ISODEK JE TEPELNÁ IZOLACE VYTVOŘENÁ NAFOUKÁNÍM ROZVLÁKNĚNÉHO NOVINOVÉHO PAPÍRU DO DUTINY V KONSTRUKCI. V OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH STĚNÁCH RODINNÝCH DOMŮ DEKHOME D SE ISODEK PODÍLÍ NA ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÝCH TEPELNĚTECHNICKÝCH, AKUSTICKÝCH A POŽÁRNÍCH VLASTNOSTÍ. PŘI APLIKACI ISODEKU DO OBVODOVÝCH STĚN SE ZÁROVEŇ AUTOMATICKY KONTROLUJE SPOJITOST PAROTĚSNICÍ VRSTVY. 

Rozvlákněný papír se do konstrukce fouká speciálním aplikačním zařízením skrz otvor v opláštění vnitřní stěny nebo skrz otvor v parotěsnicí vrstvě obvodové stěny. Aplikaci tepelné izolace ISODEK musí provádět specializovaná vyškolená fi rma. Při aplikaci se zároveň automaticky provádí testování spojitosti a správnosti provedení parotěsnicí vrstvy přetlakem vzduchu.

KONSTRUKCE STĚNY DOMŮ DEKHOME D

Konstrukce stěny domů DEKHOME D je vytvořena rámem z dřevěných profi lů a opláštěním. Rámy vnitřních stěn jsou z obou stran přímo opláštěny sádrovláknitými deskami DEKCELL. Tepelná izolace ISODEK se aplikuje do dutin vymezených dřevěnými profi ly rámu a deskami opláštění. Rámy obvodových stěn jsou deskami DEKCELL opláštěny pouze z vnější strany. Z vnitřní strany se rámy obvodových stěn opatřují parotěsnicí vrstvou z fólie AIRSTOP. Tepelná izolace ISODEK se aplikuje mezi tuto fólii a desku DEKCELL. Aplikace tepelné izolace ISODEK vytváří značný přetlak v dutině. Proto se ještě před foukáním izolace připevňuje ze strany interiéru k rámu obvodové stěny přes parotěsnicí fólii rošt z latí 40×60 mm /foto 01/. Vodorovné latě vnitřního roštu vytvářejí nosnou konstrukci přenášející přetlak vzduchu při aplikaci izolace ISODEK do stěny. Latě vytvářejí zároveň podkladní konstrukci pro následné připevnění desky DEKCELL na straně interiéru. Skladba obvodové stěny DEKHOME D SO1 je uvedena na obrázku /01/ a v tabulce /01/.


PŘIPRAVENOST STAVBY

Před zahájením aplikace tepelné izolace ISODEK musí být dokončena montáž vnějšího opláštění obvodových stěn a oboustranného opláštění vnitřních stěn. Všechny obvodové stěny musí být z vnitřní strany opatřeny fólií AIRSTOP a obousměrným dřevěným roštem z latí 40/60 mm. Zásady provádění zmíněných konstrukcí jsou podrobně popsány v publikacích [1] a [2]. 

APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Rozvlákněný papír se do dutiny v konstrukci aplikuje pneumaticky zařízením ISOBLOW STANDARD /foto 03/. Aplikační zařízení je vybaveno horním zásobníkem, do kterého se vkládá stlačený rozvlákněný papír z přepravního balení (pytel o hmotnosti 12,5 kg). Přímo pod horním zásobníkem je umístěn rozmělňovač. V něm dochází ke snížení objemové hmotnosti materiálu na hodnotu vhodnou pro transport proudícím vzduchem. Přesně dávkovaný rozvlákněný papír je unášen proudícím vzduchem hadicí z aplikačního zařízení do dutiny v konstrukci.

Při aplikaci mezi dvě desky (např. do vnitřní stěny DEKHOME D) se konec hadice opatřuje tryskou /foto 02 a 04/. Přiváděcí hubicí proudí do konstrukce rozvlákněný papír. Přebytečný transportní vzduch se odvádí otvorem s ochrannou mřížkou. Vzduch odváděný z dutiny obsahuje malé množství jemných papírových vláken. Proto se výústka transportního vzduchu opatřuje látkovým pytlem, kde se papírová vlákna zachycují. Princip proudění rozvlákněného papíru do konstrukce a odvádění transportního vzduchu je znázorněn na obrázku /02/.

Při aplikaci mezi desku a parotěsnicí fólii (např. do obvodové stěny DEKHOME D) se tryska nepoužívá.

Rozvlákněný papír se do dutiny fouká hadicí s volným koncem.

Aplikační zařízení ISOBLOW STANDARD je vybaveno regulací posunu materiálu i rychlosti transportního vzduchu. Díky této regulaci lze docílit požadované objemové hmotnosti tepelné izolace ISODEK v konstrukci (podrobněji viz níže). Regulace se provádí podle tabulky, kde jsou pro různé tloušťky stěn stanoveny stupně posunu materiálu a rychlosti proudícího vzduchu. Tato tabulka je nedílnou součástí aplikačního zařízení. 

OBJEMOVÁ HMOTNOST TEPELNÉ IZOLACE ISODEK

Objemová hmotnost tepelné izolace ISODEK ve svislých konstrukcích DEKHOME D musí být 55 ± 5 kg.m-3. Při uvedené objemové hmotnosti je bezpečně vyloučeno sedání tepelné izolace v konstrukci a zároveň jsou zajištěny požadované požární parametry stěny. Objemová hmotnost tepelné izolace se kontroluje zkouškou ISODEK TEST. Prověřuje se, zda aplikační zařízení správně dávkuje izolační materiál a zda bude do konstrukce aplikováno požadované množství rozvlákněného papíru.

 

ISODEK TEST

Zkouška ISODEK TEST se provádí ve stanovených časových intervalech a podle pokynů uvedených ve zkušebním předpisu. Výsledky zkoušek se zaznamenávají a archivují. Zkoušku ISODEK TEST lze provést i na žádost investora před zahájením aplikace tepelné izolace jako důkaz správného nastavení a funkčnosti aplikačního zařízení. Zařízení pro zkoušku ISODEK TEST včetně zkušebního předpisu je nedílnou součástí vybavení montážní fi rmy. Při zkoušce ISODEK TEST se rozvlákněný papír aplikuje do zkušebního modulu o přesně stanoveném vnitřním objemu. Zjištěná objemová hmotnost rozvlákněného papíru musí odpovídat požadované hodnotě s danou tolerancí. Uspořádání a postup zkoušky je znázorněn na obrázku /03/ a na fotografi ích /05 – 08/.

 

APLIKACE TEPELNÉ IZOLACE ISODEK DO OBVODOVÉ STĚNY DEKHOME D

Po provedení a kladném vyhodnocení zkoušky ISODEK TEST je možné zahájit aplikaci rozvlákněného papíru do svislýchkonstrukcí. Na následujících  snímcích bude představena aplikace do obvodové stěny DEKHOME D.

Nejprve se do fólie AIRSTOP vyřezává otvor čtvercového tvaru o straně přibližně 90 mm /foto 09/. Půdorysně se aplikační otvor umisťuje doprostřed vyplňovaného pole.

Do otvoru se vkládá hadice /foto 10/. V místě, kde hadice prochází fólií AIRSTOP, se u otvoru přidržuje smotek z kokosových vláken /foto 11/. Ten propouští odcházející vzduch a zároveň zachytává jemné částice rozvlákněného papíru, které jsou odváděným vzduchem unášeny.

Při zahájení foukání musí být ústí hadice ve výšce cca 250 mm nad spodní úrovní vyplňovaného pole. V této poloze se hadice ponechává, dokud stroj nepřestane do dutiny dodávat materiál.

Poté se ústí hadice postupně posunuje směrem k aplikačnímu otvoru. Dostane-li se ústí hadice do místa, kde ještě není dosaženo požadované objemové hmotnosti, obnoví stroj automaticky přísun materiálu.

Když je pole zcela vyplněno, technik pomocí dálkového ovládání stroj zastavuje a vyjímá hadici z otvoru. Následně se aplikační otvor přelepuje lepicí páskou AIRSTOP /foto 14 a 15/. Stejným způsobem se postupuje při vyplňování ostatních polí.

ZKOUŠENÍ SPOJITOSTI PAROTĚSNICÍ VRSTVY PŘETLAKEM VZDUCHU

Při aplikaci rozvlákněného papíru do obvodové stěny DEKHOME D se automaticky prověřuje spojitost parotěsnicí vrstvy z fólie AIRSTOP. Případné netěsnosti, mechanická poškození nebo nepřelepené spoje fólie, se projevují vylétáváním papíru /foto 16/. Vzhledem k tomu, že není při aplikaci izolace ISODEK obvodová stěna opláštěna z vnitřní strany, lze velmi jednoduše případné odhalené nedostatky odstranit, např. přelepením lepicí páskou.

U polí, která se z technologických důvodů nevyplňují tepelnou izolací ISODEK (napojení vnitřní stěny na obvodovou stěnu), se spojitosti parotěsnicí fólie prověřuje při aplikaci izolace do sousedního pole. Proto se svislé latě vnitřního roštu na rozhraní polí s tepelnou izolací ISODEK a bez ní zkracují o 50 mm (podrobněji viz publikaci [1]).

NÁSLEDUJÍCÍ KROKY

 Po dokončení aplikace tepelné izolace ISODEK následuje montáž vnitřních kompletačních konstrukcí a provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému.

<Jiří Skřipský>

Foto:

Eva Nečasová

Jiří Skřipský

Literatura:

[1] DEKHOME D – Příručka pro projektanty, vydal DEK a.s. 2008

[2] DEKHOME D – Montážní návod, vydal DEK a.s. 2008

 

Zdroj: DEKTIME 04-2009, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 727

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby