Nepohyblivá lešení

 

Lešení jsou dočasné stavební konstrukce určené pro práce ve výškách vně i uvnitř stavby. Protože jde o konstrukci dočasnou, musí být co nejjednodušší, aby ji bylo možno rychle postavit. Musí však mít přitom dostatečnou únosnost a musí být bezpečná.

 

Typová trubková lešení

Typová trubková lešení se obvykle uplatňují ve dvou variantách, a to buď jako pomocná trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 000 mm, nebo jako lehká trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 500 mm.

 

Základní prvky trubkového lešení

 • podkladní prahy pro osazení nánožek z prken, fošen, popř. z dřevěného roštu
 • nánožky, tzv. patky, pro osazení trubkových sloupků
 • upínací spojky pro křížové spojem dvou navzájem kolmých trubek
 • pracovní podlahy z podlahových dílců nebo prken
 • nastavovací spojky určené pro osové nastavení dvou trubek

 

Pomocné části trubkového lešení jsou zábradlí, záklopky, výstupní žebříky, ochranná bednění a ochranné stříšky.

 

Konstrukce a kotvení trubkového lešení

Při montáži trubkového lešení je nejdůležitější založení celé konstrukce lešení. Dalším činitelem, na němž závisí stabilita a prostorová tuhost celého lešení, je způsob zavětrování a zakotvení lešení.

 

Podélné úhlopříčné ztužení slouží k zachycení vodorovných sil od zatížení pracovních podlah a od účinků větru. Toto ztužení probíhá křížově po celé vnější podélné ploše od nánožek až k nejvyššímu podlaží a to pod úhlem 45°. Vzdálenost úhlopříček nesmí překročit čtyři délky pole, tj. 10 m (4x 2,5 m). Ztužující trubky se nenastavují, ale překládají se.

 

Pro zajištění tuhosti lešení v příčném směru slouží příčné úhlopříčné ztužení, které musí být vždy v krajních podpěrách, tedy na obou čelech lešení, počínaje prvním podlažím nad terénem.

 

U prostorových lešení a u lešení plošných, která jsou vyšší než 26 m, musí být provedeno také vodorovné úhlopříčné ztužení na vzdálenost 4 až 8 m po výšce.

 

Při opravách průčelí budov se lešení kotví do zdiva pomocí kotevních šroubů. Pro vlastní kotvení lešení se použije kotevní trubka o délce 2 m, opatřená na konci hákem z betonářské oceli průměru 18 mm.

 

Nepohyblivé stavebnicové lešení HAKI

Jedná se o typové lešení, které se skládá z typových konstrukčních prvků spojovaných bez jakýkoli montážních pomůcek. Základní rozměr jednoho pole je 3 m v podélném směru a 1,2 m v příčném směru.

 

Základní konstrukční prvky lešení HAKI

 • Patky lešení jsou určeny pro osazení svislých prodlužovacích sloupků lešení
 • Svislé prodlužovací sloupky se vyrábějí v délkách 3 m a 2 m a na koncích jsou opatřeny bajonetovým uzávěrem pro rychlé vzájemné spojení jednotlivých sloupků. Na všech sloupcích jsou ve vzdálenosti 50 cm navařeny závěsné třmeny pro zavěšení vodorovných příčníků, podélníků, zábradlí a zavětrovacích prvků.
 • Příčníky jsou zhotoveny jako příhradové dvoutrubkové nosníky v délce 1,20 m ze svařovaných trubek o průměru 28 mm . Na obou koncích příčníku jsou na trubky přivařeny záchytky (celkem čtyři) pro uchycení do závěsných třmenů na sloupcích. Po uchycení v závěsném třmenu je jejich poloha zajištěna na každém konci gravitační pojistkou.
 • Podélníky mají obdobnou konstrukci jako příčníky, ale mají délku 3 m a jsou vyrobeny ze svařovaných trubek o průměru 32 mm.
 • Zábradlí se používá dvoutrubkové, a to ve výši 0,5 m a 1 m nad pracovní podlahou.
 • Zavětrovací zařízení pro zavětrování lešení, které jé nutné především v obou krajních polích lešení.
 • Kotevní souprava slouží pro zakotvení lešení kotevní spojkou s táhlem, jehož délku je možno nastavit podle potřeby. Kotevní šrouby nebo hmoždíky musí být upevněny ve zdivu budovy tak, aby pevnost v tahu proti vytržení oka ze zdi vodorovnou silou byla nejméně 2 000 N.
 • Pracovní podlahy se u stavebnicového lešení HAKl používají buďto z podélně uložených prken nebo z lešenářských podlážek.
 • Příchytky zarážkových prken jsou nezbytnou součástí lešení v každém podlaží, na němž se pracuje, a kde proto musí být na vnější straně lešení umístěna zarážková (záklopná) prkna.
 • Závěsný žebřík, lehký a snadno přenosný, pro komunikační spojení mezi jednotlivými podlažími lešení.
 • Závěsná kladka je typovým doplňkem lešení pro manipulaci s materiálem o maximální hmotnosti 100 kg.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR

Zobrazení: 2504

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby