Shrnutí požadavků na pasivní domy dle TNI 73 0329

Mnoho lidí v mém okolí doslova háže kolem sebe pojmy, pasivní, nízkoneregtický, kdo však zná všechny požadavky na takové stavby? V následujícím textu si můžete přečíst shrnutí požadavků na pasivní domy dle TNI 73 0329 (Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění- rodinné domy).

Stavby musí být dobře tepelně izolovány

Legislativa vyžaduje dosáhnout hodnot U= 0,1-0,12 W/(m2K), to odpovídá cca 250 – 300 mm tepelné izolace. Samozřejmostí je pak vyřešení všech detailů.

Stejně tak i okna mají svůj požadavek. Obecně můžeme říci, že by  okna měla být zhruba o půlku lepší, než ty co máme dnes doma.

Pokud Účka všech konstrukcí zprůměrňujeme (resp. určíme váženým průměrem přes tepelnou ztrátu prostupem), neměli bychom se přehoupnout přes hodnotu Průměrného součinitele prostupu tepla 0,22 W/m2K.

Čerstvý vzduch do každé místnosti

Do pobytových místností musí být zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Věřte, že argument s otevřeným oknem neobstojí! Okny by unikalo hodně drahocenného tepla. Pasivní dům se proto neobjede bez rekuperační jednotky, tedy součástí vzduchotechniky, která odebere „odpadnímu“ vzduchu teplo a předá ho vzduchu, který přivádíme do objektu.

Vzduchotěsnost je klíčovou vlastností pasivních domů. Kdyby se někdo obával, že nechce bydlet v uzavřeném igelitovém sáčku, předcházející odstavec by mu měl napovědět, že vnitřní klima je zajištěno četnou výměnou vzduchu v místnostech.

U pasivních domů by se vzduchotěsnost (resp. množství tepla, které projde obálkou budovy) měla pohybovat kolem 0,6 h-1 (výměna vzduchu v objektu, při uměle vytvořeném tlakovém spádu 50 Pa). Nikdo přece nechce, aby mu do domu foukalo. Mimochodem běžná výstavba dosahuje násobnosti výměny vzduchu řádově šestkrát vyšší.

V zimě teplo, v létě příjemně

V letních vedrech není nikomu do zpěvu. Teplota vzduchu v pasivním domě by neměla přesáhnout 27°C, bez použití klimatizace!Požadavek je zajištěn stíněním oken a prosklených ploch.

Šetříme za topení

Měrná potřeba tepla na vytápění, klíčová hodnota, která je velice často vidět. Co vlastně znamená? Jedná se o množství tepla, které použijeme na vytápění objektu, vztažené na metr čtvereční podlahové plochy a rok. Pro pasivní dům se jako strop považuje 20 kWh/m2a. Pro porovnání, dnešní výstavba dosahuje závratných hodnot, řádově 70 – 100 kWh/m2a.

Šetříme životní prostředí i zásoby energií

Jeden z důvodů výstavby pasivních domů je šetřit životní prostředí a energie. Proto při návrhu pasivních domů sledujeme tzv. potřebu primární energie na provoz budovy. Jedná se o přepočet všech energií na energie primární. Požadavek 60 kWh/m2a pak splníme jen za předpokladu využití šetrných zdrojů energie. S ohřevem teplé vody elektřinou ze sítě a vytápěním na hnědé uhlí tuto hodnotu splníme jen těžko.

A princip?

Základním principem pasivních domů je co nejvíce dosáhnout energetické bilance tepelných ztrát a zisků. Pro regulaci ztrát dům izolujeme, instalujeme větrání s rekuperaci. Pro solární zisky dům vhodně orientujeme na jih a navrhujeme prosklené plochy, naopka stíníme proti letnímu přehřátí.

Osobně si dnes neumím představit stavbu či rekonstrukci jinou, než nízkoenergetickou a pasivní. Má to svůj smysl.


Foto a starší články na  http://www.tom-builder.cz/blog/

Zobrazení: 1398

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.


Projektant
Komentář přidal(a) Tomáš Hlavín dne 4.Prosinec.2014 v 16:15

Závaznost je jasná. K posudku dle PHPP se musí ještě pro stavební povolení/ohlášení doplnit PENB, který vychází ze zmíněné vyhlášky, která je zároveň prováděcí dokument k zákonu 406, zejména k článku myslím 6.


Student
Komentář přidal(a) Tomáš Hrdlička dne 4.Prosinec.2014 v 15:25

Zajímavé srovnání dokumentů. Co se týče kvality souhlasím, ale co se týče závaznosti? Bohužel platí opak. Už jen fakt, že je třeba doložit PENB k povolení stavby, který defacto vychází z 78/2012, která volně vychází z ČSN.

Osobně se i já těším na rok 2020, ovšem stále si tuto skutečnost neumím představit a věřím, že různé loby vybojují ještě odklad, alespoň pro domy v privátní  sféře. Ono je to prakticky jedno, v obou případech by vznikaly paskvily (jak již nepovedené pasivní domy tak domy „standardní“ úrovně… :))


Projektant
Komentář přidal(a) Tomáš Hlavín dne 4.Prosinec.2014 v 15:13

Nelze jen souhlasit. Legislativa PD a NED jak píšete je různorodá. Pokud by se dalo sestrojit jakýsi žebříček kvality norem, či metod návrhu  vypadal by možná takto:

1. principy návrhu dle Centra pasivních domu v Darnstadt (Německo) potažmo Centrum v Brně

2. TNI + ČSN 73 0540 + příslušné vyhlášky

Princip návrhu dle Centra pasivních domu vychází z algoritmu výpočetního programu PHPP, který je bezesporu přesnější, neboť, už při výpočtu uvažuje s denními klimatickými hodnotami, či dokonce v hodinovém kroku. Naproti tomu TNI a ČSN pracují s klimatickými hodnotami referenčního dne v měsíci. To je asi ten největší rozdíl. Rozdíli je však mnoho. Věřím, že kolegů z Centra pasivního domu v Brně se bude dařit lépe v ovlivňování vývoje českých norem. Ale to je už asi pravděpodobně rozhodnuté, když si členské státy na přelomu roku 12/14 odsouhlasily změnu EPBD II, která bude po rove 2020 implementována do všech norem v členských státech. Takže po tomto roce bychom měly stavět domy s téměř nulovou potřebou energií. Osobně to podporuji, protože takové domy projektujeme, ale neumím si představit, že v tak krátkém čase se má celé stavebnictví takto rázně změnit. Myslím, že si naši politici, jako většinou vyprosí nějakou změnu, nebo při nejmenším odklad :)


Student
Komentář přidal(a) Tomáš Hrdlička dne 4.Prosinec.2014 v 14:51

Dobrý den,

 

děkuji za komentář, rád diskutuji nad touto problematikou.  Ano, já s Vámi souhlasím! Článek jen ve zkratce shrnuje požadavky na PD dle TNI 73 0329. Co se týče tvaru budovy, máte naprostou pravdu. Je to velice důležitý faktor.

Co se týče primární energie, máme pravdu oba. Respektive na území ČR existuje několik vedle sebe stojících dokumentů, které definují požadavky na PD a NED, ať už se jedná o tuto TNI, ČSN 73 0540-2, požadavky dle Centra pasivního domu, resp. převzané z německého centra pasivních domů i vyhláška 78/2012 Sb. o energetické náročnosti budov. Každý z těchto dokumentů svým způsobem definuje energeticky pasivní dům a tyto dokumenty se v některých hodnotách rozcházejí nebo dokonce k jeijich výpočtu je používáno jiných vstupních parametrů (např. rozdílně pojata podlahová plocha).

Inu i o výplních otvorů s Vámi souhlasím, ale jak jsem zmínil, pouze jsem parafrázoval zmíněnou vyhlášku, popř. jisté zvyklosti. Asi nejideálnějším parametrem pro realizaci otvorové výplně je ten, že by okno mělo být energeticky aktivní, tj., že vzniká více tepelných tisků než tepelných ztrát. A vznik solárních zisků může podpořit třeba i použití zasklení s vyšším solární faktorem zasklení „g“.


Projektant
Komentář přidal(a) Tomáš Hlavín dne 4.Prosinec.2014 v 14:13

Dobrý den

Uvedené shrnutí požadavků na výstavbu objetků v pasivním standardu chápu jako rychlý náhled. Ovšem parametru je daleko více, ale myslím že to víte. Například geometrický faktor tvaru apod. Co se týče formulace primární energie, tak není tak úplně zde pravdivě uvedená. Limit a to i dle podmínek dotace zelená úsporám je 90 kWh/m2a. Co se týče součinitelů prostupu tepla,tak obecně se doporučuje hodnota 0,15 W/m2.K.Taková hodnota může například rodinného domu býti, avšak pokud máte ideální právě geometrický faktor. To by však znamenalo udělat dům velmi kompaktního tvaru, tedy krychle. V jakémkoliv jiném tvaru domu tato hodnota u rodinného domu neobstojí a musí býti nižší. V našich projektech se pohybujeme v rozmezí 0,09 - 0,13 W/m2.K. Co se týče energetických hodnot výplní otvorů, tak to je velmi složité téma. Obecně se doporučuje hodnota celé výplně 0,8 W/m2.K To však znamená užít ty nejkvalitnější výplně s enormně kvalitním zasklením. To je obecně. Ve skutečnosti hodnota Uw může být i klidně vyšší než zmíněných 0,8 ale vše záleží na samotné orientaci výplně otvoru vůči světovým stranám. Velmi zjednodušeně lze říci, že výplně s jižním směrem mohou mít klidně Uw vyšší a severní naopak. Klidně je možné, že u pasivního domu na jižní straně postačí i izolační dvojskla, ale ve většíně případu se dávají 3skla. Tedy dimenze výplní je úzce spojeno se solárními zisky. Z tohoto důvodu se také volí typ skla. Ten kdo do pasivního domu navrhne skla do všech výplní stejného typu, zpravidla domu ublíží.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby