Výhled českého stavebnictví pro rok 2012 zůstává i přes mírné zlepšení v očekáváních stavebních společností zřetelně negativní. Obavy jsou patrné především u středních a malých společností, které bojují o přežití. Návrat k růstu sektoru se zatím neočekává ani v roce 2013.

 

České stavebnictví pokračuje již čtvrtý rok sestupným trendem. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu došlo k meziročnímu propadu sektoru za první čtvrtletí tohoto roku o 10,2 procenta. Hlavním přispěvatelem k tomuto vývoji bylo inženýrské stavitelství, které propadlo o 22,8 procenta. Pozemní stavitelství pokleslo o 5,8 procenta. Srovnání aktuálního stavu s obdobím leden až březen 2008 ukazuje, že sektor celkově propadl o téměř 35 procent. Jak aktuální situaci prožívají samotné stavební společnosti vyplývá z našich nejnovějších interview, které jsme realizovali se 100 řediteli v dubnu (2012). Ve srovnání s výrazně negativními lednovými očekáváními došlo jen k mírnému „tání ledů“. Většina lídrů stavebního sektoru stále očekává pokles českého stavebnictví v tomto i v příštím roce. Kontrakce trhu by měla podle nejnovější studie dosáhnout 7,5 procenta, což ve srovnání s lednovým i říjnovým výzkumem znamená mírně optimističtější výhled (v lednu byl predikován rekordní pokles pro celoroční vývoj sektoru, a to o 9,2 % (v říjnu společnosti předpokládaly pro rok 2012 pokles sektoru o 8,3 procenta). Pokles sektoru je nyní očekáván přibližně osmi z deseti ředitelů stavebních společností (81 %), před třemi měsíci se jednalo o vyšší podíl (92 %, v říjnu 86 %, v červenci pouze 59 %).

 

Další pokles českého stavebnictví očekává většina velkých i malých firem

 

Pohled optikou velkých a středních/malých společností ukazuje na znatelné rozdíly v očekáváních obou segmentů. Velké společnosti očekávají pokles trhu o 4,5 procenta, tj. znatelné zlepšení z lednové predikce poklesu o 8,5 %. Segment středních/malých stavebních fi rem stále zůstává podstatně pesimističtější – predikce propadu v roce 2012 o 8,3 procenta (v lednu fi rmy předpokládaly 9,4 %).Tento rozdíl je do jisté míry dán stavem zásobníků práce, který je podstatně větší ve velkých společnostech, které stále ještě těží z kontraktů uzavřených před krizí, na rozdíl od malých společností. Rovněž také jistou měrou přispěl nečekaný příliv nových zakázek, které vypsaly jak centrální, tak i lokální veřejné instituce, které chtěly realizovat výběr dodavatelů ještě podle dřívějších podmínek, oproti těm, které vstupují s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek od dubna 2012 (tento zákon
např. snižuje hranici pro podlimitní zakázky, atd.).

 

Další korekci predikují zástupci pozemního i inženýrského stavitelství

 

Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, ředitelé společností z pozemního stavitelství jsou ve svých prognózách pesimističtějším segmentem – očekávají pokles stavebnictví o 8,5 procenta (srov. pokles o 9,7 % v lednu, o 8,7 % v říjnu, o 2,9 % v červenci, o 0,3 % v dubnu). V inženýrském stavitelství došlo k mírnému zlepšení nálady vzhledem k nově vypsaným zakázkám, avšak pokles sektoru v roce 2012 očekává stále většina respondentů (85 procent), průměr celého segmentu ukazuje na snížení výkonu o 4,3 procenta.

 

Zlepšení a návrat k růstu nelze zatím očekávat ani v roce 2013

 

Výhled na rok 2013 aktuálně naznačuje, že návrat k růstu nelze očekávat ani v příštím roce. Naopak by mělo dojít k dalšímu poklesu o 3,8 % (téměř nezměněná predikce s lednovým očekáváním). Na pokračování negativního trendu i v příštím roce se shodují všechny čtyři analyzované segmenty. Situace na Slovensku podle našeho výzkumu realizovaného v únoru s řediteli tamních stavebních společností ukazuje, že podle predikcí většiny lídrů sektoru projde i letos slovenské stavebnictví dalším poklesem. Ten by měl dosáhnout 6,9 procenta. Na pokles se připravují až čtyři z pěti ředitelů stavebních společností (78 %).Při srovnání s jejich kolegy v ČR je však vidět přece jen mírně větší optimismus alespoň ve výhledu na příští rok, kdy by se podle jejich vyjádření mohl sektor začít alespoň stabilizovat (růst o 1 %).

Pokles svých tržeb očekávají téměř dvě třetiny stavebních společností. Tržby by v roce 2012 měly klesnout napříč celým trhem, očekávání jsou lepší zejména u velkých a inženýrských společností. Podle aktuálních predikcí ředitelů stavebních fi rem zatím ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb.

 

Společně s velice mírným zlepšením predikcí vývoje sektoru přehodnocují společnosti znovu i plány svých tržeb. Podíl společností, které v roce 2012 očekávají pokles svých tržeb, se nepatrně snížil, a to na téměř dvě třetiny společností (62 %, srov. 71 % v lednu). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních společností aktuálně ukazuje na předpokládaný pokles tržeb v roce 2012 o 3,7 procenta (lednová předpověď poklesu o 5,1 %, říjnová o 2,9 %, červencová o 0,9 % a v dubnu byl ještě předpoklad mírného růstu o 0,4 % pro rok 2012).

 

Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich velikosti ukazuje, že kritičtější jsou malé/střední fi rmy. V průměru očekávají pokles svých prodejů o 4,1 % (tj. jen malá změna oproti lednovým 4,9 %). Jejich předpovědi jsou stále různorodější než v segmentu velkých fi rem, které většinou dvouciferné poklesy nebo růsty neočekávají. Velké fi rmy jsou jako celek mírně optimističtější, aktuálně predikují pro rok 2012 jen minimální pokles svých tržeb, a to o 1,2 procenta
(v lednu ještě pokles o 5,5). To ukazuje, že předchozí velké propady tržeb napříč téměř celým segmentem velkých společností by se již podle jejich ředitelů v tomto roce neměly opakovat (např. i díky již podstatně redukované základně jejich tržeb právě z předchozích let). Předpovědi vývoje tržeb v roce 2012 z pohledu představitelů společností zabývajících se inženýrským nebo pozemním stavitelstvím ukazují na mírně horší vývoj tržeb v segmentu pozemního stavitelství (pokles o 4,1 procenta, tj. obdobně jako v lednu) oproti inženýrskému stavitelství (pokles o 2,1 procenta, lednová predikce pokles o 5,8 procenta). Predikce na rok 2013 ukazují, že společnosti výrazně nepřehodnotily plány svých tržeb pro příští rok. V roce 2013 očekává růst svých tržeb méně než polovina ředitelů stavebních společností (45 %), což je jen nepatrné zlepšení oproti lednu (39 %). Průměr očekávání všech ředitelů ukazuje na pokles tržeb v roce 2013 o 2,1 procenta (v lednu pokles o 1,1 %). Větší pokles tržeb v roce 2013 očekávají spíše zástupci pozemního stavitelství, kteří se obávají příchodu druhé vlny krize, nebo,v lepším případě, stagnace a vyčkávání především soukromých investorů. Z pohledu velikosti se jedná především o malé/střední stavební společnosti.

 

Situace na Slovensku

 

Na Slovensku se podíl společností, které v roce 2012 očekávají pokles svých tržeb, nepatrně snížil, a to na mírně nadpoloviční většinu společností (51 %). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních společností aktuálně ukazuje na předpokládaný pokles tržeb v roce 2012 o 1,7 procenta. Výhled na rok 2013 je optimističtější a slovenské stavební společnosti očekávají návrat k možnému růstu tržeb. Růst svých tržeb predikují téměř tři ze čtyř ředitelů stavebních společností (71 %).

 

Zdroj : CEEC Research

Zobrazení: 224

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby