Příspěvky do blogu Listopad 2012 (51)

Tlak dřevěné konstrukce

Tlak

 

Dostředný tlak

Dostředným tlakem jsou namáhány:

 • tlačené mohutné pilíře
 • některé tesařské spoje
 • uložení dřevěných nebo ocelových nosníků na svislou nosnou konstrukci
 • základové konstrukce

 

Dostředný vzpěrný tlak celistvých průřezů

Dostředným vzpěrným tlakem je namáháno většina tlačených prvků, jejichž…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Součinitelé dle ČSN 73 1703

Součinitelé podmínek působení

 

Skutečné podmínky působení prvku, spoje nebo konstrukce, odlišné od základních podmínek působení, se ve výpočtu uvažují prostřednictvím součinitelů podmínek působení:

 

γr1...součinitel vlhkosti

γr2...součinitel trvání zatížení

γr3...součinitel zakřivení

gr4...součinitel výšky, resp. Součinitel tvaru pro prvky namáhané ohybem

gr5...součinitel,…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Prostý tah dřevěné konstrukce

Prostý tah

 

V případě dostředně tažených prutů je účinek vnějšího zatížení na průřez dán normálovou tahovou silou působící kolmo k rovině průřezu v jeho těžišti. Při výpočtu předpokládáme rovnoměrné rozdělení napětí v průřezu. Za nebezpečný považujeme průřez v místě největšího oslabení.

 

Podmínka spolehlivosti:…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Příklad navrhování zděných konstrukcí - Soustředěný tlak

Zděné konstrukce - Soustředěný tlak

Posuďte zda vyhoví uložení stropnice I240 na zdivo tloušťky 300 mm z CP P15 A MVC 2,5. Osová síla Nd = 30 kN.

1. Charakteristiky

CP P15 a MVC 2,5 - Rd = 1,5 MPa

t = 300 mm, d2 = 150 mm, b2 = 106 mm, a1 = 1200 mm

Nd = 30 kN, k1 = 0,75 , k2 =…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Příklad navrhování zděných konstrukcí - Mimostředný tlak

Zděné konstrukce - Mimostředný tlak

Posuďte navržený zděný pilíř (450 x 300 mm) z CP P20 na MVC 5,0 na mimostředný tlak. Výstřednost e = 120 mm Působící síla Nser = 120 kN z toho dlouhodobě působící síla Nlt = 100 kN.

 

1. Charakteristiky

Nser = 120 kN, Nlt = 100 kN

lw = lef = 3,0…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:00 — Žádné komentáře

Soustředěný tlak zděných konstrukcí

Soustředěný tlak

 

Přenáší-li se působení osamělého břemena na zděnou konstrukci styčnou plochou A2, jde o tzv. soustředěný tlak, přičemž se předpokládá roznesení tlaku do tzv. roznášecí plochy A1 (>A2).

 

 

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:00 — Žádné komentáře

Příklad navrhování zděných konstrukcí - Dostředný tlak

Zděné konstrukce - Dostředný tlak

Posuďte střední zeď tloušťky 450 mm z cihel CP P15 na MC 2,5 , která je namáhána dostředným tlakem, síla Nser = 150 kN, z toho dlouhodobě působící síla Nlt = 120 kN, výška hw = 3,0 m, stropní konstrukce ŽB monolitická.

 

1.…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:00 — Žádné komentáře

Prostý ohyb zděných konstrukcí

Prostý ohyb

 

Při prostém ohybu, který se u zděných konstrukcí vyskytuje jen výjimečně , se předpokládá, že působí celý průřez, obrazec napětí je omezen přímkou a na taženém okraji průřezu je při mezním stavu únosnosti dosaženo napětí Rtfd. Potom je mezní moment únosnosti v souladu s teorií stavební mechaniky.

 

Podmínka spolehlivosti:

obecný průřez:…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 15:00 — Žádné komentáře

Mimostředný tlak zděných konstrukcí

Mimostředný tlak

 

Způsob výpočtu prvku namáhaného mimostředným tlakem závisí na výstřednosti normálové síly (e) vzhledem ke vzdálenosti xi a na materiálu konstrukce.

xi...vzdálenost nejvíce tlačeného kraje průřezu k těžišťové ploše; pro obdélník a čtverec:

 

 • keramika + kámen
  • 0 < e ≤ 0,45xi
  • 0,45xi < e ≤ 0,7xi
 • pórobeton
  • 0 < e ≤…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 14:30 — Žádné komentáře

Dostředný tlak zděných konstrukcí

Dostředný tlak

 

Předpoklady výpočtu: napětí v průřezu je rovnoměrně rozloženo a v mezním stavu je dosaženo výpočtové hodnoty v tlaku.

 

Podmínka spolehlivosti:…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 14:30 — Žádné komentáře

Součinitelé pro návrh zděných konstrukcí

Součinitelé

 

Materiálové charakteristiky

Zděná konstrukce je definovaná jako stavební konstrukce vyzděnou buď na maltu z přírodních či umělých kusových staviv nebo kvádrů, tj. z cihel plných pálených i nepálených, z cihlových kvádrů, z kamene a kamenných kvádrů, z tvárnic a kvádrů z obyčejného betonu, z lehkého betonu s pórovitým kamenivem a z pórobetonu, nebo nasucho z…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 7.Listopad.2012 v 14:00 — Žádné komentáře

Měsíční archivy

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1999

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos před 8 hodinami . 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby