Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 


Stáhnout
 žádostRozsah a obsah dokumentace bouracích prací

 

 

 

                       Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

 

Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým  materiálům a stavebně technickému provedení stavby.

 

Dokumentaci bouracích prací tvoří :

 

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace bouracích prací

F. Dokumentace  odstraňovaných staveb

 

A. Průvodní zpráva

 

a)        identifikace  a základní charakteristika  odstraňované stavby,

b)        údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o  zvlášť chráněných zájmech,

c)        splnění požadavků dotčených orgánů,

d)       termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

e)        vliv na  okolí stavby.

 

 

B. Souhrnná technická zpráva

 

f)         stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

g)        výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

h)        připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

i)          ochranná a bezpečnostní pásma,

j)          zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

 

C. Situace stavby

 

k)        situace odstraňované stavby zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500 zpracovaná na podkladě snímku  katastrální mapy s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních  staveb a zeleně,

l)          kopie katastrální mapy.

 

 

D. Dokladová část

 

m)      stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při přípravě odstranění  stavby,

n)        fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný  popis.

 

E. Zásady organizace bouracích prací

 

1. Technická zpráva

 

  • o)         stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

p)         obvod a úpravy staveniště,  příjezdy a přístupy na staveniště,

q)         významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body,

r)          opatření  z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

s)          stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při       

        práci,

t)          způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

u)         podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

v)         orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů,

w)       zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

x)         nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným  odpadem a            způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání s odpadem).

 

 

2.   Situace

 

v  měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření  (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně inženýrských opatření.

 

F. Dokumentace odstraňovaných staveb

 

Dokládá se  pro jednotlivé  stavby nebo provozní soubory samostatně.

 

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle  přílohy č. 3 bod 2.

 

 

2.  Technologie bouracích prací

 

2.1.Technická zpráva

 

y)        popis  konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,

z)        výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

aa)     rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

bb)    upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

cc)     technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

dd)   návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

ee)     úpravy zjištěných podzemních prostorů,

ff)      zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

gg)    nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací,

hh)    speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např.  použití trhacích prací),

ii)        rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě  před zahájením bouracích prací,

jj)        speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

2.2.  Výkresová část

 

Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

 

2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

 

Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací,  případně pro navržení  dočasných podpěrných konstrukcí.

 

 

 

 

 

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Jakou krytinu použít na venkovní přístřešek?

Zahájeno uživatelem Radek Salajka v Exteriér, bazén, zahrada. Poslední odpověď uživatele Radek Salajka 6. 18, 2017. 2 Odpovědi

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jakou krytinu byste mi doporučili pro zahradní přístřešek? Zvolili jsme malý krov sedlového tvaru se sklonem 25°, v příloze posílám obrázek samotného krovu. Prostor pod střechou bude využit jako posezení a zústane…Pokračovat

Popisky: fólie, střecha, krytina

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby