Stavby občanského vybavení

 

Členění sídlištních útvarů

Sídliště se člení na menší organizační útvary, aby bylo možno organicky zajistit všechny nutné funkční vazby potřeb obyvatel sídliště.

  • Obytná skupina je nejmenším organizačním útvarem obytného území. Zajišťu jí se v ní některé funkce obslužné a hospodářské.
  • Obytný okrsek se skládá z několika obytných skupin, je základním organizač ním útvarem sídliště a je v něm funkčně začleněno základní občanské vybavení.
  • Obytná čtvrť je ucelenou částí města skládající se z několika okrsků a obsahuje některé složky vyššího občanského vybavení.

 

Základní občanské vybavení

Složky základního občanského vybavení úzce souvisí s bytem. Proto o jejich umístění spolurozhodují docházkové vzdálenosti dětí i dospělých. Rozsaht základního občanského vybaveni závisí na velikosti a počtu i složení obyvatel okrsku.

 

Základní občanské vybavení se umísťuje také do prvního a druhého podlaží bytových domů.

 

Základní občanské vybavení zahrnuje jesle, mateřské školy, základní školy, zdravotní střediska, prodejny potravin, holičství apod.

 

Jesle

Jesle jsou zdravotnické zařízení, v němž se dětem ve věku od tří měsíců do tří let poskytuje všestranná zdravotní výchovná péče pod dohledem odborných pracovníků.

 

Děti se v jeslích dělí do čtyř věkových skupin (mladší a starší kojenci, mladší a starší batolata). Základní počet ve skupině kojenců je 15, ve skupině batolat 20 dětí.

 

Jesle mají být umístěny v zelených plochách v centru obytného okrsku a zřizují se ve čtyřech velikostech (pro 20, 35, 55 a 70 dětí). Nejvýhodnější výstavbou je pavilonový systém.

 

Mateřská škola

Mateřská škola je zařízení pečující, v těsné součinnosti s rodinnou, o všestranný rozvoj dětí předškolního věku od 3 do 6 let. Mateřské školy se zřizují s denním, týdenním nebo s nepřetržitým provozem.

 

Podle počtu tříd se rozlišují a mateřské školy pro:

  • 60 dětí - 2 třídy
  • 90 dětí - 3 třídy
  • 120 dětí - 4 třídy

 

Třída mateřské školy je základní organizační jednotkou určité věkové skupiny, ve které je nejvíce 30 dětí.

 

Budovu mateřské školy je nutno umístit ve zdravém prostředí, nejlépe v centru spádového okruhu. Docházková vzdálenost má být maximálně 15 min. Hřiště a zahrada jsou součástí mateřské školy a slouží pro cvičení a hry.

 

Základní škola

Základní škola (ZŠ) s povinnou školní docházkou zajišťuje pro mládež od 6 do 15 let základní vzdělání a výchovnou péči.

 

Velikost školy (počet učeben) je určena počtem obyvatel a budují se ve velikostní řadě: 9 třídní, 12 třídní, 16 třídní a 20 třídní.

 

Škola má zpravidla tyto části: učebnovou, dílenskou, tělovýchovnou, stravovací, administrativní, část promi motřídní výchovu a služební byty. Provoz školy musí být řešen tak, aby se jednotlivé části navzájem nerušily.

 

Tělovýchovná část u ZŠ má jednu nebo dvě tělocvičny a školní hřiště. Co nejblíže tělocvičny jsou vždy dvě šatny a mezi nimi umývárna, do které má být přístup i ze hřiště.

 

Admlnistrativní část bývá obvykle umístěna poblíž vstupu do školy.

 

Místnosti pro školní stravování a pro činnost žáků mimo vyučování (školní družina atd.) umísťujeme tak, aby jejich provoz nerušil provoz školy.

 

Pro řešení ZŠ mohou být použity různé způsoby dispozičního i stavebního uspořádání, např. monoblokový nebo pavilonový systém nebo systém sdružených pavilonů.

 

Středisko občanského vybavení obytného okrsku

Středisko obsahuje prodejnu se samoobsluhou, jídelnu se samoobsluhou a základní služby obyvatelstvu.

 

Středisko občanského vybavení musí být v okrsku umístěno tak, aby docházkové vzdálenosti byly pokud možno rovnoměrné ze všech obytných domů a stanic MHD.

 

Prodejna se samoobsluhou zajišťuje v okrsku prodej zboží základní poptávky. Zahrnuje určené druhy potravin a drogistické, papírenské a další spotřební zboží.

 

Jídelna se samoobsluhou umožňuje stravování v jídelně, prodej hotových jídel, polotovarů a nápojů přes ulici, podávání občerstvení a společenský život ve večerních hodinách.

 

Základní služby obyvatelstvu zahrnují řadu zařízení, nutných pro uspokojování potřeb obyvatel okrsku, např. zakázkové služby (holič, kadeřník, krejčí, opravny, dílny, prádelny, čistírny apod.).

 

Při návrhu dispozice je nutno respektovat některé zvláštní provozní podmínky:

  • oddělit cestu zákazníků od pracovního provozu a cest zaměstnanců
  • sběrny a dílny s namáhavější manipulací umísťovat v přízemí
  • hlučné dílny vzdálit od zákazníků

 

 

 

◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 3856

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Snímky

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby