Vlhké stavyb zdroje a příčiny vlhnutí stavebních konstrukcí

Vlhkost je součástí téměř každé stavební konstrukce, určité množství zabudované vlhkosti není pro stavbu nebezpečné az hlediska vnitřního mikroklimatu je i pozitivním faktorem. Avšak při nadměrném hromadění vlhkosti v určitých místech dochází k degradaci stavebních konstrukcí a může být i příčinou snížené funkčnosti budovy, ba dokonce i hlavní příčinou vážných statických poruch. Pro účinné snížení nežádoucí vlhkosti v konstrukcích je třeba najít skutečné příčiny a cesty pronikání vlhkosti do budovy, tedy do stavebních konstrukcí a interiéru.

 

 

 

 

Způsoby pronikání vlhkosti do objektu:

 1. volná voda narážející na zdivo a stékající po jeho povrchu
 2. eroze způsobená nárazy větru a deště, následné vnikání vlhkosti, smáčení povrchu od dešťové vody
 3. vlhkost pronikající do zdiva knotovým jevem, v styku zeminy a zdiva při absenci svislé hydroizolace - špatný detail při styku zeminy a zdiva
 4. kondenzace vlhkosti na površích stěn, zejména v koutech a v rozích, vlivem špatných tepelně technických vlastností konstrukce
 5. volná voda pronikající do budovy špatným konstrukčním detailem střešního pláště
 6. volná voda pronikající do budovy z poruch zdravotních instalací a poruch stavebních
 7. voda vzlínající z pod základové spáry
 8. zemní vlhkost podporována salinitou
 9. volná voda pronikající do zdiva špatným stavebním detailem soklové části
 10. voda stékající po zdivu pod terénem
 11. kapilární vlhkost a vlhkost zabudována do konstrukcí mokrými procesy výstavby
 12. kumulující se vlhkost pod objektem
 13. vlhkost pronikající do objektu špatným stavem dešťových svodů
 14. vlhkost pronikající do objektu komíny bez ochrany před vnikáním vlhkosti do průduchu
 15. hladina podzemní vody
 16. povodeň

 

 

Pro účely posuzování míry zavlhčení objektu můžeme vlhkost rozdělit na:


 • Voda srážkovápůsobí nárazově, degraduje omítky na kterých vznikají poruchy její působením kterými se voda dostává ke zdivu, smáčí ho a kapilárami proniká hlouběji do zdiva. Také je příčinou přísunu nebezpečných solí do konstrukce které svým působením zapříčiňují nejen estetické ale i statické a hygienické problémy. Poruchy můžeme odstranit kvalitní omítkou, vytvořením  předsazené stěny s provětrávanou mezerou, provětrávaným soklem s nízkou nasákavostí, nanesením hydrofobního nátěru nebo jinou ochranou před povětrnostními vlivy zdiva.

 

 • Vlhkost zemní působí dlouhodobě na konstrukce pokud není vytvořena kvalitní hydroizolace, vlhkost proniká kapilárními silami do suterénu a také do vyšších podlaží. Nejúčinnější způsob ochrany je vytvoření vodorovné a svislé hydroizolace s kvalitním napojením. Při historických budovách je většinou náročné vytvořit nový hydroizolační systém se zabezpečením napojení svislé a vodorovné hydroizolace pod podlahou. Proto je nutné co nejefektivněji vodu rychle odvést od konstrukce vytvořit difúzně propustnou vrstvu např. ze štěrku po celé výšce konstrukce. Štěrkem voda snadno proteče až k vytvořené drenáži která vodu odvede do kanalizace. Takto vytvořený systém má nízký difúzní odpor a dobře provětrává zdivo. Další možností je vytvoření provětrávané dutiny která chrání zdivo před zemní vlhkostí a také zajistí po správném návrhu provětrávání zdiva.

 

 • Voda provoznívzniká samotným užíváním budovy (vařením, praním, sportem, ...) také nekvalitní napojení zdravotechniky v objektu může být příčinou. Odstranění této vlhkosti můžeme dosáhnout pravidelným větráním, dobrým vytápěním, vhodným dispozičním řešením, kvalitními zdravotechnickými rozvody.

 

 • Vlhkost kondenzační příčinou výskytu ploch na kterých kondenzuje voda, je chladný povrch stěn nebo podlah. Zjednodušeně se dá kondenzace rozdělit na:
 1. Zimní kondenzace, která se vyskytuje v těch částech budovy, které nejsou dostatečně izolovány;
 1. Letní kondenzaec se vyskytuje u takových konstrukcí, které mají velkou tepelnou kapacitu, v době kdy je konstrukce naakumulovaná chladem a naopak v exteriéru je relativně teplo a vlhko, dochází v důsledku větrání (vnikání ohřátého vzduchu) ke kondenzaci na studených plochách.

 

Odstranění kondenzační vlhkosti můžeme zajistit zlepšením tepelně technických vlastností konstrukcí, kvalitním větráním, správným vytápěním místností nebo změnou provozu budovy.

 

 

Může Vás také zajímat :

Odvlhčování staveb a diagnostika vlhkosti stavebních konstrukcí


Zdroj:

Zobrazení: 948

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby