Hřebíkové spoje

 

Výpočtovou únosnost jednoho střihu hřebíku T1d (při příčném namáhání) a výpočtovou únosnost při namáhání na vytažení r1c určíme podle tabulka charakteristik stavebních hřebíků. Hodnotu výpočtové únosnosti násobíme součiniteli γr1, γr2.

 

Tabulka charakteristik stavebních hřebíků podle ČSN 02 2825

Rozměry hřebíků

Hřebíky příčně namáhané

Hřebíky namáhané na vytažení
Výpočtová únosnost r1d[N/mm]

průměr v mm

délka
v mm

Výpočtová únosnost jednoho střihu
T1d [N] 1)

Vhodná tloušťka spojovaných dřev v mm 2)

2,8

56
63
70

370

19 až 22

3,0

3,15

50
56
63
70
80

480

19 až 25

3,5

3,55

70
80
90

580

22 až 30

4,0

4,0

80
90
100
110
120

720

24 až 35

4,5

4,5

120
130
140

880

30 až 50

5,0

5,0

140
150

1000

35 až 55

5,5

5,6

140
160
180

1200

40 až 60

6,0

6,3

160
180
200

1500

>55 až 70

7,0

7,1

200
220

1850

60 až 80

8,0

8,0

220
250

2200

70 až 80

9,0

9,0

220
250

2600

80 až 100

10,0

1) Hodnoty výpočtové únosnosti příčně namáhaných hřebíků se vynásobí součinitelem:
0,65...pro hřebíky zaražené rovnoběžně s vlákny dřeva
0,70...pro hřebíky, které připojují hraněné řezivo na kuláče
0,85...pro hřebíky, které spojují deskové pásy plnostěnných nosníků se stěnou zezkřížených desek
0,90...v tažených spojích s více jak 10 hřebíky za sebou v jedné řadě
1,50...při spojení tvrdého listnatého dřeva (dub, buk) s předvrtanými otvory

2) Zkřížené desky stěny plnostěnných nosníků s deskovými pásy můžeme při uvážení tloušťky spojovaných dřev považovat za jeden prvek

 

 

Určení počtu hřebíků na jedné straně

 

 

 

n...počet hřebíků
Nd...normálová síla v maximální hodnotě [N]
T1d...výpočtová únosnost jednoho spojovacího prostředku [N]
γr1...součinitel vlhkosti dřeva (gama)
γr2...součinitel délky trvání zatížení (gama)
α...počet střihů ve spoji

 

Zásady pro rozmisťování hřebíků ve spoji

V nosném hřebíkovém spoji musí být navrženy minimálně čtyři hřebíky. Oslabení prvku se neuvažuje pro hřebíky použité v jehličnatém řezivu do průměru d = 5,6 mm včetně, pro d > 5,6 mm je třeba předvrtat otvor o průměru přibližně 0,85d, do hloubky, která se rovná výpočtové délce hřebíku. Do tvrdého dřeva se předvrtávají otvory vždy. Při návrhu rozmístění hřebíků se řídíme tabulka nejmenší osové vzdálenosti hřebíků.

 

V jednostřižném spoji musí být při plném využití výpočtové únosnosti T1d hloubka zaražení konce hřebíku l1 (měřená od spáry mezi prvky včetně hrotu hřebíku) nejméně 12d, kde d je průměr hřebíku. Je-li l1 < 12d (nejméně však 6d - jinak nebude hřebík nosný) redukujeme únosnost hřebíku .

 

 

 

Délka jednostřižného hřebíku má být podle možností nejméně 2,5t1, kde t1 je tloušťka připojovaného prvku.

 

Délka vícestřižného hřebíku vychází z podmínky, že hloubka zaražení hřebíku (včetně hrotu) do posledního připojovaného prvku musí být alespoň 6d, kde d je průměr hřebíku. Při hloubce zaražení konce hřebíku menší než 6d se poslední střih neuvažuje jako nosný.

 

Při určování délek jednostřižných a vícestřižných hřebíků se počítá s tloušťkou jednotlivých spár mezi spojovanými prvky 1,5 mm.

 

Hřebíky, zaražené proti sobě ve stejné ose, se mohou ve střední části prvku přesahovat v délce maximálně t/3, kde t je tloušťka prvku, do kterého zasahují oba hřebíky.

 

 

Hloubka zaražení konce hřebíku

 

Tabulka nejmenší osové vzdálenosti hřebíků

Minimální odstupy jednotlivých hřebíků ve spoji

Minimální odstupy jednotlivých hřebíků ve spoji

Vzdálenosti ve směru vláken 1) 2)

od namáhaných okrajů

s1= 15d (10d)

mezi hřebíky při tloušťce desky 3)

t = 4d
t = 10d

s3= 20d (10d)
s3= 15d (10d)

od nenamáhaného okraje

s2= 7d (5d)

Vzdálenosti kolmo

na vlákna 1)

od namáhaných okrajů

s2= 7d (5d)

mezi hřebíky při uspořádání hřebíků (viz následující obrázek)

v kolmých řadách

s5= 4d (3d)

vystřídaném

s6= 3d (3d)

od nenamáhaného okraje

s4= 4d (3d)

1) Hodnoty v závorkách platí pro případ předvrtání otvorů pro hřebíky podle ČSN 73 1701 čl. 204
2) V případě spojování dřev měkkých listnatých dřevin (topolů, osiky nebo olše) je třeba uvedené vzdálenosti zvětšit o 50 %
3) Pro tloušťku desky od 4d do 10d se interpoluje podle přímky

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 4963

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby