ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ VRSTEV VEGETAČNÍ STŘECHY VOLBA SKLADBY STŘECHY

Skladba izolačních vrstev se řídí požadavky platných předpisů – zejména ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky (2005). Doporučuje se respektovat ustanovení norem ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (1999), ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení (2000).

Informace jsou shrnuty v publikacích KUTNAR – Ploché střechy – skladby a detaily (DEKTRADE, leden 2007) a KUTNAR – Šikmé střechy – skladby a detaily – část A (DEKTRADE, leden 2007).

Volba skladby střechy nad  hydroizolační vrstvou se volí zejména s ohledem na druh zeleně pěstované na střeše a s ohledem na sklon střechy. Mezi hlavní úkoly projektanta patří:

• návrh takové skladby střechy, která umožní při definované údržbě růst zvolených druhů rostlin,

• zajištění vrstev střech (zejména substrátu) proti sesuvu,

• zamezení splavování substrátu z povrchu,

• zamezení vyplavování substrátu a případných dalších sypkých vrstev do drenážní vrstvy a dále do vnitřních odvodňovacích prvků,

• odvedení přebytečné vody nezachycené hydroakumulační vrstvou na nízkých sklonech střechy, zejména na plochých střechách,

• zajištění maximální možné akumulace vody a potlačení drenážní funkce na vysokých sklonech střechy (cca od 25°).

 

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

Hydroizolační vrstva se navrhuje podle předpokládaného hydrofyzikálního namáhání (ČSN P 73 0600 a ČSN P 73 0606). Ve vegetačních střechách musí hydroizolační vrstva odolávat prorůstání kořenů (pokud není proti tomuto namáhání zvláštním  způsobem chráněna). Odolnost materiálu a spojů hydroizolační vrstvy proti prorůstání kořenů se prokazuje testem podle předpisu  FLL nebo podle připravované EN 13948. Z důvodu další stavební výroby a kvůli dopravě dalšího  stavebního materiálu na dokončené hydroizolaci je třeba tuto vrstvu účinným způsobem chránit.  V sortimentu společnosti DEKTRADE jsou jako hydroizolační materiály pro vegetační střechy k dispozici pás z SBS modifi kovaného asfaltu ELASTEK 50 GARDEN a PVC-P fólie ALKORPLAN 35177.

HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA

Hydroakumulační vrstva ve vegetačních střechách zajišťuje minimální množství vody pro růst rostlin a omezuje průtok dešťové odpadní vody při intenzivních srážkách. Význam hydroakumulační vrstvy se zvětšuje se snižující se tloušťkou substrátu a se zvyšujícím se sklonem střechy. Výrobky používané pro hydroakumulační vrstvy s sebou nosí obvykle i drenážní funkci.

DRENÁŽNÍ VRSTVA

Drenážní vrstva umožňuje vytvořením volného prostoru nebo spojených dutin volný průtok dešťové vody k odvodňovacím prvkům. Drenážní vrstva má význam zejména na střechách s malým sklonem. Naopak na šikmých střechách se drenážní funkce co nejvíce potlačuje. Důvodem je co  největší snaha o omezení odtoku vody vlivem gravitace a o zajištění  co nejúčinnější akumulaci vody nutné pro růst rostlin v substrátu.

FILTRAČNÍ VRSTVA

Filtrační vrstva zamezuje vyplavování jemných částic ze substrátu do drenážní vrstvy. Zamezuje tak zanášení drenážní vrstvy, omezování kapacity odvodňovacích prvků a úbytku sypkých vrstev. Pro fi ltrační vrstvy se používají obvykle netkané syntetické textilie nižších plošných hmotností (200–300 g/m2). Filtrační textilie nesmí omezovat růst kořenů. To má význam zejména u suchomilných rostlin. Veškeré vrstvy vegetační střechy, které mají po celou dobu užívání konstrukce plnit svou funkci, musí být trvale odolné vůči biologickým vlivům.

VEGETAČNÍ SUBSTRÁT

Vegetační substrát je základem pro růst rostlin. Je zásobárnou vody a živin nezbytných pro jejich růst. Pro každou vegetační střechu by jeho složení a tloušťka měly být navrženy odborníkem. Složení a tloušťka substrátu jsou základními parametry závisejícími na mnoha dalších faktorech, jakými jsou zejména druh rostlin, četnost a intenzita zálivky. Každý substrát by měl splňovat některé parametry, jakými jsou např. nulový obsah nežádoucích semen a částí rostlin – zejména kořenů, které by byly schopné regenerace. Základní typy skladeb rozdělené podle sklonu střechy jsou uvedeny na obr. /03–05/. Pozn.: Podrobnosti o navrhování  a realizaci vegetačních střech naleznete v příručce KUTNAR – Vegetační střechy střešní zahrady – skladby a detaily. Elektronická podoba příručky je trvale k ispozici na internetové stránce www.dektrade.cz.

Zdroj: DEKTIME 01-2007, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 1347

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby