Součinitelé

 

  • Součinitel geometrie průřezu - vyjadřuje vliv nepřesnosti bednění a nepřesnost uložení výztuže

de h je výška průřezu v mm

  • Součinitelé podmínek působení betonu:

γb...součinitel dílčích součinitelů se spočte:

 

jednotlivé značky jsou popsané níže

  • Součinitel γbg uvažujeme v případě, jestliže o únosnosti průřezu rozhoduje pevnost betonu v tahu Rbtd v krajních vláknech průřezu:

prostý ohyb: γbg = 1,75
ohyb + normálová síla:

 

kde ef je základní výstřednost

  • Součinitel vlivu vyztužení průřezu na pevnost betonu γbs je odlišný pro:

ŽB:


PB a SVB:

 

kde μs je stupeň vyztužení průřezu

  • Součinitel vlivu zvýšené teploty betonu gγ bt - vysoká teplota má vliv na mechanické vlastnosti betonu, které jsou dlouhodobě působícími vysokými teplotami negativně ovlivňovány, se uvažují tehdy, je-li betonová konstrukce vystavena teplotám nad 50°C po dobu souvisle delší než 100 hodin.

 

kde tc je nejvyšší teplota. V běžných případech γbt =1,0

  • Součinitel vlivu místního snížení kvality betonu při betonáži ve svislé poloze γbb:

běžné případy: γbb = 1,0
v případech místního snížení kvality betonu: γbb = 0,85

 

Vliv vzpěru betonových konstrukcí

- do výpočtu zavádíme tzv. zvýšenou výstředností

ef...základní výstřednost (statická), představuje skutečnou, projektovanou polohu tlakové normálové síly Nd vzhledem k těžišti průřezu. Pokud je mimostředný tlak určen výpočtovými hodnotami Nd a Md, je základní výstřednost:

ea...náhodná výstřednost, působící ve stejném směru jako ef, která se zavádí s ohledem na pravděpodobné nepřesnosti v rozměrech a tvaru tlačeného prvku, které mohou při jeho výrobě nastat.

   do dalšího výpočtu uvažujeme vyšší hodnotu.

 

kde l je délka tlačeného prvku v mm a bd je menší z rozměrů prvku.

ed...konečná výstřednost, která se rovná součtu základní a náhodné výstřednosti.

 

Vliv vzpěru

Vliv fyzikální a geometrické nelinearity se ve výpočtu uplatní tehdy, když štíhlostní poměr tlačeného prvku z betonu prostého nebo slabě vyztuženého

 

je v intervalu 14 ≤ λ ≤ 80 (prvky o štíhlosti větší než 80 není dovoleno navrhovat).

kde le je účinná délka tlačeného prvku a ib je menší z obou poloměrů setrvačnosti

 

Účinné délky tlačených prvků

Na rozdíl od konstrukcí dřevěných a ocelových, kde se do výpočtu vzpěrné tlačených prvků zavádí korigující součinitel vzpěrnosti, u betonových konstrukcí se účinek vzpěr vystihuje výstředností, zvětšenou součinitelem η > 1,0. Výpočtová výstřednost pak bude mít hodnotu:

Velikost součinitele η závisí na Eulerově kritické síle Ncr a při jeho určení postupujeme podle následujících vzorců:

 

 

 

 

 

 

le...účinná délka tlačeného prvku viz výše [mm]
κep...vliv velikosti výstřednosti (kapa)
κlt...vliv dlouhodobého zatížení (kapa)
Eb,(s)...modul pružnosti betonu (výztuže) [GPa]
Ib...moment setrvačnosti betonového průřezu k jeho těžišťové ose [mm4]
Is...moment setrvačnosti betonářské výztuže k těžišti betonového průřezu [mm4]
Nd...normálová síla v maximální hodnotě [N]
Nlt...dlouhopůsobící normálová síla [N]

 

Pro prvky z PB kde:

 

 

 

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

 

 

Zobrazení: 3471

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby