Nepohyblivá lešení

 

Lešení jsou dočasné stavební konstrukce určené pro práce ve výškách vně i uvnitř stavby. Protože jde o konstrukci dočasnou, musí být co nejjednodušší, aby ji bylo možno rychle postavit. Musí však mít přitom dostatečnou únosnost a musí být bezpečná.

 

Typová trubková lešení

Typová trubková lešení se obvykle uplatňují ve dvou variantách, a to buď jako pomocná trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 000 mm, nebo jako lehká trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 500 mm.

 

Základní prvky trubkového lešení

 • podkladní prahy pro osazení nánožek z prken, fošen, popř. z dřevěného roštu
 • nánožky, tzv. patky, pro osazení trubkových sloupků
 • upínací spojky pro křížové spojem dvou navzájem kolmých trubek
 • pracovní podlahy z podlahových dílců nebo prken
 • nastavovací spojky určené pro osové nastavení dvou trubek

 

Pomocné části trubkového lešení jsou zábradlí, záklopky, výstupní žebříky, ochranná bednění a ochranné stříšky.

 

Konstrukce a kotvení trubkového lešení

Při montáži trubkového lešení je nejdůležitější založení celé konstrukce lešení. Dalším činitelem, na němž závisí stabilita a prostorová tuhost celého lešení, je způsob zavětrování a zakotvení lešení.

 

Podélné úhlopříčné ztužení slouží k zachycení vodorovných sil od zatížení pracovních podlah a od účinků větru. Toto ztužení probíhá křížově po celé vnější podélné ploše od nánožek až k nejvyššímu podlaží a to pod úhlem 45°. Vzdálenost úhlopříček nesmí překročit čtyři délky pole, tj. 10 m (4x 2,5 m). Ztužující trubky se nenastavují, ale překládají se.

 

Pro zajištění tuhosti lešení v příčném směru slouží příčné úhlopříčné ztužení, které musí být vždy v krajních podpěrách, tedy na obou čelech lešení, počínaje prvním podlažím nad terénem.

 

U prostorových lešení a u lešení plošných, která jsou vyšší než 26 m, musí být provedeno také vodorovné úhlopříčné ztužení na vzdálenost 4 až 8 m po výšce.

 

Při opravách průčelí budov se lešení kotví do zdiva pomocí kotevních šroubů. Pro vlastní kotvení lešení se použije kotevní trubka o délce 2 m, opatřená na konci hákem z betonářské oceli průměru 18 mm.

 

Nepohyblivé stavebnicové lešení HAKI

Jedná se o typové lešení, které se skládá z typových konstrukčních prvků spojovaných bez jakýkoli montážních pomůcek. Základní rozměr jednoho pole je 3 m v podélném směru a 1,2 m v příčném směru.

 

Základní konstrukční prvky lešení HAKI

 • Patky lešení jsou určeny pro osazení svislých prodlužovacích sloupků lešení
 • Svislé prodlužovací sloupky se vyrábějí v délkách 3 m a 2 m a na koncích jsou opatřeny bajonetovým uzávěrem pro rychlé vzájemné spojení jednotlivých sloupků. Na všech sloupcích jsou ve vzdálenosti 50 cm navařeny závěsné třmeny pro zavěšení vodorovných příčníků, podélníků, zábradlí a zavětrovacích prvků.
 • Příčníky jsou zhotoveny jako příhradové dvoutrubkové nosníky v délce 1,20 m ze svařovaných trubek o průměru 28 mm . Na obou koncích příčníku jsou na trubky přivařeny záchytky (celkem čtyři) pro uchycení do závěsných třmenů na sloupcích. Po uchycení v závěsném třmenu je jejich poloha zajištěna na každém konci gravitační pojistkou.
 • Podélníky mají obdobnou konstrukci jako příčníky, ale mají délku 3 m a jsou vyrobeny ze svařovaných trubek o průměru 32 mm.
 • Zábradlí se používá dvoutrubkové, a to ve výši 0,5 m a 1 m nad pracovní podlahou.
 • Zavětrovací zařízení pro zavětrování lešení, které jé nutné především v obou krajních polích lešení.
 • Kotevní souprava slouží pro zakotvení lešení kotevní spojkou s táhlem, jehož délku je možno nastavit podle potřeby. Kotevní šrouby nebo hmoždíky musí být upevněny ve zdivu budovy tak, aby pevnost v tahu proti vytržení oka ze zdi vodorovnou silou byla nejméně 2 000 N.
 • Pracovní podlahy se u stavebnicového lešení HAKl používají buďto z podélně uložených prken nebo z lešenářských podlážek.
 • Příchytky zarážkových prken jsou nezbytnou součástí lešení v každém podlaží, na němž se pracuje, a kde proto musí být na vnější straně lešení umístěna zarážková (záklopná) prkna.
 • Závěsný žebřík, lehký a snadno přenosný, pro komunikační spojení mezi jednotlivými podlažími lešení.
 • Závěsná kladka je typovým doplňkem lešení pro manipulaci s materiálem o maximální hmotnosti 100 kg.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR

Zobrazení: 2307

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Snímky

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby