Výhled českého stavebnictví pro rok 2012 zůstává i přes mírné zlepšení v očekáváních stavebních společností zřetelně negativní. Obavy jsou patrné především u středních a malých společností, které bojují o přežití. Návrat k růstu sektoru se zatím neočekává ani v roce 2013.

 

České stavebnictví pokračuje již čtvrtý rok sestupným trendem. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu došlo k meziročnímu propadu sektoru za první čtvrtletí tohoto roku o 10,2 procenta. Hlavním přispěvatelem k tomuto vývoji bylo inženýrské stavitelství, které propadlo o 22,8 procenta. Pozemní stavitelství pokleslo o 5,8 procenta. Srovnání aktuálního stavu s obdobím leden až březen 2008 ukazuje, že sektor celkově propadl o téměř 35 procent. Jak aktuální situaci prožívají samotné stavební společnosti vyplývá z našich nejnovějších interview, které jsme realizovali se 100 řediteli v dubnu (2012). Ve srovnání s výrazně negativními lednovými očekáváními došlo jen k mírnému „tání ledů“. Většina lídrů stavebního sektoru stále očekává pokles českého stavebnictví v tomto i v příštím roce. Kontrakce trhu by měla podle nejnovější studie dosáhnout 7,5 procenta, což ve srovnání s lednovým i říjnovým výzkumem znamená mírně optimističtější výhled (v lednu byl predikován rekordní pokles pro celoroční vývoj sektoru, a to o 9,2 % (v říjnu společnosti předpokládaly pro rok 2012 pokles sektoru o 8,3 procenta). Pokles sektoru je nyní očekáván přibližně osmi z deseti ředitelů stavebních společností (81 %), před třemi měsíci se jednalo o vyšší podíl (92 %, v říjnu 86 %, v červenci pouze 59 %).

 

Další pokles českého stavebnictví očekává většina velkých i malých firem

 

Pohled optikou velkých a středních/malých společností ukazuje na znatelné rozdíly v očekáváních obou segmentů. Velké společnosti očekávají pokles trhu o 4,5 procenta, tj. znatelné zlepšení z lednové predikce poklesu o 8,5 %. Segment středních/malých stavebních fi rem stále zůstává podstatně pesimističtější – predikce propadu v roce 2012 o 8,3 procenta (v lednu fi rmy předpokládaly 9,4 %).Tento rozdíl je do jisté míry dán stavem zásobníků práce, který je podstatně větší ve velkých společnostech, které stále ještě těží z kontraktů uzavřených před krizí, na rozdíl od malých společností. Rovněž také jistou měrou přispěl nečekaný příliv nových zakázek, které vypsaly jak centrální, tak i lokální veřejné instituce, které chtěly realizovat výběr dodavatelů ještě podle dřívějších podmínek, oproti těm, které vstupují s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek od dubna 2012 (tento zákon
např. snižuje hranici pro podlimitní zakázky, atd.).

 

Další korekci predikují zástupci pozemního i inženýrského stavitelství

 

Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, ředitelé společností z pozemního stavitelství jsou ve svých prognózách pesimističtějším segmentem – očekávají pokles stavebnictví o 8,5 procenta (srov. pokles o 9,7 % v lednu, o 8,7 % v říjnu, o 2,9 % v červenci, o 0,3 % v dubnu). V inženýrském stavitelství došlo k mírnému zlepšení nálady vzhledem k nově vypsaným zakázkám, avšak pokles sektoru v roce 2012 očekává stále většina respondentů (85 procent), průměr celého segmentu ukazuje na snížení výkonu o 4,3 procenta.

 

Zlepšení a návrat k růstu nelze zatím očekávat ani v roce 2013

 

Výhled na rok 2013 aktuálně naznačuje, že návrat k růstu nelze očekávat ani v příštím roce. Naopak by mělo dojít k dalšímu poklesu o 3,8 % (téměř nezměněná predikce s lednovým očekáváním). Na pokračování negativního trendu i v příštím roce se shodují všechny čtyři analyzované segmenty. Situace na Slovensku podle našeho výzkumu realizovaného v únoru s řediteli tamních stavebních společností ukazuje, že podle predikcí většiny lídrů sektoru projde i letos slovenské stavebnictví dalším poklesem. Ten by měl dosáhnout 6,9 procenta. Na pokles se připravují až čtyři z pěti ředitelů stavebních společností (78 %).Při srovnání s jejich kolegy v ČR je však vidět přece jen mírně větší optimismus alespoň ve výhledu na příští rok, kdy by se podle jejich vyjádření mohl sektor začít alespoň stabilizovat (růst o 1 %).

Pokles svých tržeb očekávají téměř dvě třetiny stavebních společností. Tržby by v roce 2012 měly klesnout napříč celým trhem, očekávání jsou lepší zejména u velkých a inženýrských společností. Podle aktuálních predikcí ředitelů stavebních fi rem zatím ani rok 2013 nepřinese návrat k růstu tržeb.

 

Společně s velice mírným zlepšením predikcí vývoje sektoru přehodnocují společnosti znovu i plány svých tržeb. Podíl společností, které v roce 2012 očekávají pokles svých tržeb, se nepatrně snížil, a to na téměř dvě třetiny společností (62 %, srov. 71 % v lednu). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních společností aktuálně ukazuje na předpokládaný pokles tržeb v roce 2012 o 3,7 procenta (lednová předpověď poklesu o 5,1 %, říjnová o 2,9 %, červencová o 0,9 % a v dubnu byl ještě předpoklad mírného růstu o 0,4 % pro rok 2012).

 

Detailnější pohled na situaci v analyzovaných segmentech z pohledu jejich velikosti ukazuje, že kritičtější jsou malé/střední fi rmy. V průměru očekávají pokles svých prodejů o 4,1 % (tj. jen malá změna oproti lednovým 4,9 %). Jejich předpovědi jsou stále různorodější než v segmentu velkých fi rem, které většinou dvouciferné poklesy nebo růsty neočekávají. Velké fi rmy jsou jako celek mírně optimističtější, aktuálně predikují pro rok 2012 jen minimální pokles svých tržeb, a to o 1,2 procenta
(v lednu ještě pokles o 5,5). To ukazuje, že předchozí velké propady tržeb napříč téměř celým segmentem velkých společností by se již podle jejich ředitelů v tomto roce neměly opakovat (např. i díky již podstatně redukované základně jejich tržeb právě z předchozích let). Předpovědi vývoje tržeb v roce 2012 z pohledu představitelů společností zabývajících se inženýrským nebo pozemním stavitelstvím ukazují na mírně horší vývoj tržeb v segmentu pozemního stavitelství (pokles o 4,1 procenta, tj. obdobně jako v lednu) oproti inženýrskému stavitelství (pokles o 2,1 procenta, lednová predikce pokles o 5,8 procenta). Predikce na rok 2013 ukazují, že společnosti výrazně nepřehodnotily plány svých tržeb pro příští rok. V roce 2013 očekává růst svých tržeb méně než polovina ředitelů stavebních společností (45 %), což je jen nepatrné zlepšení oproti lednu (39 %). Průměr očekávání všech ředitelů ukazuje na pokles tržeb v roce 2013 o 2,1 procenta (v lednu pokles o 1,1 %). Větší pokles tržeb v roce 2013 očekávají spíše zástupci pozemního stavitelství, kteří se obávají příchodu druhé vlny krize, nebo,v lepším případě, stagnace a vyčkávání především soukromých investorů. Z pohledu velikosti se jedná především o malé/střední stavební společnosti.

 

Situace na Slovensku

 

Na Slovensku se podíl společností, které v roce 2012 očekávají pokles svých tržeb, nepatrně snížil, a to na mírně nadpoloviční většinu společností (51 %). Vážený průměr odpovědí všech dotázaných ředitelů stavebních společností aktuálně ukazuje na předpokládaný pokles tržeb v roce 2012 o 1,7 procenta. Výhled na rok 2013 je optimističtější a slovenské stavební společnosti očekávají návrat k možnému růstu tržeb. Růst svých tržeb predikují téměř tři ze čtyř ředitelů stavebních společností (71 %).

 

Zdroj : CEEC Research

Zobrazení: 224

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby