Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

Stáhnout žádost : Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby

 

podle § 170 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění)

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) osoby, v jejíž prospěch má být provedeno vyvlastnění

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje

 

 

Označení pozemku nebo jeho části (popř. označení stavby, je-li předmětem vyvlastnění též stavba)

 

 

Odůvodnění návrhu s uvedením účelu, pro který se vyvlastnění navrhuje

 

 

Druh práva v jakém rozsahu má být vyvlastněno

 

 

Přehled zástavních a věcných práv váznoucích na nemovitosti

 

 

Návrh náhrady za vyvlastnění

 

 

Důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku (nebo ke stavbě) dohodou byl bezvýsledný

 

 

 

 

                                                          ................................………………..

                                                          datum a podpis navrhovatele

                                                          (u právnické osoby jméno

                                                          statutárního zástupce)

Kontaktní telefonní číslo navrhovatele:

 

 

 

 

K návrhu se přikládá:

 

-            výpis z katastru nemovitostí o vlastnických vztazích k pozemkům, u jejichž části je navrhováno omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene vyvlastněním), vyhotovený příslušným Katastrálním úřadem

 

-            kopie katastrální mapy se zákresem pozemků navržených k vyvlastnění doplněná situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují graficky právní vztahy k nemovitostem v případech, kdy tyto vztahy  nebyly dosud v katastrální mapě vyznačeny

 

-           doklady o získání dohody k užívání předmětných částí pozemků dohodou

 

-           návrh na stanovení výše náhrady za vyvlastnění

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby