Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

Stáhnout žádost : žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169

 

 

na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

 

/zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)/

 

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) stavebníka

 

 

 

Druh, účel a místo stavby k níž je o výjimku žádáno, včetně uvedení příslušného ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., z něhož je požadována výjimka

 

 

 

Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá

 

 

 

Důvody k podání žádosti o povolení výjimky

 

 

 

Jména a příjmení (názvy) a adresy (sídla) účastníků řízení o povolení výjimky

 

 

 

Vyjádření správních orgánů, které hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, jichž se odchylné řešení dotýká, pokud byla získána před podáním žádosti

 

 

 

.................………...................

datum a podpis žadatele

(u právnické osoby jméno

statutárního zástupce)

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

 

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

 

-                projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení (mimo aglomeraci Uh. Hradiště trojmo) v rozsahu navrhované výjimky

 

-                doklady o jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o stavbě vedena a rozhodnutí dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy (orgán památkové péče, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany ZPF, ovzduší, odpadového hospodářství, vodohospodářský orgán, silniční správní úřad atd., podle druhu stavby)

 

-                stanoviska vlastníků veřejných sítí technické  infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, el. vedení, horkovod, telekomunikační zařízení, kabelové televize atd., podle druhu a řešení navrhované výjimky)

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby