Materiálové vlastnosti

 

Podle ČSN 73 1701 "Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí" navrhujeme konstrukce používané v stavbách bytových, občanských, průmyslových a zemědělských, pro které platí ČSN 73 0035 "Zatížení stavebních konstrukcí". ČSN 73 1701 neplatí pro zvláštní druhy dřevěných konstrukcí, pro které byly vydané jiné normy nebo předpisy. Pro navrhování dřevěných mostních konstrukcí platí ČSN 73 6212, která navazuje na normu ČSN 73 1701.

 

Materiály

Na dřevěné konstrukce se používá dřevo jehličnatých a listnatých dřevin vhodných fyzikálních a mechanických vlastností. Nejčastěji se používají jehličnaté dřeviny (smrk, jedle, borovice).

 

Dřevěné spojovací součásti (záchytky, kolíky apod.) se zhotovují ze dřeva tvrdých listnatých dřevin (dub, jasan, buk).

 

Při volbě jakosti (třídy pevností) dřeva je třeba uvažovat:

 • druh konstrukce nebo prvku,
 • stupeň důležitosti prvku,
 • způsob namáhání a podmínky působení prvků.

 

 

Doporučené třídy pevnosti dřeva jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Tabulka doporučených tříd pevnosti dřeva

Způsob namáhání a druhu
konstrukčních prvků

Doporučená jakost podle ČSN 49 1531

Deskové, hraněné řezivo

Lepené lamelové prvky 2) 3)

Výřezy pro stavební účely

Prvky namáhané tahem (např. táhlem, tažené pruty příhradových konstrukcí, tažené pásy profilových nosníků, tažená zóna o výšce nejméně 0,17h - kde h je výška lepeného lamelového nosníku).

SI

SA, SB

SP

Prvky namáhané tlakem nebo ohybem (např. sloupy, vzpěry, tlačené pruty příhradových konstrukcí, tlačené pásy profilových nosníků, tlačená zóna o výšce nejméně 0,17h - kde h je výška lepeného lamelového nosníku).

SI
(SII) 1)

SB, SC

SP

Podružné nosné prvky a části, jejichž poškození neohrozí bezpečnost hlavních nosných konstrukcí (např. stěna profilových nosníků, vnitřní část lepených lamelových nosníků).

SII

SC, SD

SP

 1. Třídy SII se používají jen pro prvky s poměrně nízkým namáháním.
 2. Lamely vysoké pevnosti (třída SA) se navrhují ve výjimečných případech po dohodě s výrobcem konstrukce. Při výrobě musí být zabezpečena zvláštní kontrola materiálu i vyrobené konstrukce.
 3. Ostatní lepené prvky (např. jednoduché nosníky profilového průřezu, pruty příhradových konstrukcí s lepenými styčníkovými spoji) se zpravidla navrhují z řeziva pevnostní třídy SI.

 

 Návrhové charakteristiky

Při navrhování konstrukcí nás především zajímají údaje o únosnosti (pevností) a tuhosti materiálů, které vyjadřujeme hodnotami pevnosti a modulu pružnosti. Dále potřebujeme znát údaje o sortimentu a rozměrech vyráběných materiálů.

Hodnoty výpočtových pevností, modulů pružnosti a údaje o rozměrech vyráběného dřeva jsou uvedeny v následujících tabulkách.

 

Tabulka hodnot výpočtových pevností dřeva (MPa)

Řádek

Způsob namáhání

Označ.

Jehličnaté dřevo
(smrk, jedle, borovice)

Dub, buk a jasan

Jakost (třída pevnosti) dřeva podle
ČSN 49 15311) 2)

deskové a hraněné řezivo

lepené lamelové prvky 3)

SI

SI

SII

SA

SB

SC

1

ohyb 4)

Rfd

12

9

18
(18)

15,5
(15,5)

14
(14)

15

2

tah rovnoběžně s vláky4)

RtdII

10

7

15,5
(14)

14
(12)

11
-

13

3

tah kolmo na vlákna

Rtd^

0,2

0,3

0,6

4

tlak rovnoběžně s vlákny4)

RcdII

12

8

15
(14)

14
(13)

13
(12)

14

5

tlak kolmo na vlákna

na celou plochu

Rcd^

1,8

1,8

3

6

na úložných plochách

2,4

2,4

4

7

při soustředěném tlaku5)

3

3

5

8

pod ocelovými podložkami

4

4

7

9

smyk

rovnoběžně
s vlákny

Ve spojích

RsdII

1

0,9

1,2

1,3

10

Při ohybu

1,2

0,9

1,6

1,5

11

kolmo na vlákna (střih)

Rsd^

6

6

9

12

při kroucení

Rstd

2

2,5

4

 1. Pro výřezy ke stavebním účelům a pro polohraněné řezivo platí hodnoty pro třídu SI. Hodnoty pro jakost SI a SII platí pro absolutní vlhkost dřeva do 21%.
 2. Při provizorních konstrukcí ze dřeva jakosti SI nebo SII je možno uvažovat hodnoty o 20% vyšší, s výjimkou řádku 2 a 9.
 3. Hodnoty v závorkách platí pro lepené lamelové prvky, které mají ve vnitřních 2/3 výšky průřezu jakost o třídu nižší.
 4. Pro červený smrk (modřín) je možno uvažovat uvedené hodnoty o 1 MPa vyšší.
 5. Při soustředěném tlaku kolmo na vlákna se délka zhlaví musí rovnat nejméně 100mm.

 

 

Tabulka výpočtových hodnot modulu pružnosti dřeva (MPa)

Druh dřeva

Způsob namáhání

tah a tlak rovnoběžně s vlákny a ohyb
EII

tlak kolmo na vlákna
E^

smyk rovnoběžně s vláky
GII

jehličnaté (evropské)

buk a dub

10 000

12 500

300

600

600

800

 

 

Tabulka tloušťky a šířky deskového řeziva omítaného a tloušťky deskového řeziva neomítaného

tloušťka
v mm

šířka
v mm

18

60

80

100

120

140

150

160

180

200

 

 

22

60

80

100

120

140

150

160

180

200

220

 

24

60

80

100

120

140

150

160

180

200

220

250

32

 

80

100

120

140

150

160

180

200

220

250

38

 

80

100

120

140

150

160

180

200

220

250

45

 

 

100

120

140

150

160

180

200

220

250

50

 

 

100

120

140

150

160

180

200

220

250

60

 

 

 

120

140

150

160

180

200

220

250

75

 

 

 

 

 

150

160

180

200

220

250

100

 

 

 

 

 

 

 

 

200

220

250

Rozměry, které jsou podtrženy, jsou vyráběny přednostně. Omítaným řezivem serozumí středové a boční řezivo s rovnoběžnými plochami a boky ořezanými nebo ofrézovanými kolmo k těmto plochám.

 

 

Tabulka tloušťky a šířky řeziva hraněného a tloušťky řeziva polohraněného

tloušťka
v mm

šířka
v mm

80

80

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

120

140

 

 

 

 

 

 

120

 

 

120

140

 

 

180

 

 

 

140

 

 

 

140

 

160

 

200

 

 

160

 

 

 

 

 

160

180

 

220

250

180

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dohodě odběratele s dodavatelem lze smluvně dodávat řezivo jiných rozměrů. Jednotlivé rozměry řeziva se vztahují k vlhkosti dřeva 20%.

 

Řezivo deskové

 

U tloušťek do 24 mm mohou šířky omítaného řeziva stoupat po 10 mm
Šířky neomítaného řeziva stoupají po 10 mm, přičemž plocha řeziva musí mít v libovolném místě šířku:
Pro tloušťky do 32 mm nejméně 60 mm,
Více než 32 do 50 mm nejméně 100 mm,
Více než 50 do 100mm nejméně 150 mm.

 

Řezivo hraněné a polohraněné

Šířky polohraněného řeziva stoupají po 10 mm, přičemž plocha řeziva musí mít v libovolném místě šířku nejméně 2/3 z rozměru tloušťky.
Délka řeziva
Délky řeziva se stanovují:
Od 2,00 m do 6,00 m se stoupáním po 0,25 m nebo
Od 2,10 m do 6,00 m se stoupáním po 0,30 m.

 

Materiály na bázi dřeva

Z materiálů na bázi dřeva se na dřevěné konstrukce používají vodovzdorné překližky podle ČSN 49 2421 (jakost I a II, na pomocné konstrukce též jakost III) a případně též podle ČSN 49 2420, dřevovláknité desky tvrdé podle ČSN 49 2612 (jakost I a dřevotřískové desky s vodovzdorným lepidlem podle ČSN 73 2614. Použití dřevotřískových desek je ale podmíněno dodržováním jejich maximální vlhkosti 13% (při skladování, dopravě a montáži) a 16% (v provozu s relativní vlhkostí vzduchu do 75%).

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 3238

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby