Součinitelé podmínek působení

 

Skutečné podmínky působení prvku, spoje nebo konstrukce, odlišné od základních podmínek působení, se ve výpočtu uvažují prostřednictvím součinitelů podmínek působení:

 

γr1...součinitel vlhkosti
γr2...součinitel trvání zatížení
γr3...součinitel zakřivení
gr4...součinitel výšky, resp. Součinitel tvaru pro prvky namáhané ohybem
gr5...součinitel, který vyjadřuje vliv zářezu v místě uložení nosníku na únosnost ve smyku za ohybu
gr6...součinitel pro lepené styčníkové spoje lisované hřebíky

 

Tyto součinitelé se do výpočtu zavádějí navzájem nezávisle. Násobí se jimi hodnota výpočtové pevnosti (resp. hodnota modulu pružnosti, únosnosti spojovacího materiálu).

 

Součinitel vlhkosti γr1 - se do výpočtu zahrnuje vliv absolutní vlhkosti dřeva, případně vodovzdorné překližky na jejich pevnost a tuhost. Hodnoty součinitele γr1 jsou uvedeny v tabulce.

 

 

 

Tabulka hodnoty součinitele vlhkosti γr1

Způsob expozice

Způsob namáhání 3)

Modul pružnosti

tah
ohyb

tlak

smyk

Konstrukce a spoje v chráněné expozice

1,00

1,00

1,00

1,00

Konstrukce užité v nechráněné expozici 1) 2)

0,80

0,75

0,85

0,85

 1. Pro hřebíkové, svorníkové, záchytkové a podobné spoje, užité v nechráněné expozici se uvažuje součinitel:
  γr1 = 0,85 při absolutní vlhkosti dřeva nejvíce 25% a součinitel γr1= 0,75 při absolutní vlhkosti dřeva 30% a více. Pro hřebíky a nebo vruty namáhané na vytažení se uvažuje γr1= 0,35.
 2. Pro konstrukce užité v nechráněné expozici, vystavené účinku dlouhodobé zvýšené teploty od stálých provozních zatížení, se hodnoty součinitele γr1 pro namáhání ohybem a tlakem rovnoběžně s vlákny zmenší o:
  0 až 5% při teplotě prostředí 25°C až 30°C
  5 až 15% při teplotě prostředí 30°C až 55°C
  Mezilehlé hodnoty se interpolují podle přímky.
 3. Bez ohledu na směr namáhání k vláknům dřeva.

 

Součinitelem trvání zatížení γr2- se vyjadřuje vliv účinků trvání zatížení na mezi pevnosti dřeva a materiálů na bázi. Hodnoty součinitele trvání zatížení γr2 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele trvání zatížení γr2

Zatížení podle ČSN 73 0035 1)

Dřevo a materiály na bázi dřeva

Spoje 2)

Stálé nebo nahodilé dlouhodobé

Nahodilé krátkodobé kromě zatížení větrem

Zatížení větrem

Nahodilé mimořádné

0,85 3)

1,00

1,20

1,40

0,92

1,00

1,10

1,20

 1. Při kombinaci různých zatížení se uvažuje hodnota součinitele γr2 odpovídající zatížení s nejmenší dobou trvání.
 2. Pokud u spojů rozhoduje o únosnosti spoje pevnost dřeva (např. u lepených spojů, dále v případě použití dřevěných záchytek apod.), platí hodnoty γr2 pro dřevo.
 3. Pro tvrdé dřevovláknité desky a dřevotřískové desky je γr2 = 0,75.

 

Při výpočtu zakřivení prvků použijeme součinitel γr3 - tímto součinitelem se do výpočtu zavádí vliv zakřivení lamel na výpočtovou pevnost. Hodnoty součinitele jsou stanoveny v závislosti na poměru r/t, tj. poloměru křivosti a tloušťky lamely a na způsobu namáhání. Hodnoty součinitele γr3 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele zakřivení γr3

Způsob namáhání

Poměr r/t

125

150

175

200

≥ 240

Tah, tlak, ohyb

0,88

0,90

0,93

0,96

1,00

Hodnoty součinitele γr3 jsouv ypočteny ze vzorce:
 , kde r je poloměr křivosti a t tloušťka lamely

 

Součinitel výšky průřezu γr4 - se zavádí do výpočtu lepených lamelových prvků namáhaných na ohyb. Součinitelem se násobí výpočtová pevnost v ohybu Rfd. Hodnoty součinitele gr4 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele výšky průřezu γr4

Výška průřezu

300

400

500

600

700

800

900

1000

1250

1500

γr4

1,00

0,96

0,94

0,92

0,91

0,89

0,88

0,87

0,85

0,81

Hodnoty součinitele γr4 jsou vypočteny ze vzorce:
 , kde h je výška průřezu v mm

Při výpočtu nosných prvků namáhaných na ohyb se výpočtová pevnost v ohybu Rfd násobí součinitelem tvaru, který je: pro prvek kruhového průřezu γr4= 1,18 pro prvek čtvercového průřezu namáhaných ve směru diagonály γr4 = 1,4

 

Součinitel vlivu zářezu namáhaných ve směru diagonály γr5 - se zavádí do výpočtu dřevěných nosníků obdélníkového průřezu, které jsou v místě uložení oslabeny zářezem.

 

 

Oslabení prvku

Součinitelem γr5 se násobí hodnota výpočtové pevnosti dřeva ve smyku za ohybu. Napětí ve smyku za ohybu se počítá pro výšku průřezu h. Hodnoty součinitele γr5 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele vlivu zářezu γr5

h1/h

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

γr5

0,25

0,36

0,49

0,69

0,81

1,0

h - výška neoslabeného průřezu h1 - výška průřezu oslabeného zářezem Hodnoty součinitele γr5jsou vypočteny ze vzorce: 

 

 

Součinitelem γr6 - se vyjadřuje vliv nestandardních provedení lepených styčníkových spojů, při kterých bude lisovací tlak při lepení vyvozen hřebíky. Součinitelem γr6 = 0,80 se násobí výpočtová pevnost lepených spojů ve smyku a v tahu kolmo na vlákna.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 662

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby