žádost o dodatečné povolení stavby-uvedení stavby do užívání

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

Stáhnout žádost : žádost o dodatečné povolení stavby-uvedení stavby do užívání

Žádost o dodatečné povolení stavby - uvedení stavby do užívání

 

podle § 129 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon)

 

 

Jméno, příjmení (název, IČ) a adresa žadatele:

 

 

 

Druh a účel stavby (např. stavba pro bydlení – rodinný dům):

 

 

 

Místo stavby, pozemek pro stavbu a sousední pozemky (pozemek parc. č., druh pozemku, katastrální území, další použité pozemky např. pro přípojky inženýrských sítí, zařízení staveniště atd.):

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektová dokumentace (jméno, adresa, oprávnění - osvědčení o autorizaci, doklad o kvalifikaci):

 

 

 

%

Základní údaje o stavbě (její členění, technické a výrobní zařízení, budoucí provoz o jeho vliv na zdraví a životní prostředí):

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na provedení stavby (včetně technologie):

 

 

 

Účastníci řízení (jméno, název, adresa - stavebník; osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, která mají vlastnická a jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K žádosti se připojuje (uvést doklady požadované stavebním úřadem ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ..............................................……………

                                                                      podpis (razítko) žadatele – stavebníka

 

Kontaktní telefonní číslo stavebníka:

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč včera 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby