Plošné základy

 

Základové pásy

Průběžné zdi masivních staveb se obvykle zakládají na základové pásy. Protože pásy nejsou izolovány proti zemní vlhkosti, volí se materiál, který je odolný vůči účinkům vlhkosti (lomový ložní kámen, prostý beton, prokládaný beton a výjimečně při větších šířkách železobeton. Kromě železobetonových pásů se základové pásy zpravidla zhotovují bez bednění, přímo do vykopané rýhy.

 

Rozměry základových pásů

 

Šířka pásů je závislá na zatížení, která se přenášejí do základové půdy, a na vlastnostech základové zeminy (stanoví se statickým výpočtem).

 

Výška pásu se obvykle odvozuje z převislé části pásu tak, aby nedošlo k jeho zlomení nebo usmýknutí reakcí zeminy. Pro návrh výšky se uvažuje roznášecí úhel a (viz následující obrázek). U pás větších výšek navrhujeme pásy vícestupňové u menších výšek jednostupňové.

 

 

Typy základových pásů: A - pás jednostupňový, B - pás dvoustupňový

(a - převislá část, t - tloušťka nadzákladového zdiva, v - výška základového pásu, alfa - roznášecí úhel)

Železobetonové pásy

Železobetonové pásy jsou vhodné tehdy, je-li šířka základové spáry větší než 3násobek až 4násobek tloušťky nadzákladového zdiva. Roznášecí úhel se volí okolo 30°. Železobetonové pásy se  bední do bednění, které je na podkladové mazanině o min. tloušťce 50 mm.

 

Základové patky

Pro založení skeletových konstrukcí se navrhují většinou základové patky. Půdorys patky je čtvercový nebo obdélníkový (výjimečně kruhový). Podle výšky se rozlišují patky jednostupňové nebo vícestupňové. Patky se zhotovují obvykle z prostého betonu nebo ze železobetonu. Roznášecí úhel se volí stejně jako u základových pásů. Patky montovaných skeletů jsou zpravidla prefabrikované.

 

U vícestupňových patek z prostého betonu, do nichž jsou zakotveny monolitické železobetonové sloupy, se na horní díl používá kvalitnější beton, spodní díly mohou být zhotoveny z betonů méně kvalitních.

 

 

Základové patky: A - patka z prostého betonu jednostupňová,

B - patka z prostého betonu dvoustupňová, C - patka z prostého betonu lichoběžníková,

D - železobetonová (a - převislá část základové patky, b - šířka sloupu, v - výška patky, a - roznášecí úhel)

Prefabrikovaná kalichová patka (1 - prefabrikovaný sloup,

2 - zálivka betonovou směsí po osazení sloupu, 3 - úprava podle kvality podloží)

Základové rošty

Je to soustava navzájem kolmých základových pásů. Základové rošty se navrhují pro skeletové konstrukce založené na nestejnoměrně stlačitelných zeminách v poddolovaném území apod. Železobetonové pásy roštů mají převážně jednoduchý obdélníkový průřez. Při větší výšce pásu je však vhodnější tvar obráceného písmene T (žebrový).

 

Základové desky

Základová konstrukce ze základových desek zaujímá půdorysný rozsah celé stavby. Princip základové desky je obdobný stropní konstrukci. Je to v podstatě obrácená stropní konstrukce namáhaná reakcí základové zeminy. Základové desky se navrhují u staveb, kde je základová spára trvale pod hladinou spodní vody a u staveb výškových.

 

U stěnových systémů staveb se většinou navrhují nejjednodušší železobetonové základové desky s konstantní výškou 600 až 1200 mm. U skeletových konstrukcí se při větší hloubce traktů volí kombinace železobetonových desek a trámů nebo se desky v místech sloupů zesilují hřibovými hlavicemi.

 

 

Základová deska: A - s konstantní tloušťkou, B - zesílená hřibovými hlavicemi, C - žebrová konstrukce

 

 


 
◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 11427

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Snímky

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby