Plošné základy

 

Základové pásy

Průběžné zdi masivních staveb se obvykle zakládají na základové pásy. Protože pásy nejsou izolovány proti zemní vlhkosti, volí se materiál, který je odolný vůči účinkům vlhkosti (lomový ložní kámen, prostý beton, prokládaný beton a výjimečně při větších šířkách železobeton. Kromě železobetonových pásů se základové pásy zpravidla zhotovují bez bednění, přímo do vykopané rýhy.

 

Rozměry základových pásů

 

Šířka pásů je závislá na zatížení, která se přenášejí do základové půdy, a na vlastnostech základové zeminy (stanoví se statickým výpočtem).

 

Výška pásu se obvykle odvozuje z převislé části pásu tak, aby nedošlo k jeho zlomení nebo usmýknutí reakcí zeminy. Pro návrh výšky se uvažuje roznášecí úhel a (viz následující obrázek). U pás větších výšek navrhujeme pásy vícestupňové u menších výšek jednostupňové.

 

 

Typy základových pásů: A - pás jednostupňový, B - pás dvoustupňový

(a - převislá část, t - tloušťka nadzákladového zdiva, v - výška základového pásu, alfa - roznášecí úhel)

Železobetonové pásy

Železobetonové pásy jsou vhodné tehdy, je-li šířka základové spáry větší než 3násobek až 4násobek tloušťky nadzákladového zdiva. Roznášecí úhel se volí okolo 30°. Železobetonové pásy se  bední do bednění, které je na podkladové mazanině o min. tloušťce 50 mm.

 

Základové patky

Pro založení skeletových konstrukcí se navrhují většinou základové patky. Půdorys patky je čtvercový nebo obdélníkový (výjimečně kruhový). Podle výšky se rozlišují patky jednostupňové nebo vícestupňové. Patky se zhotovují obvykle z prostého betonu nebo ze železobetonu. Roznášecí úhel se volí stejně jako u základových pásů. Patky montovaných skeletů jsou zpravidla prefabrikované.

 

U vícestupňových patek z prostého betonu, do nichž jsou zakotveny monolitické železobetonové sloupy, se na horní díl používá kvalitnější beton, spodní díly mohou být zhotoveny z betonů méně kvalitních.

 

 

Základové patky: A - patka z prostého betonu jednostupňová,

B - patka z prostého betonu dvoustupňová, C - patka z prostého betonu lichoběžníková,

D - železobetonová (a - převislá část základové patky, b - šířka sloupu, v - výška patky, a - roznášecí úhel)

Prefabrikovaná kalichová patka (1 - prefabrikovaný sloup,

2 - zálivka betonovou směsí po osazení sloupu, 3 - úprava podle kvality podloží)

Základové rošty

Je to soustava navzájem kolmých základových pásů. Základové rošty se navrhují pro skeletové konstrukce založené na nestejnoměrně stlačitelných zeminách v poddolovaném území apod. Železobetonové pásy roštů mají převážně jednoduchý obdélníkový průřez. Při větší výšce pásu je však vhodnější tvar obráceného písmene T (žebrový).

 

Základové desky

Základová konstrukce ze základových desek zaujímá půdorysný rozsah celé stavby. Princip základové desky je obdobný stropní konstrukci. Je to v podstatě obrácená stropní konstrukce namáhaná reakcí základové zeminy. Základové desky se navrhují u staveb, kde je základová spára trvale pod hladinou spodní vody a u staveb výškových.

 

U stěnových systémů staveb se většinou navrhují nejjednodušší železobetonové základové desky s konstantní výškou 600 až 1200 mm. U skeletových konstrukcí se při větší hloubce traktů volí kombinace železobetonových desek a trámů nebo se desky v místech sloupů zesilují hřibovými hlavicemi.

 

 

Základová deska: A - s konstantní tloušťkou, B - zesílená hřibovými hlavicemi, C - žebrová konstrukce

 

 


 
◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 13634

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby