Úkolem základů stavby je bezpečně přenést do podloží zatížení, způsobené hmotností a provozem stavebního objektu, bez deformací a poruch podloží nebo objektu. Kromě toho základy spolu se suterénem chrání objekt proti podzemní vodě.
Druh, velikost a tvar základů, jejich polohu a postup prací navrhne projekt na základě geologického průzkumu, jehož výsledkem jsou:

 • geologický profil podloží (poloha a tloušťka jednotlivých vrstev hornin a zemin),
 • půdomechanické vlastnosti hornin a zemin podloží (únosnost, propustnost atd..),
 • výška hladiny podzemní vody a její kolísání

 
Druhy základových půd
Typ základové půdy zjišťujeme na základě granulometrického složení, tj. podle křivky zrnitosti, kterou získáme areometrickou hustoměrnou zkouškou.

 • Horniny skalní - Skalní horniny vytvářející zemskou kůru, mají různé minerální složení a strukturu., mají velkou pevnost, danou soudržností, malou stlačitelnost a malou propustnost.
 • Horniny nesoudržné - Zeminy nesoudržné, nekohezní, jsou to převážně písky a štěrky, materiály, které nejsou stmeleny. U nich závisí pevnost na tření částic mezi sebou a stlačitelnost je závislá na ulehlosti či nakypření.
 • Horniny soudržné - Zeminy soudržné, kohezní, u nich je pevnost dána soudržností, jsou stlačitelné a propustné. Mezi ně patří jíly, slíny, silty, spraše, sprašové hlíny atd.
 • Organické půdy - Organické půdy, jsou měkké, stlačitelné a propustné; obsahují organické částice.
 • Násypy - Násypy také patří k základovým půdám, jejich vlastnosti závisí na druhu, ulehlosti a stáří.

 

Kvalita základových půd je tedy závislá nejen od vlastností, ale i od jejich geologického původu.

Z hlediska zakládání staveb se jednotlivé druhy hornin a zemin hodnotí takto:

 

Velmi vhodné :

 •   poloskalné horniny: velmi vhodné podloží, pozor na velmi zvětralé místa,

Vhodné :

 • skalní horniny: optimální podloží s vysokou únosností, ale s vyšší cenou prací,
 • hrubý štěrk, pevně ulehnutí stavební odpad a struska: vhodné podloží
 • soudržné zeminy jako např.. tuhý, mastný jíl: vhodné podloží
 • soudržné zeminy jako např.. písčitá hlína, silně zahlinený písek, spraše: vhodné podloží, ale pozor na spraše (velmi jemná prachová hlína), která při kontaktu s vodou se může stát tekutou,
 • nesoudržné zeminy jako písek a štěrkopísek: z hlediska únosnosti vhodné podloží, při výkopu však třeba zvolit mírnější sklon svahů jámy (max 1:2). Pokud hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry, je třeba zvolit zakládání pomocí odvodnění stavební jámy nebo pomocí její utěsnění,

Nevhodné :

 • vodou nasycené, promočené zeminy (bláto), rašelina: nevhodné podloží, je třeba vyměnit, nebo odvodnit (pokud lze),
 • ornice, znečištěné povrchové vrstvy, smetiště: nevhodné podloží, lze pouze odstranit. Poznámka: z ornice ponechejte na staveništi pouze množství potřebné na rekultivaci

Průzkum staveniště

Vlastnosti zemin na neporušených vrstvách získáme geologickým nebo půdně mechanickým průzkumem. Druh i podrobnost průzkumu závisí na složitosti geologických a hydrogeologických poměrů v podzákladí, na konstrukci a rozsahu stavby. Geologický průzkum (IGP) pro stavební účely, se rozlišuje na:

 • předběžný průzkum - jehož výsledkem je předběžný posudek, se provádí převážně pro zastavovací (urbanistický) plán. Úkolem je určení stability území (staveniště) jako celku a vhodnost staveniště pro navrhovanou konstrukci.
 • podrobný průzkum - upřesňuje průzkum předběžný tak, abychom dostali jasný obraz o geologických poměrech a vlastnostech základové půdy. Je nutno vyšetřit pevnost, stlačitelnost základové půdy a provést výpočet únosnosti a sedání. Také je třeba stanovit ochranu základové konstrukce proti agresivitě vody. Na základě předchozích poznatků a výpočtů navrhneme založení, případně rozčleníme stavbu dilatačními spárami, a postup při zakládání. Stanovíme zabezpečení stavební jámy proti účinkům vody a sesouvání.
 • průzkum během stavění
 • průzkum během existence stavby

 

účel a obsah IGP
inženýrskogeologický průzkum poskytuje geologické a geotechnické podklady pro návrh založení stavby (podle ČSN 73 0090)

 • geologická stavba
 • hydrogeologická charakteristika
 • základové poměry – posouzení vhodnosti staveniště
 • zatřídění zemin a hornin – únosnost a stlačitelnost základové půdy
 • posouzení vhodné hloubky základové spáry
 • vliv podzemní vody
 • chemické složení vody
 • výška hladiny podzemní vody
 • směr proudění
 • vhodnost použití zeminy z výkopu
 • vliv navrhované stavby na sousední budovy

 

O výsledcích průzkumu, který může být předběžný, podrobný, během stavby či po jejím dokončení, se musí sepsat zpráva. Je třeba také uvést, jakým způsobem byly vzorky odebrány, v jakých místech a v jakém množství. Na dokonalosti průzkumných prací a projektu konstrukce závisí užívání objektu. Proto musíme těmto okolnostem věnovat patřičnou pozornost. Závisejí na tom též případné poruchy staveb.

 

přečtěte si také :

 

 

Zdroj :

 • Zakladanie stavieb Peter Turček a Jozef Hulla
 • Zakládání staveb - Věra Maceková - FAST Brno

Zobrazení: 13327

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby