Úkolem základů stavby je bezpečně přenést do podloží zatížení, způsobené hmotností a provozem stavebního objektu, bez deformací a poruch podloží nebo objektu. Kromě toho základy spolu se suterénem chrání objekt proti podzemní vodě.
Druh, velikost a tvar základů, jejich polohu a postup prací navrhne projekt na základě geologického průzkumu, jehož výsledkem jsou:

 • geologický profil podloží (poloha a tloušťka jednotlivých vrstev hornin a zemin),
 • půdomechanické vlastnosti hornin a zemin podloží (únosnost, propustnost atd..),
 • výška hladiny podzemní vody a její kolísání

 
Druhy základových půd
Typ základové půdy zjišťujeme na základě granulometrického složení, tj. podle křivky zrnitosti, kterou získáme areometrickou hustoměrnou zkouškou.

 • Horniny skalní - Skalní horniny vytvářející zemskou kůru, mají různé minerální složení a strukturu., mají velkou pevnost, danou soudržností, malou stlačitelnost a malou propustnost.
 • Horniny nesoudržné - Zeminy nesoudržné, nekohezní, jsou to převážně písky a štěrky, materiály, které nejsou stmeleny. U nich závisí pevnost na tření částic mezi sebou a stlačitelnost je závislá na ulehlosti či nakypření.
 • Horniny soudržné - Zeminy soudržné, kohezní, u nich je pevnost dána soudržností, jsou stlačitelné a propustné. Mezi ně patří jíly, slíny, silty, spraše, sprašové hlíny atd.
 • Organické půdy - Organické půdy, jsou měkké, stlačitelné a propustné; obsahují organické částice.
 • Násypy - Násypy také patří k základovým půdám, jejich vlastnosti závisí na druhu, ulehlosti a stáří.

 

Kvalita základových půd je tedy závislá nejen od vlastností, ale i od jejich geologického původu.

Z hlediska zakládání staveb se jednotlivé druhy hornin a zemin hodnotí takto:

 

Velmi vhodné :

 •   poloskalné horniny: velmi vhodné podloží, pozor na velmi zvětralé místa,

Vhodné :

 • skalní horniny: optimální podloží s vysokou únosností, ale s vyšší cenou prací,
 • hrubý štěrk, pevně ulehnutí stavební odpad a struska: vhodné podloží
 • soudržné zeminy jako např.. tuhý, mastný jíl: vhodné podloží
 • soudržné zeminy jako např.. písčitá hlína, silně zahlinený písek, spraše: vhodné podloží, ale pozor na spraše (velmi jemná prachová hlína), která při kontaktu s vodou se může stát tekutou,
 • nesoudržné zeminy jako písek a štěrkopísek: z hlediska únosnosti vhodné podloží, při výkopu však třeba zvolit mírnější sklon svahů jámy (max 1:2). Pokud hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry, je třeba zvolit zakládání pomocí odvodnění stavební jámy nebo pomocí její utěsnění,

Nevhodné :

 • vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina: nevhodné podloží, je třeba vyměnit, nebo odvodnit (pokud lze),
 • ornice, znečištěné povrchové vrstvy, smetiště: nevhodné podloží, lze pouze odstranit. Poznámka: z ornice ponechejte na staveništi pouze množství potřebné na rekultivaci

Průzkum staveniště

Vlastnosti zemin na neporušených vrstvách získáme geologickým nebo půdně mechanickým průzkumem. Druh i podrobnost průzkumu závisí na složitosti geologických a hydrogeologických poměrů v podzákladí, na konstrukci a rozsahu stavby. Geologický průzkum (IGP) pro stavební účely, se rozlišuje na:

 • předběžný průzkum - jehož výsledkem je předběžný posudek, se provádí převážně pro zastavovací (urbanistický) plán. Úkolem je určení stability území (staveniště) jako celku a vhodnost staveniště pro navrhovanou konstrukci.
 • podrobný průzkum - upřesňuje průzkum předběžný tak, abychom dostali jasný obraz o geologických poměrech a vlastnostech základové půdy. Je nutno vyšetřit pevnost, stlačitelnost základové půdy a provést výpočet únosnosti a sedání. Také je třeba stanovit ochranu základové konstrukce proti agresivitě vody. Na základě předchozích poznatků a výpočtů navrhneme založení, případně rozčleníme stavbu dilatačními spárami, a postup při zakládání. Stanovíme zabezpečení stavební jámy proti účinkům vody a sesouvání.
 • průzkum během stavění
 • průzkum během existence stavby

 

účel a obsah IGP
inženýrskogeologický průzkum poskytuje geologické a geotechnické podklady pro návrh založení stavby (podle ČSN 73 0090)

 • geologická stavba
 • hydrogeologická charakteristika
 • základové poměry – posouzení vhodnosti staveniště
 • zatřídění zemin a hornin – únosnost a stlačitelnost základové půdy
 • posouzení vhodné hloubky základové spáry
 • vliv podzemní vody
 • chemické složení vody
 • výška hladiny podzemní vody
 • směr proudění
 • vhodnost použití zeminy z výkopu
 • vliv navrhované stavby na sousední budovy

 

O výsledcích průzkumu, který může být předběžný, podrobný, během stavby či po jejím dokončení, se musí sepsat zpráva. Je třeba také uvést, jakým způsobem byly vzorky odebrány, v jakých místech a v jakém množství. Na dokonalosti průzkumných prací a projektu konstrukce závisí užívání objektu. Proto musíme těmto okolnostem věnovat patřičnou pozornost. Závisejí na tom též případné poruchy staveb.

 

přečtěte si také :

 

 

Zdroj :

 • Zakladanie stavieb Peter Turček a Jozef Hulla
 • Zakládání staveb - Věra Maceková - FAST Brno

Zobrazení: 14375

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč v pátek 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby