Součinitelé

 

Materiálové charakteristiky

Zděná konstrukce je definovaná jako stavební konstrukce vyzděnou buď na maltu z přírodních či umělých kusových staviv nebo kvádrů, tj. z cihel plných pálených i nepálených, z cihlových kvádrů, z kamene a kamenných kvádrů, z tvárnic a kvádrů z obyčejného betonu, z lehkého betonu s pórovitým kamenivem a z pórobetonu, nebo nasucho z tvárnic pro suché zdění z mezerovitého lehkého betonu z pórovitého kameniva.

 

Kusové stavivo i kvádry jsou zdící prvky tvaru hranolu; rozlišují se jen výškou: do 600 mm jde o kusové stavivo, nad 600 mm o kvádry.

 

Pevnostní značka staviva udává pevnost prvku v tlaku (MPa), např. CPP P15 udává, že se jedná o cihlu plnou pálenou o pevnosti v tlaku 15,0 MPa. Obdobně i u malty uvádí značka pevnost malty v tlaku (MPa), např. MVC2,5 udává, že jedná o maltu vápeno-cementovou o pevnosti v tlaku 2,5 MPa. Pokud je uvedena ve značce číslice 0 znamená, že se jedná buď o maltu nezatvrdlou nebo o pevnosti menší než 0,4 MPa.

 

Tabulka 1.1 Výpočtové pevnosti zdiva v dostředném a mimostředném tlaku

 

Součinitelé

Součinitel podmínek působení γu

 

 

 

tmin...nejmenší tloušťka prvku [mm]

  • je-li plocha průřezu menší než 0,3 m2 pak je γu = 0,8
  • je-li nejmenší tloušťka prvku větší jak 450 mm a zároveň plocha větší jak 0,3 m2 pak je γu = 1,0

Součinitel vzpěrnosti φ

obecný průřez:

 

 

 

 

a pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

φ...štíhlostní poměr (fí)
lef...účinná výška prvku*) [mm]
α...součinitel přetvoření prvku (alfa; viz tabulka 1.3)
h...menší z obou rozměrů prvku [mm]

 

*) účinná výška závisí na uložení zhlaví prvku a na výšce prvku (hw):

  • při tuhém (neposuvném) opření se lef = hw
  • při pružném (poddajném) opření: jedno-trakt lef = 1,5hw a pro dvou-trakt lef = 1,25hw
  • při volném opření se lef = 2,0hw

 

 

Pomocí štíhlostního poměru zjistíme z tabulky 1.2 součinitel vzpěrnosti.

 

Tabulka 1.2 Součinitel η a součinitel vzpěrnosti φ

λ

η

φ

 

λ

η

φ

0 až 10

0

1,00

56,0

0,36

0,66

14,0

0

0,99

59,5

0,39

0,63

17,5

0,03

0,98

63,0

0,42

0,60

21,0

0,06

0,96

66,5

0,45

0,57

24,5

0,09

0,94

70,0

0,48

0,54

28,0

0,12

0,91

76,0

0,54

0,49

31,5

0,15

0,88

83,0

0,60

0,44

35,0

0,18

0,85

90,0

0,66

0,39

38,5

0,21

0,81

97,0

0,72

0,35

42,0

0,24

0,78

104,0

0,78

0,31

45,5

0,27

0,75

111,0

0,84

0,28

49,0

0,30

0,72

118,0

0,90

0,25

52,5

0,33

0,69

125,0

0,96

0,22

Pro mezilehlé hodnoty lze interpolovat dle přímky.

 

Tabulka 1.3 Součinitel přetvoření zdiva α

Zdivo

pro zdivo na maltu značky

15,0
10,0

5,0

2,5

1,0

0,4

0

z cihlářských výrobků (plné cihly, děrované s ρ ≥1150 kg/m3 a vápenopískové cihly)

1000

1000

750

750

500

200

z děrovaných cihel s ρ < 1150 kg/m3 a lehkých betonových tvárnic

750

750

500

500

350

200

z dílců z obyčejného betonu

1800

1800

1500

1000

800

300

z dílců z lehkého betonu

1500

1500

1200

900

700

250

z tvárnic z pórobetonu

neprovádí se

600

500

300

200

z dílců z pórobetonu značky 30

ne

700

600

400

300

200

kamenné

2000

2000

1500

1200

1000

350

 

Součinitel dlouhodobosti zatížení konstrukce klt

 

 

 

 

Nlt...normálová síla od dlouhodobě působícího zatížení [N]
Nser...síla od veškerého provozního zatížení [N]
elt...výstřednost síly Nlt [mm]
h...rozměr prvku ve směru výstřednosti [mm]

 

η (éta) určíme jako větší z hodnot:   

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 1671

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč v pondělí 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby