PLOCHÁ STŘECHA S TĚSNĚNOU PLECHOVOU SKLÁDANOU KRYTINOU

MOTTO: SE ZATAJENÝM DECHEM – JAK VELKÉ UMĚNÍ JE STAVĚNÍ

K zastřešení objektu o ploše několik tisíc m2 užit zahraniční systém ploché jednoplášťové střechy s krytinou z tvarovaných plechů, tepelnou izolací z vláknitých rohoží a parotěsnou zábranou ze speciálního vrstveného pásu (patrně hliníková + polyetylenová fólie + výztužná mřížka + krycí papír).

Ve skladbě střechy leží všechny uvedené vrstvy v těsném kontaktu. Sklon střešních ploch činí 3%. Směřuje ke střednímu bezespádovému žlabu – viz foto. Všechny styky mezi plechovými prvky krytiny jsou těsněny tmelovými pásky. Pod uvedenou skladbou je zavěšen podhled.

Výše uvedený, na našich stránkách pouze schematicky popsaný systém, byl úspěšně certifikován řadou zahraničních i našich pracovišť. Po realizaci systému se na popisované budově vyskytlo v několika málo místech zatékání srážkové vody do podstřeší. Oprava nedostatky odstranila, nikoliv ale bezezbytku. Investor měl pochybnosti o vhodnosti návrhu i provedení střechy. Konstrukci reklamoval u generálního dodavatele.

Přizvaný přední český znalec z oboru střešních konstrukcí připustil teoretickou možnost těsnosti  střechy vůči srážkové vodě. Z praktického hlediska systém, kde je nutno kvůli minimálnímu sklonu těsnit vůči riziku průsaku vody kilometry styků plechů, stejně jako desetitisíce hlav šroubů, odmítl. Dodavatel systému s podaným názorem nesouhlasil. Jak je tomu doopravdy? V této věci stojíme před mnoha otázkami. V obecném pohledu by bylo zajímavé vědět, co vedlo autory systému až k této technické exhibici.

Určitě si byli rizik propustnosti střešní krytiny vědomi. Stáli o uplatnění tvarovaných plechů na střechách malých sklonů za každou cenu? Věřili např. v jejich výhodnou trvanlivost oproti jiným systémům? Či se za těmito snahami skrývá pokrok ve vývoji tmelů a jeho demonstrace? Jakou lze vůbec očekávat trvanlivost těsnicí hmoty? Jak se bude střecha po letech z tohoto hlediska udržovat? Jak se bude měnit těsnost proniků šroubů krytinou vůči srážkové vodě, když víme, jak jsou v těchto systémech kotevní prvky extrémně namáhány neodstranitelnými pohyby dlouhých krytinových  prvků?

Nebo jiný okruh otázek:

 Jak se bude střecha v delším časovém horizontu chovat z hlediska difúze a kondenzace vodní páry? Stačí parotěsný efekt fóliového systému na prakticky absolutní parotěsnost plechu? Vyhovuje stykování parotěsných pásů pouze přeložením a sesponkováním?

Nebo problém zabudované a zateklé vody. Jak se bude voda proniklá do termoizolační vrstvy ze skladby odstraňovat? Parotěsná vrstva totiž není odvodněna. Střecha nemá hydroizolační pojistku. Přehlédnout nelze ani bezespádovou koncepci žlabů. Vadí téměř trvalý výskyt vody ve žlabech v místech neodstranitelného průhybu konstrukcí, jsou-li vtoky „na kopečku“? Jak často bude nutno žlaby čistit? Osvědčí se  nezbytná dilatace žlabů vloženými pružnými pásy? Jak budou korespondovat pohyby žlabů s okolními vetknutými plechy? Dojde-li k úplnému zaplavení žlabů srážkovou vodou při přívalových deštích, bude přilehlá zaplavená krytina těsná vůči hydrostatickému tlaku? Nebo jiný problém. Problém identifi kace defektních míst na krytině propouštějící srážkovou vodu. Na použitých materiálech voda nezanechává stopy. Snad to bude možné zjistit podle průvěsu parotěsné zábrany, vyplněné jako vak vodou.

Rojících otázek je mnoho. Doposud jsme byli zvyklí se takovýmto obtížím vyhnout. Plechové krytiny se navrhovaly ve sklonu. Těsnost styků zajišťoval sklon a přesah prvků krytiny, příp. tvarové řešení styků. Styky se obvykle netěsnily. Skladby byly koncipovány jako větrané dvoupláště, a to ve snaze vyhnout se problémům s kondenzací vodní páry. V popisovaném případě je všechno jinak.

Klademe si otázku, budeme schopni se oprostit od zažité tradice a systém objektivně posoudit? Nezaspali jsme, pokud jsme se už dávno nedali také těmito konstrukčními cestami? Určitě mnohé napoví zkušenost získaná na popisované stavbě. Ale abychom si to nezjednodušovali. Stavba má kromě přímé aplikace systému i místa atypická, řešená jinak než v základním systému. Nesouvisí problémy s těmito místy? A konečně co poradíme investorovi? Má být klidný, s vědomím, že nedostatky konstrukce jsou odstranitelné a po opravách již žádné problémy se střechou mít nebude, a nebo má požadovat zásadní nápravný zákrok či novou jinou konstrukci?

Člověku se z toho tají dech. Kolik otázek si může nad stavební konstrukcí klást. Jak velké umění je stavění. Nepochybně v hledání odpovědí na položené otázky může být velmi cenným přínosem zkušenost odborné veřejnosti.

Zobrazení: 951

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa v pondělí. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby