Součinitelé podmínek působení

 

Skutečné podmínky působení prvku, spoje nebo konstrukce, odlišné od základních podmínek působení, se ve výpočtu uvažují prostřednictvím součinitelů podmínek působení:

 

γr1...součinitel vlhkosti
γr2...součinitel trvání zatížení
γr3...součinitel zakřivení
gr4...součinitel výšky, resp. Součinitel tvaru pro prvky namáhané ohybem
gr5...součinitel, který vyjadřuje vliv zářezu v místě uložení nosníku na únosnost ve smyku za ohybu
gr6...součinitel pro lepené styčníkové spoje lisované hřebíky

 

Tyto součinitelé se do výpočtu zavádějí navzájem nezávisle. Násobí se jimi hodnota výpočtové pevnosti (resp. hodnota modulu pružnosti, únosnosti spojovacího materiálu).

 

Součinitel vlhkosti γr1 - se do výpočtu zahrnuje vliv absolutní vlhkosti dřeva, případně vodovzdorné překližky na jejich pevnost a tuhost. Hodnoty součinitele γr1 jsou uvedeny v tabulce.

 

 

 

Tabulka hodnoty součinitele vlhkosti γr1

Způsob expozice

Způsob namáhání 3)

Modul pružnosti

tah
ohyb

tlak

smyk

Konstrukce a spoje v chráněné expozice

1,00

1,00

1,00

1,00

Konstrukce užité v nechráněné expozici 1) 2)

0,80

0,75

0,85

0,85

 1. Pro hřebíkové, svorníkové, záchytkové a podobné spoje, užité v nechráněné expozici se uvažuje součinitel:
  γr1 = 0,85 při absolutní vlhkosti dřeva nejvíce 25% a součinitel γr1= 0,75 při absolutní vlhkosti dřeva 30% a více. Pro hřebíky a nebo vruty namáhané na vytažení se uvažuje γr1= 0,35.
 2. Pro konstrukce užité v nechráněné expozici, vystavené účinku dlouhodobé zvýšené teploty od stálých provozních zatížení, se hodnoty součinitele γr1 pro namáhání ohybem a tlakem rovnoběžně s vlákny zmenší o:
  0 až 5% při teplotě prostředí 25°C až 30°C
  5 až 15% při teplotě prostředí 30°C až 55°C
  Mezilehlé hodnoty se interpolují podle přímky.
 3. Bez ohledu na směr namáhání k vláknům dřeva.

 

Součinitelem trvání zatížení γr2- se vyjadřuje vliv účinků trvání zatížení na mezi pevnosti dřeva a materiálů na bázi. Hodnoty součinitele trvání zatížení γr2 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele trvání zatížení γr2

Zatížení podle ČSN 73 0035 1)

Dřevo a materiály na bázi dřeva

Spoje 2)

Stálé nebo nahodilé dlouhodobé

Nahodilé krátkodobé kromě zatížení větrem

Zatížení větrem

Nahodilé mimořádné

0,85 3)

1,00

1,20

1,40

0,92

1,00

1,10

1,20

 1. Při kombinaci různých zatížení se uvažuje hodnota součinitele γr2 odpovídající zatížení s nejmenší dobou trvání.
 2. Pokud u spojů rozhoduje o únosnosti spoje pevnost dřeva (např. u lepených spojů, dále v případě použití dřevěných záchytek apod.), platí hodnoty γr2 pro dřevo.
 3. Pro tvrdé dřevovláknité desky a dřevotřískové desky je γr2 = 0,75.

 

Při výpočtu zakřivení prvků použijeme součinitel γr3 - tímto součinitelem se do výpočtu zavádí vliv zakřivení lamel na výpočtovou pevnost. Hodnoty součinitele jsou stanoveny v závislosti na poměru r/t, tj. poloměru křivosti a tloušťky lamely a na způsobu namáhání. Hodnoty součinitele γr3 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele zakřivení γr3

Způsob namáhání

Poměr r/t

125

150

175

200

≥ 240

Tah, tlak, ohyb

0,88

0,90

0,93

0,96

1,00

Hodnoty součinitele γr3 jsouv ypočteny ze vzorce:
 , kde r je poloměr křivosti a t tloušťka lamely

 

Součinitel výšky průřezu γr4 - se zavádí do výpočtu lepených lamelových prvků namáhaných na ohyb. Součinitelem se násobí výpočtová pevnost v ohybu Rfd. Hodnoty součinitele gr4 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele výšky průřezu γr4

Výška průřezu

300

400

500

600

700

800

900

1000

1250

1500

γr4

1,00

0,96

0,94

0,92

0,91

0,89

0,88

0,87

0,85

0,81

Hodnoty součinitele γr4 jsou vypočteny ze vzorce:
 , kde h je výška průřezu v mm

Při výpočtu nosných prvků namáhaných na ohyb se výpočtová pevnost v ohybu Rfd násobí součinitelem tvaru, který je: pro prvek kruhového průřezu γr4= 1,18 pro prvek čtvercového průřezu namáhaných ve směru diagonály γr4 = 1,4

 

Součinitel vlivu zářezu namáhaných ve směru diagonály γr5 - se zavádí do výpočtu dřevěných nosníků obdélníkového průřezu, které jsou v místě uložení oslabeny zářezem.

 

 

Oslabení prvku

Součinitelem γr5 se násobí hodnota výpočtové pevnosti dřeva ve smyku za ohybu. Napětí ve smyku za ohybu se počítá pro výšku průřezu h. Hodnoty součinitele γr5 jsou uvedeny v tabulce.

 

Tabulka hodnoty součinitele vlivu zářezu γr5

h1/h

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

γr5

0,25

0,36

0,49

0,69

0,81

1,0

h - výška neoslabeného průřezu h1 - výška průřezu oslabeného zářezem Hodnoty součinitele γr5jsou vypočteny ze vzorce: 

 

 

Součinitelem γr6 - se vyjadřuje vliv nestandardních provedení lepených styčníkových spojů, při kterých bude lisovací tlak při lepení vyvozen hřebíky. Součinitelem γr6 = 0,80 se násobí výpočtová pevnost lepených spojů ve smyku a v tahu kolmo na vlákna.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 1109

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby