Opěrné zdi

 

Funkce: udržet zeminu ve sklonu pod větším úhlem než je její přirozený úhel sklonitosti

 

Gravitační zdi z prostého betonu

Gravitační zeď působí proti tlaku zeminy pouze vlastní tíhou. Požadovaná velká hmotnost znamená i značné rozměry. Pro zvýšení účinku můžeme naklonit zeď směrem do zeminy. Pro sypké (nesoudržné) zeminy předpokládáme, že při porušení zdi se zemina sesune po rovinné šikmé smykové ploše (pod úhlem vnitřního tření zeminy).

 

 

Statické působení gravitační zdi

U gravitační zdi posuzujeme:

  • ztrátu celkové stability, překocení zdi kolem bodu P,
  • porušení zdi: mimostředný tlak a posunutí v patní spáře zdi,
  • základ zdi: mimostředný tlak a posunutí v základové spáře, ohyb odstupku, zaboření do zeminy a sedání.

 

Princip řešení: rozdělíme výslednici zemního tlaku na dvě části S1, S2 nad a pod úrovní patní spáry zdi. Proti účinku výslednice zemního tlaku S1 působí svislá tíha zdi G. Pokud je líc zdi skloněný, rozdělíme ji na dvě části G1, G2.

 

Ve výpočtu tlaku zeminy i tíhy zdi použijeme výpočtové extrémní hodnoty zatížení. Extrémní zde znamená, že normovou hodnotu tíhy zeminy násobíme součinitelem zatížení větším než 1,0 a normovou hodnotou vlastní tíhy zdi součinitelem zatížením menším než 1,0. Tak dostaneme nejnepříznivější účinky zatížení. Hodnoty součinitelů zatížení jsou:

  • γf = 1,0 - pro objemovou tíhu zdi G,
  • γf = 1,0 - pro objemovou tíhu rostlé zeminy nebo vody,
  • γf =1,1 - pro objemovou tíhu násypu, zásypu.

 

Výslednici všech působících sil R vypočteme podle teorie stavební mechaniky.

 

Dále posoudíme základovou spáru PD na překlopení kolem hrany P. Podmínkou je, aby výslednice R působila v pravé polovině základové spáry PD.

 

Opěrné zdi železobetonové

Nebezpečí překlopení gravitační zdi můžeme snížit větším vysunutím odstupku základu před zeď. Tak zvětšíme rameno příznivě působících sil od vlastní tíhy zdi. Řešením je také zasunutí základu zdi pod nasypanou zeminu a tak využít její vlastní tíhy. Na následujícím obrázku je úhlová zeď ze ŽB vhodná pro výšku násypu do 5 metrů.

 

 

 

Působení a vyztužení úhlové zdi (spolupůsobící zemina je oddělena čárkovanou čarou)

Využitím nápadu s tíhou zeminy ušetříme významnou část hmoty zdi. Zeď i základ jsou teď namáhány na ohyb a musíme je vyztužit. Hradící stěnu počítáme jako konzolu vetknutou do základové desky desky a zatíženou zemním tlakem. Základovou desku navrhujeme opět na ohyb. Je zatížena nasypanou zeminou a zespodu reakcí základové půdy. Nosnou výztuž stěny i desky umístíme ke vnitřnímu okraji. Proti vytržení použijeme úpravu výztuže zvanou smyčka. Líc stěny vyztužíme konstrukčně sítí, základová desky by měla být vyztužena při horním i dolním povrchu.

 

Úhlovou zeď vyšší než 2 metry můžeme navrhnout s proměnným průřezem po výšce, zesilující se směrem k vetknutí do základu. Bezpečnost proti překlopení zvýšíme předsunutím základu před stěnu. Ostruha na druhém konci základu účinně brání posunutí v základové spáře. Spojení stěny a desky zesílíme náběhy.

 

ŽB zdi vyšší než 5 metrů vyztužujeme asi po 3 metrech svislými žebry. Žebro podporuje stěnu jako konzola vetknutá do základu. Stěna i základ mezi žebry působí jako spojité desky. Vyztužíme je souhlasně s průběhem momentů.

 

 

 

Schéma žebrové zdi

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 12979

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby