Tradiční bednění

 

Bednění se skládá z podpůrné konstrukce a konstrukce vytvářející tvar prvku. Musí být řádně dimenzováno, neboť přenáší tíhu čerstvé betonové směsi, provozního zatížení a zatížení nutného ke stavbě. Bednění je jen pomocnou konstrukcí, proto jej děláme co nejjednodušší, co nejméně pracné, avšak dostatečně tuhé, lehce rozebíratelné, abychom jednotlivé části mohli znovu použít, a tím snížit náklady.

 

Nejpoužívanější materiál je smrkové dřevo třídy II a III (používáme prkna, fošny, hranoly a kulatiny).

 

Tradiční bednění je pracné a časově náročné, proto je v dnešní době používáme jen pro atypické konstrukce. V dnešní době se spíše využívá systémových bednění.

 

Typy tradičních bednění

 

Bednění základových pasů

Skládá se ze dvou bočnic, jejichž polohu zajišťujeme proti tlaku betonové směsi. Bočnice zhotovujeme z prken a jsou-li suchá, ponecháváme mezi nimi mezery 1 až 2 mm. Prkna spojujeme svlaky ve vzdálenostech 600 až 800 mm. Koncové svlaky osazujeme o tloušťku svlaku zpět, abychom mohly vyvázat roh. Hotové bočnice osazujeme na vyrovnávací vrstvu betonové mazaniny tloušťky 50 mm. K zajištění polohy bočnice přiložíme za svlaky zápěrné prkno nebo hranol. U nízkých základových pasů postačí k zabezpečení bednění proti tlaku čerstvé směsi řádně vzepřený stahovací trámek ve třech pětinách výšky. Rozpěrky umístíme při povrchu. Rozpěrku tvoří dvě prkénka. Jedno prkénko musí mít přesnou světlost (rozpírá bednění), druhé prkénko je větší a přesahuje přes bočnice.
Bočnice vyšších pasů stahujeme rádlovacím drátem přes trámky. Stahovací trámky umístíme 200 a 650 mm vysoko od úrovně základové spáry. Světlost zajistíme rozpěrkou, kterou uvolníme při betonáži. Protože rádlovací drát nepřilehne k trámku, zajistíme jeho napnutí klínky. Polohu bednění zajišťujeme vzpěrami po 1,5 až 2 m.

 

Bednění patky sloupu

Skládá se ze čtyř bočnic, které stahujeme rádlovacím drátem průměru 3 nebo 4 mm. Stahujeme za střední svlak, světlost zajistíme rozpěrkou. Jsou-li patky nízké, zajistíme bednění jen proti posunu. Dvě bočnice zhotovíme delší o svlaky a tloušťky prken a svlaků kolmých bočnic, druhé dvě bočnice mají stejné rozměry jako patka. Delší bočnice opatříme svlaky, které zajistí opěru kratší bočnici.

 

Bednění sloupu

Bednění se řídí složitostí průřezu. Nejčastěji mají sloupy čtyřúhelníkový průřez. Takové sloupy jsou nejméně náročné na výrobu bednění. Umístění sloupů provádíme pečlivě ve stanoveném směru, neboť každá nepřesnost zvyšuje namáhání sloupu a může ohrozit stabilitu konstrukce. Bednění vytváříme ze čtyř bočnic z prken spojených svlaky. Dolní svlaky umisťujeme 200 až 300 mm od dolního kraje, další svlaky umisťujeme po 500 mm, ve střední části sloupu po 600 mm, v horní části po 700 mm. Horní svlak osazujeme o tloušťku prkna níže pro osazení dna bednění trámu nebo desky stropu. U paty sloupu vyřízneme v jedné bočnici otvor pro vyčištění a navlhčení spáry. Ke stažení bočnic použijeme prkna a odřezky, u mohutnějších sloupů stahovací trámy nebo ocelové stahováky. U paty bednění klademe patní věnec. Stahováky rozmisťujeme jako svlaky se zřetelem k velikosti tlaku směsi. Jsou různých tvarů. Ocelové stahováky jsou z ploché oceli a jsou na jedné straně ohnuty na tloušťku oceli, na opačné straně jsou otvory pro klíny. Stahováky klademe nad svlaky, stranu s otvory protahujeme ohyby a polohu zajišťujeme klíny.
Bednění kruhových sloupů ze dřeva je velmi obtížné a pracné. Vyrobíme je z úzkých lišt, které stáhneme věnci v tuhou konstrukci.

 

Bednění zdí

Bednění provádíme různými způsoby, které volíme podle výšky a tloušťky zdi. Bednění úzkých zdí zhotovujeme z prken kladených ve vodorovném směru. Prkna přibíjíme na svislé pražce z prken nebo hranolů. Podpěrou je stahovací rám ve vodorovném směru. Rám je tvořen pražci z hranolů nebo ze dvou až tří prken. Klademe jej na námětky přibité na pražce a svazujeme jej rádlovacím drátem s protějším rámem. Světlost zajišťujeme rozpěrkami. Stahovací rámy klademe 200 až 300 mm od paty stěny, další rámy 500 až 600 mm a v horní části po 700 až 800 mm od sebe. Rádlování umisťujeme poblíž svislého pražce přibližně po 700 mm. U paty svislých pražců klademe prkno jako zápěru. Vzpěrami zajišťujeme stabilitu. Jedno prkno přibijeme horním koncem k pražci, druhým koncem ke kolíku v zemi. Druhé prkno vzepřeme v úrovni spodního rámu. Prkna přibijeme k pražci a ke kolíku.

 

Vysoké stěny

Bedníme prkny kladenými na výšku. Nejdříve postavíme zápěru, pak vztyčíme rám sbitý z vodorovných trámů a několika prken. Stabilitu zajistíme vzpěrami zapřenými o kolíky nebo hranolem, který zajistíme proti posunu kolíky. Na rám přibijeme prkna a stahovací trámy. Po dokončení bednění druhé strany stěny zrádlujeme bednění a světlost zajistíme rozpěrkami.

 

Bednění stropní konstrukce

Bednění klademe na podpůrnou konstrukci. Nejprve položíme roznášecí prkna nebo fošny, na samosvěrné klíny postavíme stojky, které zatížíme podkladními pražci (sedly) a spojíme pásky (vzpěrami). Podkladní pražce připevníme příložkou ke stojce. Na takto upravenou podpůrnou konstrukci klademe bednění stropní konstrukce.

 

Bednění deskových stropů

Na ližiny podpůrné konstrukce, vzdálené 1 až 1,5 m od sebe, klademe napříč pražce v osové vzdálenosti 500 až 1000 mm, ale vždy ve čtvrtině vzdálenosti stojek. Je to nejvhodnější namáhání ližin. Přes pražce pokládáme prkna nebo dílce z překližky.

 

Bednění trámů

Bednění má dno a dvě bočnice. Osazujeme je na příčný podkladní pražec. Ke zhotovení dna a bočnic používáme prkna, spojená svlaky. U bočnic umisťujeme svlaky po 500 až 600 mm, u dna po 1000 mm. Svlaky u dna děláme delší než je šířka bednění, k připojení bočnic. Koncové bočnicové svlaky osazujeme od konce o tloušťku prkna pro napojení příčné konstrukce. Na dolní straně bočnic lícují svlaky s krajem prkna, na horní straně jsou o tloušťku prkna nižší než výška bočnice. Ze strany přibijeme ke svlakům bočnic podélný svlak, a to prkno nebo hranol. Na tento podélný svlak ukládáme pražce pro položení desky stropu. Polohu krajního trámu zajistíme vzpěrami, které opřeme o horní podélný svlak a o zápěru přibitou na přečnívajícím konci sedla. Rozpěrky upevňujeme po 1 až 1,5 m k horním okrajům bočnic.

 

Bednění průvlaku

Provádí se obdobně jako bednění trámu, jen pro upevnění bednění trámu vynecháme otvor, který obijeme svlaky. Vyšší průvlak stáhneme rádlovacím drátem. Místo podélného svlaku klademe na námětky hranol nebo trámek. Rádlovacím drátem bočnice stáhneme, oka uklínujeme. Správnou rozteč zajistíme rozpěrkami, které umístíme poblíž rádlování.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na Technologie betonu obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 4671

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby