Nízká energetická náročnost a reálný stav starších staveb spolu s dalším růstem cen tepla posouvají problematiku dodatečného zateplování do stále větší pozornosti nejen odborníků ve stavební praxi, ale i široké veřejnosti. Primárním efektem zateplení fasád objektu je výrazné snížení spotřeby tepla na vytápění. Zateplení kromě aspektu ekonomického souvisí s dalšími aspekty, ekologickými počínaje přes hygienické až po estetické hledisko. Uplatňování zateplování je významným faktorem při obnově stávajících budov.

Energetické hledisko
Z výsledků měření je zřejmé, že úniky tepla obvodovým pláštěm představují 25-35 % celkových ztrát při rodinných domech a 30-40 % u bytových domů. Snížení tepelných ztrát je přitom možné realizovat pouze cestou zvýšení tepelného odporu konstrukce dodatečnou tepelnou ochranou. Při dodržení zásad správného návrhu zateplení fasády a zásad platných pro realizaci zateplení je podle několika nezávislých studií možné komplexním zateplením ušetřit až 50 % tepla na vytápění budovy.

Ekonomické hledisko
Tepelné ztráty, resp. úspory tepla přímo ovlivňují náklady na vytápění budovy. Podle propočtů úspor tepla na vytápění se ekonomická návratnost investic do dodatečného zateplení panelových domů postavených do začátku 70-tých až 80-tých let pohybuje v rozmezí 5-8 let, při uvažování průměrných cen energie.

Ekologické hledisko
Dalším nezanedbatelným efektem zateplení úzce spojeným s menší spotřebou tepla na vytápění je podstatné snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Pro lepší názornost lze uvést studii zpracovanou v Rakousku, kde byla porovnávána produkce CO2 rodinného domu s průměrnými tepelněizolačními vlastnostmi před a po zateplení domu kontaktním zateplovacím systémem (12 cm tepelná izolace). Podle výsledků zmiňované studie produkce CO2 po dobu 40 let je srovnatelná s objemem emisí CO2, které by vyprodukovalo osobní auto při přejezdu 1 milionu kilometrů .

Hygienické hledisko
Jedním z podstatných důvodů proč je třeba změnit tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukci zateplením, je zlepšení hygienických a zdravotních podmínek v interiéru budovy. Na studeném povrchu stěn dochází v mnoha případech k poklesu povrchové teploty, čímž se vytvářejí ideální podmínky pro vznik a růst různých hub a plísní. Zateplením se zyšuje povrchová teplota stěn v místnosti a odstraňuje se tak jedna ze základních podmínek výskytu zmíněných mikroorganismů. Zateplený dům navíc zajišťuje uživateli lepší tepelnou pohodu a ustálenější vnitřní klima během celého roku.

Stavebně technické a estetické hledisko
Zateplením obvodového pláště se odstraňuje zatékání spárami styků mezi panely a trhlinami. Také se výrazně snižuje teplotní namáhání nosných panelů. Zateplením obvodového pláště dostává budova i nový ochranný obal odolný vůči působení všech nežádoucích klimatických a ekologických vlivů. Nezanedbatelným efektem zateplení je i nový šat a nový vzhled, který budova získává. Z fádních šedých panelových domů je tak možné vykouzlit veselé a živé stavby a sídliště přeměnit na architektonicky zajímavé celky.

Zobrazení: 308

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby