Převody fyzikálních jednotek

Základní jednotky SI

Délka :

Z :
Na:
Výsledek :

Plocha :

Z :
Na :
Výsledek :

Objem :

Z :
Na :
Výsledek :

Hmotnost :

Z :
Na :
Výsledek :

Teplota :

Z :
Na :
Výsledek :

Tlak :

Z :
Na :
Výsledek :

Síla, tíha:

Z :
Na :
Výsledek :

Výkon :

From:
To:
Result:

Čas :

Z :
Na :
Výsledek :

Rychlost :

Z :
Na :
Výsledek :

Rovinný úhel:

Z :
Na :
Výsledek :

Technické jednotky

Moment zotrvačnosti :

Z :
Na :
Výsledek :

Moment sily :

Z :
Na :
Výsledek :

Točivý moment:

Z :
Na :
Výsledek :

Hustota, objemová Hmotnost :

Z :
Na :
Výsledek :

Specifický objem :

Z :
Na :
Result:

Uhlová Rychlost :

Z :
Na :
Výsledek :

Uhlové zrychlení :

Z :
Na :
Výsledek :

Zrychlení :

Z :
Na :
Výsledek :

Termodynamika

Tepelný odpor :

Z :
Na :
Výsledek :

Tepelná roztažnost :

Z :
Na :
Výsledek :

Merná tepelná kapacita :

Z :
Na :
Výsledek :

Výhřevnost - objem:

Z :
Na :
Výsledek :

Výhřevnost - Hmotnost :

Z :
Na :
Výsledek :

Hustota tepelné energie :

Z :
Na :
Výsledek :

tepelná vodivost :

Z :
Na :
Výsledek :

Součinitel prostupu tepla :

Z :
Na :
Z :

Hustota tepelného toku :

Z :
Na :
Výsledek :

Kapaliny

průtokový objem :

Z :
Na :
Výsledek :

povrchové napětí :

Z :
Na :
Výsledek :

Permeabilita :

Z :
Na :
Výsledek :

Kinematická viskozita :

Z :
Na :
Výsledek :

Hmotnostný tok :

Z :
Na :
Výsledek :

Hustota hmotnostního toku :

Z :
Na :
Výsledek :

Akustika

Zvuk :

Z :
Na :
Výsledek :

Optika

Intenzita :

Z :
Na :
Výsledek :

Osvetlení :

Z :
Na :
Výsledek :

Jas :

Z :
Na :
Výsledek :

Kmitočet - vlnová délka :

Z :
Na :
Výsledek :

Elektřina

Elektrický proud :

Z :
Na :
Výsledek :

Elektrická vodivost :

Z :
Na :
Výsledek :

Merná elektrická vodivost :

Z :
Na :
Výsledek :

Intenzita elektrického pole :

Z :
Na :
Výsledek :

Elektrický potenciál :

Z :
Na :
Výsledek :

Elektrický odpor :

Z :
Na :
Výsledek :

Měrný elektrický odpor :

Z :
Na :
Výsledek :

Elektrostatická kapacita :

Z :
Na :
Výsledek :

Elektrický náboj :

Z :
Na :
Výsledek :

Indukčnost :

Z :
Na :
Výsledek :

Lineární elektrický náboj:

From:
To:
Result:

Intenzita elektromagnetického pole :

Z :
Na :
Výsledek :

Proudová hustota :

Z :
Na :
Výsledek :

Magnetizmus

Intenzita magnetického pole :

Z :
Na :
Výsledek :

Magnetický tok :

Z :
Na :
Výsledek :

magnetická indukce :

Z :
Na :
Výsledek :

Magnetomotorická síla :

Z :
Na :
Výsledek :

Radioaktivita

Radiace:

Z :
Na :
Výsledek :

Aktivita :

Z :
Na :
Výsledek :

Absorbovaná radiace :

Z :
Na :
Výsledek :

Ozáření:

Z :
Na :
Výsledek :

Číselné soustavy

Soustavy :

Z :
Na :
Výsledek :

Předpony :

Z :
Na :
Výsledek :

.


Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby