Součinitelé

 

Materiálové charakteristiky

Zděná konstrukce je definovaná jako stavební konstrukce vyzděnou buď na maltu z přírodních či umělých kusových staviv nebo kvádrů, tj. z cihel plných pálených i nepálených, z cihlových kvádrů, z kamene a kamenných kvádrů, z tvárnic a kvádrů z obyčejného betonu, z lehkého betonu s pórovitým kamenivem a z pórobetonu, nebo nasucho z tvárnic pro suché zdění z mezerovitého lehkého betonu z pórovitého kameniva.

 

Kusové stavivo i kvádry jsou zdící prvky tvaru hranolu; rozlišují se jen výškou: do 600 mm jde o kusové stavivo, nad 600 mm o kvádry.

 

Pevnostní značka staviva udává pevnost prvku v tlaku (MPa), např. CPP P15 udává, že se jedná o cihlu plnou pálenou o pevnosti v tlaku 15,0 MPa. Obdobně i u malty uvádí značka pevnost malty v tlaku (MPa), např. MVC2,5 udává, že jedná o maltu vápeno-cementovou o pevnosti v tlaku 2,5 MPa. Pokud je uvedena ve značce číslice 0 znamená, že se jedná buď o maltu nezatvrdlou nebo o pevnosti menší než 0,4 MPa.

 

Tabulka 1.1 Výpočtové pevnosti zdiva v dostředném a mimostředném tlaku

 

Součinitelé

Součinitel podmínek působení γu

 

 

 

tmin...nejmenší tloušťka prvku [mm]

  • je-li plocha průřezu menší než 0,3 m2 pak je γu = 0,8
  • je-li nejmenší tloušťka prvku větší jak 450 mm a zároveň plocha větší jak 0,3 m2 pak je γu = 1,0

Součinitel vzpěrnosti φ

obecný průřez:

 

 

 

 

a pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

φ...štíhlostní poměr (fí)
lef...účinná výška prvku*) [mm]
α...součinitel přetvoření prvku (alfa; viz tabulka 1.3)
h...menší z obou rozměrů prvku [mm]

 

*) účinná výška závisí na uložení zhlaví prvku a na výšce prvku (hw):

  • při tuhém (neposuvném) opření se lef = hw
  • při pružném (poddajném) opření: jedno-trakt lef = 1,5hw a pro dvou-trakt lef = 1,25hw
  • při volném opření se lef = 2,0hw

 

 

Pomocí štíhlostního poměru zjistíme z tabulky 1.2 součinitel vzpěrnosti.

 

Tabulka 1.2 Součinitel η a součinitel vzpěrnosti φ

λ

η

φ

 

λ

η

φ

0 až 10

0

1,00

56,0

0,36

0,66

14,0

0

0,99

59,5

0,39

0,63

17,5

0,03

0,98

63,0

0,42

0,60

21,0

0,06

0,96

66,5

0,45

0,57

24,5

0,09

0,94

70,0

0,48

0,54

28,0

0,12

0,91

76,0

0,54

0,49

31,5

0,15

0,88

83,0

0,60

0,44

35,0

0,18

0,85

90,0

0,66

0,39

38,5

0,21

0,81

97,0

0,72

0,35

42,0

0,24

0,78

104,0

0,78

0,31

45,5

0,27

0,75

111,0

0,84

0,28

49,0

0,30

0,72

118,0

0,90

0,25

52,5

0,33

0,69

125,0

0,96

0,22

Pro mezilehlé hodnoty lze interpolovat dle přímky.

 

Tabulka 1.3 Součinitel přetvoření zdiva α

Zdivo

pro zdivo na maltu značky

15,0
10,0

5,0

2,5

1,0

0,4

0

z cihlářských výrobků (plné cihly, děrované s ρ ≥1150 kg/m3 a vápenopískové cihly)

1000

1000

750

750

500

200

z děrovaných cihel s ρ < 1150 kg/m3 a lehkých betonových tvárnic

750

750

500

500

350

200

z dílců z obyčejného betonu

1800

1800

1500

1000

800

300

z dílců z lehkého betonu

1500

1500

1200

900

700

250

z tvárnic z pórobetonu

neprovádí se

600

500

300

200

z dílců z pórobetonu značky 30

ne

700

600

400

300

200

kamenné

2000

2000

1500

1200

1000

350

 

Součinitel dlouhodobosti zatížení konstrukce klt

 

 

 

 

Nlt...normálová síla od dlouhodobě působícího zatížení [N]
Nser...síla od veškerého provozního zatížení [N]
elt...výstřednost síly Nlt [mm]
h...rozměr prvku ve směru výstřednosti [mm]

 

η (éta) určíme jako větší z hodnot:   

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 1547

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby