Zkoušky cementu

 

Vlastnosti cementu se ověřují a porovnávají s normami před expedicí v cementárně. Ke každé zásilce se pak připojí dodací list s označením druhu cementu, třídy a příslušné normy, které cement svými vlastnostmi vyhovuje. Na požádání vydá cementárna atest obsahující veškeré výsledky výstupních zkoušek dodaného cementu.

 

Za kvalitu cementu ručí cementárna po dobu tří měsíců, jestliže byl cement vhodně skladován. Cement skladovaný déle než tři měsíce hrudkovatí vlivem přijímání vlhkosti z ovzduší. Jeho vlastnosti je nutné před použitím ověřit.

 

U cementu zjišťujeme normální hustotu (konzistenci) cementové kaše, počátek a konec tuhnutí, objemovou stálost, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Vyžadují-li to zvláštní podmínky, zkoušíme u cementu měrnou hmotnost a měrný povrch, popř. chemickým rozborem zjišťujeme množství chloridů, oxidu horečnatého a oxidu sírového.

 

Normální hustota

Normální hustotu (konzistenci) cementové kaše zjišťujeme Vicatovým přístrojem. Hustoměrný váleček necháme vnikat po dobu 30 sekund do cementové kaše vyplňující bakelitovou obroučku. Zůstane-li váleček 5 až 7 mm nad skleněnou podložkou, má cementová kaše normální konzistenci.

 

Postup zkoušky: Ze vzorku cementu odvážíme 800 (± 2) g, které smícháme v laboratorní míchačce při malé rychlosti se zvoleným množstvím vody. Cementovou kaší naplníme kuželovitou obroučku vymazanou vazelínou nebo olejem a umístěnou na skleněné podložce. Obroučku na styku s podložkou namažeme vazelínou, aby neunikala voda. Poklepem vypudíme z kaše vzduch, povrch srovnáme s úrovni obroučky a vložíme pod Vicatův váleček. Váleček postavíme na podložku a začátek stupnice posuneme do výšky rysky na vodicí tyčce. Pak váleček zdvihneme do úrovně obroučky, kterou zasuneme pod váleček, a ten po 2 s uvolníme. Váleček necháme volně klesat do středu cementové kaše po dobu 30 sekund. Jestliže se váleček nezastaví 5 až 7 mm nad podložkou, postup opakujeme s menším nebo větším množstvím vody. Normální konzistence byla stanovena, jestliže výsledku bylo dosazeno ve třech dílčích zkouškách po sobě vždy s nově namíchanou směsi se stejným množstvím vody.

 

Začátek a konec tuhnutí

Začátek a konec tuhnutí určujeme pomocí Vicatovy jehly. Začátek tuhnutí je doba, která uplyne od přidání vody k cementu do okamžiku, kdy jehla Vicatova přístroje zůstane vězet 3 až 5 mm nad podložkou. Dobou tuhnutí označujeme dobu, která uplyne od přidání vody k cementu až do okamžiku, kdy jehla pronikne nejvýše 1/2 mm pod povrch cementové kaše. Začátek i doba tuhnutí se uvádějí v hodinách a minutách.

 

Začátek i konec tuhnuti zjišťujeme vnikáním Vicatovy jehly o průřezu 1 mm2 do cementové kaše normální konzistence po časových intervalech. Při každém novém vpichu obroučkou pootočíme. Vpichy umísťujeme 2 až 3 mm od sebe a 10 mm od kraje obroučky. Postup opakujeme, výšky vpichu a časové údaje zaznamenáváme.

 

 

 

Vicatův přístroj

Stanovení objemové stálosti dle ČSN EN 196-3

Ke zkoušce použijeme Le Chatelierovy objímky, která je válcovitého tvaru průměru 30 mm a výšky 30 mm. V místě, kde je váleček po délce rozříznut, je na každé straně řezu připevněna 150 mm tyčinka. Vlivem rozpínání cementu se objímka rozevírá, konce tyčinek se výrazněji od sebe odsunou. Zkouška se provádí souběžně na dvou zkušebních tělíscích ze stejné záměsi cementu.

  • Lehce naolejovaná La Chatelierova objímka se postaví na mírně naolejovanou základovou destičku, ručně se naplní bez výrazného zhutňování nebo potřásání a je-li to nutné, zarovná se pravítkem. Během plnění je třeba zabránit rozevírání objímky.
  • Objímka se přikryje naolejovanou skleněnou destičkou. Je-li to nutné, zatíží se přídavným závažím. Po té se objímka umístí ihned do vlhkého prostředí a vněm je ponechána při teplotě (20 ± 1) °C a relativní vlhkosti nejméně 98% po dobu (24 ± 0,5) h.
  • Po (24 ± 0,5) h se změří vzdálenost „A" mezi hroty tyčinek s přesností 0,5 mm. Objímka se pak vloží do vodní lázně, která se přivede v průběhu (30 ± 5) min. k bodu varu vody. Při této teplotě je vodní lázeň udržována 3 h ± 5 min.
  • Po vaření se změří vzdálenost „B" mezi hroty tyčinek s přesností 0,5 mm.
  • Objímka se pak ochladí na (20 ± 2) °C a změří se vzdálenost „C" mezi hroty tyčinek s přesností 0,5 mm.
  • Vypočtená průměrná hodnota ze stanovených rozdílů „C" - „A" určuje objemovou stálost.

Účelem zkoušky stanovení objemové stálosti je posoudit možné nebezpečí pozdějšího rozpínání zatvrdlého cementu v důsledku hydratace oxidu vápenatého nebo volného oxidu horečnatého. O provedené zkoušce se sepíše protokol, v němž se uvedou dosažené výsledky.

 

 

Upravená La Chatelierova objímka

Pevnost cementu v ohybu a v tlaku

Pevnost cementu v ohybu a v tlaku zjišťujeme na zkušebních trámcích z cementové malty plynulým zatěžováním do úplného rozrušení. K výrobě zkušebních tělisek rozměru 40 x 40 x 160 mm použijeme normovaný křemičitý písek granulometrické plynulé čáry a konstantní pevnosti. Tělíska zkoušíme po 24 hodinách tuhnutí a tvrdnutí nebo v pozdějších termínech či v normovém termínu po 28 dnech.

 

Pevnost v ohybu: zjistíme lisem na trámečcích, které umístíme symetricky na opěrné válce vzdálené 100 mm. Postupným zatěžováním je zlomíme. Pevnost v ohybu vyjádříme aritmetickým průměrem ze stanovených hodnot jednotlivých měření zjištěných nejméně na třech zkušebních tělískách.

 

Pevnost ohybu vypočteme ze vzorce:

 

kde Rfu je pevnost v ohybu (MPa), F je síla přístroje (N). Zkoušku provádíme na zkušebním lisu nebo na Michaelisově přístroji.

 

Pevnost v tlaku: zkoušíme na zlomcích trámečků. Provedeme alespoň tři měřeni. Očištěné zlomky položíme bočními plochami mezi obě destičky tlakového přípravku - lisu a čelní stranu dorazíme k zarážce. Po kontrole uložení a nastavení ploch zlomky zatěžujeme. Nárůst napětí upravíme na 1,5 ± 0,5 MPa za sekundu. Provádíme alespoň tri měření.

 

Pevnost v tlaku vypočteme ze vzorce:

 

 

kde Rc je pevnost v tlaku (MPa) a F síla nutná k porušení (N)

 

 

 

Michaelisův přístroj

Hustota

Hustotu cementu určujeme La Chatelierovým skleněným objemometrem. Objemometr naplníme kapalinou nereagující s cementem (petrolej, lakový benzín, bezvodý ethanol) po značku O až 1 ml na hrdle objemometru. Potom nasypeme do objemometru 65 g cementu s přesností 0,01 g. Po odstraněni bublin vzduchu otáčením nádobky přečteme výšku hladiny kapaliny. Hustota je podíl hmotnosti cementu a přírůstku objemu kapaliny.

 

Měrný povrch

Měrný povrch cementu zjišťujeme metodou Blaineovou, při které měříme průtok vzduchu cementem. Určíme tak velikost povrchu (v m2) 1 kg cementu. Princip spočívá v porovnáni zkoušeného cementu se standardním cementem o známém měrném povrchu a měrné hmotnosti. Standardní cement dodává Výzkumný ústav stavebních hmot v Brně.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na Technologie betonu obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

 

Zobrazení: 4293

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.


Student
Komentář přidal(a) Martin Blahota dne 19.Duben.2018 v 9:54

Dobrý den,

  drobná oprava u vzorce pro výpočet pevnosti v tlaku - mělo by to být F/1600. Vychází to ze vztahu δ = F/A a pokud jsou trámečky 40x40, bude A = 1600. Hodnota 2500 byla používána dříve, protože se používaly trámečky s rozměry 50x50.. myslím :) 

Přeji pěkný den

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Ota Přecechtěl 29.10.. 2 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby