Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby

◄◄◄ Zpět na vzory žádostí pro stavební úřad 

Stáhnout žádost : Žádost o vydání rozhodnutí o vyvlastnění pozemku pro uskutečnění stavby

 

podle § 170 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění)

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) osoby, v jejíž prospěch má být provedeno vyvlastnění

 

Jméno a příjmení (název, IČ) a adresa (sídlo) osoby, proti které vyvlastnění směřuje

 

 

Označení pozemku nebo jeho části (popř. označení stavby, je-li předmětem vyvlastnění též stavba)

 

 

Odůvodnění návrhu s uvedením účelu, pro který se vyvlastnění navrhuje

 

 

Druh práva v jakém rozsahu má být vyvlastněno

 

 

Přehled zástavních a věcných práv váznoucích na nemovitosti

 

 

Návrh náhrady za vyvlastnění

 

 

Důkaz o tom, že pokus o získání práva k pozemku (nebo ke stavbě) dohodou byl bezvýsledný

 

 

 

 

                                                          ................................………………..

                                                          datum a podpis navrhovatele

                                                          (u právnické osoby jméno

                                                          statutárního zástupce)

Kontaktní telefonní číslo navrhovatele:

 

 

 

 

K návrhu se přikládá:

 

-            výpis z katastru nemovitostí o vlastnických vztazích k pozemkům, u jejichž části je navrhováno omezení vlastnického práva (zřízení věcného břemene vyvlastněním), vyhotovený příslušným Katastrálním úřadem

 

-            kopie katastrální mapy se zákresem pozemků navržených k vyvlastnění doplněná situací z jiných mapových podkladů, které vyjadřují graficky právní vztahy k nemovitostem v případech, kdy tyto vztahy  nebyly dosud v katastrální mapě vyznačeny

 

-           doklady o získání dohody k užívání předmětných částí pozemků dohodou

 

-           návrh na stanovení výše náhrady za vyvlastnění

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby