Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

Stáhnout žádost : žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169

 

 

na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

 

/zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)/

 

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) stavebníka

 

 

 

Druh, účel a místo stavby k níž je o výjimku žádáno, včetně uvedení příslušného ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., z něhož je požadována výjimka

 

 

 

Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá

 

 

 

Důvody k podání žádosti o povolení výjimky

 

 

 

Jména a příjmení (názvy) a adresy (sídla) účastníků řízení o povolení výjimky

 

 

 

Vyjádření správních orgánů, které hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, jichž se odchylné řešení dotýká, pokud byla získána před podáním žádosti

 

 

 

.................………...................

datum a podpis žadatele

(u právnické osoby jméno

statutárního zástupce)

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

 

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

 

-                projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení (mimo aglomeraci Uh. Hradiště trojmo) v rozsahu navrhované výjimky

 

-                doklady o jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o stavbě vedena a rozhodnutí dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy (orgán památkové péče, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany ZPF, ovzduší, odpadového hospodářství, vodohospodářský orgán, silniční správní úřad atd., podle druhu stavby)

 

-                stanoviska vlastníků veřejných sítí technické  infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, el. vedení, horkovod, telekomunikační zařízení, kabelové televize atd., podle druhu a řešení navrhované výjimky)

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby