

G05

420

330

650

Hustota

ρk

370

350

530

 

Tabulka 1.2 Doporučené hodnoty charakteristických pevností a modulů pružnosti v MPa a charakteristických hustot v kg/m3 pro lepené lamelové dřevo

Způsob namáhání

označ.

Třída pevnosti

SA

SB

Ohyb

fm,g,k

24,0

20,0

Tah

ft,0,g,k

17,0

15,0

ft,90,g,k

0,45

0,35

Tlak

fc,0,g,k

24,0

21,0

fc,90,g,k

5,5

5,0

Smyk

fv,g,k

2,7

2,7

Modul pružnosti E

E0,mean,g

11 000

10 000

E0,05,g

8 800

8 000

E90,mean,g

360

330

E90,05,g

280

260

Modul pružnosti G

Gmean,g

680

620

G05,g

540

490

Hustota

ρg,k

400

370

 

 

Modifikační součinitel pro třídy vlhkosti a trvání zatížení

Mají se používat hodnoty modifikačního součinitele kmod uvedené v tabulce 1.3. Jestliže se kombinace zatížení skládá ze zatížení patřících různým třídám trvání zatížení, má se zvolit hodnota kmod, která odpovídá zatížení s nejkratší dobou trvání (např. pro kombinaci zatížení stálého a krátkodobého se má použít hodnota kmod odpovídající krátkodobému zatížení).

 

Tabulka 1.3 Hodnoty součinitele kmod pro rostlé a lepené lamelové dřevo

Třída trvání zatížení

třída vlhkosti

1

2

3

stálé

0,60

0,60

0,50

dlouhodobé

0,70

0,70

0,55

střednědobé

0,80

0,80

0,65

krátkodobé

0,90

0,90

0,70

okamžité

1,10

1,10

0,90

 

Tabulka 1.4 Třídy trvání zatížení

Třída trvání zatížení

řád souhrnného trvání charakteristického zatížení

příklady zatížení

stálé

déle než 10 let

vlastní tíha

dlouhodobé

6 měsíců - 10 let

skladové zatížení

střednědobé

1 týden - 6 měsíců

užitné zatížení

krátkodobé

méně než 1 týden

sníh* a vítr

okamžité

-

velmi krátkodobé zatížení

* - v oblastech s velkým zatížením sněhem po delší časové období, se má část tohoto zatížení uvažovat jako střednědobé

 

 

Třídy vlhkosti

Třída 1 - je charakterizována vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20°C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce. Ve třídě vlhkosti 1 nepřesahuje průměrná vlhkost dřeva 12%.

 

Třída 2 - je charakterizována vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20°C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85% pouze po několik týdnů v roce. Ve třídě vlhkosti 2 nepřesahuje průměrná vlhkost dřeva 20%.

 

Třída 3 - je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucí k vlhkosti vyšší než ve třídě vlhkosti 2. Pouze výjimečně by měli být kryté konstrukce zařazeny do třídy vlhkosti 3.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 13212

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby