Tlak

 

Dostředný tlak

Dostředným tlakem jsou namáhány:

 • tlačené mohutné pilíře
 • některé tesařské spoje
 • uložení dřevěných nebo ocelových nosníků na svislou nosnou konstrukci
 • základové konstrukce

 

Dostředný vzpěrný tlak celistvých průřezů

Dostředným vzpěrným tlakem je namáháno většina tlačených prvků, jejichž průřezové rozměry jsou výrazně menší než výška - štíhlé pruty.

 

Podmínka spolehlivosti:

 

 

 

σ...napětí v průřezu (sigma)[MPa]
Nd...normálová síla v maximální hodnotě [N]
φ...souèinitel vzpěrnosti*) (fí)
Aid...ideální plocha průřezu**) (plocha průřezu v místě max. ohybového momentu při vybočení prvku) [mm2]
γr1...součinitel vlhkosti dřeva (gama)
γr2...součinitel délky trvání zatížení (gama)
γr4...součinitel výšky průřezu
RcdII...výpočtová pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny [MPa]

*) součinitel vzpěrnosti vypočteme ze vztahu:

 

 

 

imin...minimální poloměr setrvačnosti průřezu, kolmo k ose vybočení (rovinný vzpěr)
l...skutečná délka prutu
lcr...kritická délka prutu (vzpěrná), závisí na druhu uložení konce prutu (Tabulka vzpěrné délky tlačených prvků)

Součinitel vzpěrnosti φ zjistíme ze štíhlostního poměru λ v Tabulka hodnoty součinitele vzpěrnosti φ.

 

 

Tabulka mezní hodnoty štíhlosti

Konstrukční prvek

Mezní štíhlost λ pro konstrukce

trvalé

dočasné a pomocné

sloupy a podporové stojky

120

150

tlačené části vazníků apod.

celistvé

150

175

členěné a složené

175

200

ztužidla a jejich části

200

225

 

**) Určení plochy Aid:

 • Aid= A (v případě, je-li plocha oslabení méně jak 0,25A a zároveň oslabení nepřerušuje krajní, nejvíce namáhaná vlákna)
 • Aid= 1,33Ant (oslabení větší jak 0,25A)
 • Aid= 1,33Ant (souměrně oslabený průřez)

 

Obecný postup při návrhu a posouzení

 

A) návrh

 

1.charakteristiky

 

2. návrh průřezu

 

 

 

 

Součinitel vzpěru určíme podle hodnoty optimálního štíhlostního poměru λ1= 60 až 70 --> φ1

 

 

 

 

čtverec:

 

 

 

kruh:

 

 

 

ředběžně navrženo: h =......mm; d =......mm

 

3. Pro předběžně navržené rozměry stanovíme skutečnou štíhlost prvku

 

 

 

čtverec:

imin= 0,289h

 

kruh:

 imin= 0,25d

 

Jestliže se λ1 a λ2 liší:

 • maximálně o 15 - navržený průřez ponecháme
 • více jak o 15 - opravíme návrh, λ3 = aritmetický průměr λ1 a λ2 a návrh opakujeme

 

NAVRŽENO: h =......mm (d =......mm); A =......mm2

 

B) posudek

 

1. charakteristiky

 

 

 

2. určíme štíhlostní poměr λ
3. posouzení

4. závěr - vyhoví,nevyhoví (provedeme opravu návrhu)

 

Dostředný tlak složených prutů

Složený prut - sestaven z jednotlivých částí bez mezer, všechny části složeného průřezu přenášející zatížení.

 

 

 

U složených prutů se vybočení v rovině rovnoběžné se spárami posuzuje stejně jako u prutů celistvých.

 

Pro vybočenív rovině kolmo na spáry musíme uvažovat vliv poddajnosti spojovacích prostředků. Do výpočtu zavádíme ideální štíhlostní poměr:

 

 

 

λi...ideální štíhlostní poměr
μ...součinitel poměrné štíhlosti*)
λz...štíhlost prutu k ose z bez uvažování poddajnosti spoje
λ1...štíhlost dílčí části prutu (Je-li λ1 menší než 7b1 --> hutné spoje λ1= 0; je-li ≥ 60 nutno zvětšit průřez)
*) součinitel poměrné štíhlosti

 

 

 

 

 

 

kc...součinitel poddajnosti spojů (viz tababulka)
b...šířka průřezu prutu [mm]
h...celková výška průřezu v rovině vybočení [mm]
nj...počet spár s možným posunem
lcr...vzpěrná délka prutu [mm]
nsp...počet střihů ve spojích v jedné spáře na 1 bm délky prutu

 

Tabulka součinitel poddajnosti spojů kc

Druh spojovacích prostředků

Způsob namáhání

dostředný tlak

tlak s ohybem

hřebíky 1)

ocelové svorníky nebo kolíky průměru 2)

 

 

dubové kolíky 3)

lepené spoje

0

0

d - průměr spojovacích prostředků v mm, h1 - tloušťka spojovaných prvků v mm

 1. Při určení hodnoty kc se uvažuje průměr hřebíku nejvíce hodnotou dmax= 0,1*h1
 2. Hodnota kc se určí pro nejmenší tloušťku spojovaných prvků h1, min
 3. Průměr dubových kolíků se uvažuje nejvíce dmax = 0,25*h1, min

 

Štíhlost λi musí splňovat podmínku:

 

 

 

 

Ii..součet momentů setrvačnosti dílčích částí průřezu
Ai...součet ploch dílčích částí průřezu

 

Pokud by podmínka nebyla splněna, musíme za λi považovat maximální hodnotu (pravá strana nerovnice). Z obou štíhlostí (λy (štíhlostní poměr v rovině rovnoběžné se spárami) a λi) rozhoduje ta větší.

 

Dostředný tlak členěných prutů

 

Základní části členěných prutů (části přenášející zatížení jsou spojovány pomocí krátkých nebo průběžných vložek. Používají se pro konstrukce příhradových nosníků.

 

 

 

 

 

Základní průběžné nosné části prutu jsou spojovány pomocí:

 

 

Krátkých příložek

 

Průběžných příložek

 

Průběžných vložek a příložek

Posouzení prutu

 

- platí podmínka spolehlivosti pro dostředný vzpěrný tlak, rozdíly jsou ve stanovení štíhlosti, respektive ve zjištění momentů a poloměrů setrvačností.

 

Vybočení rovnoběžně se spárami (kolmo na hmotnou osu(y))

 

- neprojeví se vliv poddajnosti spojovacích prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 • Pruty s krátkými vložkami nebo bez vložek

 

 

 

 

 

A1...plocha základních částí průřezu (vyšrafované části)

Iy1...základní moment setrvačnosti průřezu (vyšrafované části)

 

 • Pruty s průběžnými vložkami nebo s vložkami a příložkami

 

 

 

 

 

 

 

 

Iv...moment setrvačnosti průběžných vložek k ose y
Ip...moment setrvačnosti průběžných příložek k ose y
Moment setrvačnosti zahrnuje i vliv vložek a příložek.
Vybočení kolmo na nehmotnou osu z (kolmo na spáry)

 

- musíme uvažovat vlivpoddajnosti spojovacích prostředků

 

 • Pruty s krátkými vložkami nebo bez vložek

 

 

 

 

 

Az...plocha základních částí průřezu (vyšrafované části)
Iz...základní moment setrvačnosti průřezu (vyšrafované části)

 • Pruty s průběžnými vložkami nebo příložkami

 

uvažujeme moment setrvačnosti k ose z celého průřezu
plochu průřezu Az uvažujeme pouze pro základní části (vyšrafované části)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostatní postup je stejný jako u prutů složených.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 3699

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby