Zakládání staveb

Pro dosažení stability stavby je nutné přenesení všech zatížení na základovou půdu přes základovou spáru. Tento přenos zajišťují základy stavby, bez kterých by půda nebyla schopna svou únosností probrat zatížení rovnoměrně.

 

Základové konstrukce musí vycházet z přesného statického výpočtu, který zajistí dimenzování základů tak, aby docházelo k rovnoměrnému sedání objektu v rozsahu, který nebude mít destruktivní vliv na stavbu.

 

Při hmotově složitých objektech, které nerovnoměrně zatěžují základovou spáru nestačí správně dimenzované zákaldové konstrukce. V těchto případech je nutné objekty přerozdělit svislými dilatačními spárami, které přecházejí spojitě celou stavbou.

 

Návrh základů samozřejmě vychází z komplexního posouzení na základě platných evropských norem az průzkumů.

Z průzkumů vychází:

 • druh zeminy a její trojdimenzionální vrstvení - inženýrskogeologický průzkum
 • zatížitelnost zeminy
 • vzájemné spolupůsobení plánované a stávající zástavby
 • přítomnost podzemní vody
 • umístění zemního vedení, kabelů a pod.
 • zasypané zbytky původní zástavby
 • očekávané archeologické nálezy

 

Zakládání staveb je obor, který se zabývá návrhem a posouzením základové konstrukce objektu.

 

Z inženýrsko geologického průzkumu tedy získáváme představu o geomorfologických, hydrogeologických a geodynamické poměrech v místě výstavby.

 

Z komplexních průzkumů vyplyne klasifikace staveniště na:

 • vhodné staveniště-předpokládá se bezproblémové zakládání na únosné (málo stlačitelné) půdě s hladinou podzemní vody trvale pod základovou spárou
 • podmíněně vhodné staveniště - předpokládá se celkově náročnější zakládání stavby na méně únosné (stlačitelné) půdě s HPV nad úrovní základové spáry
 • nevhodné staveniště - předpokládá se velmi vysoká finanční náročnost v oblastech s výskytem sesuvů, svahů, mokřadů

 

Podle složitosti základových poměrů rozeznáváme:
jednoduché základové poměry

 • průřezově málo proměnná základová půda
 • stálá mocnost rovnoměrně rozložených vrstev půdy
 • bez vlivu podzemní vody


složité základové poměry

 • průřezově proměnná základová půda
 • nestála mocnost nerovnoměrně rozložených vrstev půdy
 • vliv podzemní vody

 

Pro výstavbu základových konstrukcí jsou nezbytné zemní práce, které často svou hloubkou zasahují i několik desítek metrů pod úroveň původního terénu. To představuje riziko při nedostatečně připraveném staveništi a nedodržování základních zásad při provádění hloubkových zemních prací.

 

Některá základní pravidla a zákonitosti pro stavební jámy a výkopy naleznete v článku Stavební jámy a výkopy.

Zajišťování stěn zemních těles popisuje příspěvek zajistování stěn zemních těles.

 

Rozdělení základových konstrukcí

 

Plošné základy - přenáší zatížení do podloží přes větší základovou plochu

 • základové pásy - se používají pod stěny a ŽB sloupy (materiál: lomový kámen, PB a ŽB)
 • základové patky - se navrhují pod sloupy z PB a ŽB (materiál: PB nebo ŽB)
 • základové rošty - se používají pod ŽB sloupový systém (materiál: ŽB)
 • základové desky - se mohou používat jak pod stěny tak pod sloupy (materiál: ŽB)

 

Hlubinné základy - se používají v případě, kdy únosná vrstva je ve velké hloubce

 

 • piloty -mohou být dřevěné, z PB nebo ŽB
 • šachtové pilíře - jsou to piloty o průměru větším než 600 mm
 • studně
 • kesony - se používají pro zakládání pod hladinou vody

 

Hloubka založení plošného základu

 

Nezámrznou hloubkou označujeme takovou hloubku pod povrchem, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne.

 

U základů na úrovni upraveného terénu je nezámrzná hloubka stanovena podle druhu zeminy takto:

 • u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 800 mm
 • u jílovitohlinitých půd na 1000 mm
 • u smrštivých jílů na 1400 mm

 

Pokud jsou základy až pod úrovní podzemního podlaží, bude postačovat hloubka založení okolo 600 mm.

 

Pokud statický výpočet stanový hloubku větší, musíme se mu podřídit a navrhnout hloubku větší.

 

 

 

 ◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 6091

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 27.11.. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby