Zakládání staveb

Pro dosažení stability stavby je nutné přenesení všech zatížení na základovou půdu přes základovou spáru. Tento přenos zajišťují základy stavby, bez kterých by půda nebyla schopna svou únosností probrat zatížení rovnoměrně.

 

Základové konstrukce musí vycházet z přesného statického výpočtu, který zajistí dimenzování základů tak, aby docházelo k rovnoměrnému sedání objektu v rozsahu, který nebude mít destruktivní vliv na stavbu.

 

Při hmotově složitých objektech, které nerovnoměrně zatěžují základovou spáru nestačí správně dimenzované zákaldové konstrukce. V těchto případech je nutné objekty přerozdělit svislými dilatačními spárami, které přecházejí spojitě celou stavbou.

 

Návrh základů samozřejmě vychází z komplexního posouzení na základě platných evropských norem az průzkumů.

Z průzkumů vychází:

 • druh zeminy a její trojdimenzionální vrstvení - inženýrskogeologický průzkum
 • zatížitelnost zeminy
 • vzájemné spolupůsobení plánované a stávající zástavby
 • přítomnost podzemní vody
 • umístění zemního vedení, kabelů a pod.
 • zasypané zbytky původní zástavby
 • očekávané archeologické nálezy

 

Zakládání staveb je obor, který se zabývá návrhem a posouzením základové konstrukce objektu.

 

Z inženýrsko geologického průzkumu tedy získáváme představu o geomorfologických, hydrogeologických a geodynamické poměrech v místě výstavby.

 

Z komplexních průzkumů vyplyne klasifikace staveniště na:

 • vhodné staveniště-předpokládá se bezproblémové zakládání na únosné (málo stlačitelné) půdě s hladinou podzemní vody trvale pod základovou spárou
 • podmíněně vhodné staveniště - předpokládá se celkově náročnější zakládání stavby na méně únosné (stlačitelné) půdě s HPV nad úrovní základové spáry
 • nevhodné staveniště - předpokládá se velmi vysoká finanční náročnost v oblastech s výskytem sesuvů, svahů, mokřadů

 

Podle složitosti základových poměrů rozeznáváme:
jednoduché základové poměry

 • průřezově málo proměnná základová půda
 • stálá mocnost rovnoměrně rozložených vrstev půdy
 • bez vlivu podzemní vody


složité základové poměry

 • průřezově proměnná základová půda
 • nestála mocnost nerovnoměrně rozložených vrstev půdy
 • vliv podzemní vody

 

Pro výstavbu základových konstrukcí jsou nezbytné zemní práce, které často svou hloubkou zasahují i několik desítek metrů pod úroveň původního terénu. To představuje riziko při nedostatečně připraveném staveništi a nedodržování základních zásad při provádění hloubkových zemních prací.

 

Některá základní pravidla a zákonitosti pro stavební jámy a výkopy naleznete v článku Stavební jámy a výkopy.

Zajišťování stěn zemních těles popisuje příspěvek zajistování stěn zemních těles.

 

Rozdělení základových konstrukcí

 

Plošné základy - přenáší zatížení do podloží přes větší základovou plochu

 • základové pásy - se používají pod stěny a ŽB sloupy (materiál: lomový kámen, PB a ŽB)
 • základové patky - se navrhují pod sloupy z PB a ŽB (materiál: PB nebo ŽB)
 • základové rošty - se používají pod ŽB sloupový systém (materiál: ŽB)
 • základové desky - se mohou používat jak pod stěny tak pod sloupy (materiál: ŽB)

 

Hlubinné základy - se používají v případě, kdy únosná vrstva je ve velké hloubce

 

 • piloty -mohou být dřevěné, z PB nebo ŽB
 • šachtové pilíře - jsou to piloty o průměru větším než 600 mm
 • studně
 • kesony - se používají pro zakládání pod hladinou vody

 

Hloubka založení plošného základu

 

Nezámrznou hloubkou označujeme takovou hloubku pod povrchem, o které bezpečně víme, že v ní zemina již nepromrzne.

 

U základů na úrovni upraveného terénu je nezámrzná hloubka stanovena podle druhu zeminy takto:

 • u běžných základových půd (hlinitopísčité a písčitohlinité) na 800 mm
 • u jílovitohlinitých půd na 1000 mm
 • u smrštivých jílů na 1400 mm

 

Pokud jsou základy až pod úrovní podzemního podlaží, bude postačovat hloubka založení okolo 600 mm.

 

Pokud statický výpočet stanový hloubku větší, musíme se mu podřídit a navrhnout hloubku větší.

 

 

 

 ◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 5157

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Snímky

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby