Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

Stáhnout žádost : žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169

 

 

na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

 

/zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)/

 

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) stavebníka

 

 

 

Druh, účel a místo stavby k níž je o výjimku žádáno, včetně uvedení příslušného ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 501/2006 Sb., z něhož je požadována výjimka

 

 

 

Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá

 

 

 

Důvody k podání žádosti o povolení výjimky

 

 

 

Jména a příjmení (názvy) a adresy (sídla) účastníků řízení o povolení výjimky

 

 

 

Vyjádření správních orgánů, které hájí zájmy chráněné podle zvláštních předpisů, jichž se odchylné řešení dotýká, pokud byla získána před podáním žádosti

 

 

 

.................………...................

datum a podpis žadatele

(u právnické osoby jméno

statutárního zástupce)

 

 

Kontaktní telefonní číslo žadatele:

 

 

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY:

 

-                projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení (mimo aglomeraci Uh. Hradiště trojmo) v rozsahu navrhované výjimky

 

-                doklady o jednání s účastníky řízení, pokud byla předem o stavbě vedena a rozhodnutí dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy (orgán památkové péče, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany ZPF, ovzduší, odpadového hospodářství, vodohospodářský orgán, silniční správní úřad atd., podle druhu stavby)

 

-                stanoviska vlastníků veřejných sítí technické  infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, el. vedení, horkovod, telekomunikační zařízení, kabelové televize atd., podle druhu a řešení navrhované výjimky)

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby