ŽB tlačené prvky

 

Tlačené prvky ze ŽB jsou vždy namáhané mimostředným tlakem, protože vždy musíme uvažovat alespoň náhodnou výstřednost ea (výstřednost viz součinitelé). Toto zatížení, ale budeme nadále značit jako dostředný tlak. Zásady výpočtu jsou stejné jako u prvků z prostého betonu.

 

Železobetonový průřez namáhaný dostředným tlakem

Uvažujeme pouze náhodnou výstřednost ea. Posouzení je velmi jednoduché. Únosnost průřezu je dána součtem únosnosti betonu a únosnosti výztuže. Předpokládáme, že normálové napětí v betonu je rozděleno rovnoměrně po ploše průřezu Ab a na mezi porušení nesmí překročit zmenšenou výpočtovou pevnost betonu v tlaku ( 0,8Rbd ). Napětí ve výztuži je v tomto okamžiku rovno výpočtové pevnosti oceli v tlaku Rscd.

 

S ohledem na náhodnou výstřednost díly můžeme jeden z okrajů průřezu označit za více a druhý za méně tlačený. Více tlačený je ten, který je blíže k působící tlakové síle. Přesto navrhujeme průřez dostředně tlačeného sloupu obvykle čtvercový nebo kruhový a jeho vyztužení symetricky. U méně tlačeného okraje tak bude výztuž méně využita. Odvození sil únosnosti je snadné.

 

 

 

 • Síla únosnosti betonu je plocha betonu krát zmenšená pevnost:

 

 

 • Plocha výztuže je součtem ploch u obou okrajů průřezu. Síla únosnosti výztuže je stejně tak součtem únosnosti (opět plocha krát pevnost) u obou okrajů:

 

 

 

 

 

 

 

 • Síla na mezi porušení (únosnost) průřezu Nu musí být větší než síla od zatížení Nd:

 

 

 • a je součtem únosnosti betonu a výztuže:

 

 

 • Výpočet součinitele geometrie je stejný jako při ohybu. Jen za rozměr h dosazujeme rozměr ve směru možného vybočení průřezu.

 

 

 

 

 

 

Železobetonový průřez namáhaný mimostředným tlakem

Průřez prvku je namáhán normálovou silou Nd, ale ta působí s nenulovou základní výstředností ef mimo těžiště průřezu (na prvek působí síla Nd v těžišti spolu s ohybovým momentem Md).

 

Při posuzování tlakové síly z těžiště po ose souměrnosti průřezu, je bližší okraj namáhán stále větším tlakem, vzdálenější okraj zmenšujícím se tlakem, který se při velké výstřednosti síly změní na napětí tahové. Výztuž u prvního okraje je potom namáhána tlakem, u druhého tahem. Beton působí pouze v tlačené části průřezu xu, v tahu je porušen trhlinkami a vyloučen ze spolupůsobení.

 

Betonový průřez navrhneme při velké výstřednosti obdélníkový, rozšířený ve směru výstřednosti. Výztuž může být symetrická nebo u taženého okraje navrhneme větší plochu výztuže.

 

Zásady výpočtu jsou podobné ohybu oboustranně vyztuženého průřezu kombinovaného s dostředným tlakem. I při použití souměrné výztuže je posouzení poměrně obtížné.

 

 

 

 

 

 

Zjednodušený výpočet tlačených prvků dle metodiky SVUT Bratislava

 

A) Návrh

 • předběžný návrh rozměrů dle empirických vztahů (min 200x200 mm pro více patrové sloupy a min 150x150 mm pro jednopatrový sloup)
 • charakteristiky
 • návrh výztuže

 

 

 

 

 

 

Ab...celková plocha betonového průžezu
Rbr...redukovaná pevnost betonu v tlaku
As...celková plocha výztuže (tj. min 4 profily)
Rsr...redukovaná pevnost oceli

 • Pozn. Vyjde-li celková plocha výztuže záporná, je třeba zmenšit průřez. Není-li to možno, navrhneme minimální množství výztuže podle stupně vyztužení μst min.
 • kontrola stupně vyztužení (jak pro výztuž tlačenou tak pro výztuž taženou)

 

B) Posudek

 • charakteristiky (zjištění skutečných rozměrů a určení výstřednosti)
 • posouzení vlivu vzpěru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • stanovení únosnosti průřezu
  • učíme náhradní moment:

 

 

 

 • stanovíme tlačenou část průřezu:

 

 

 

 • a porovnáme s:

 

 

 

 • je-li xu ≥ xulim, jde o malou výstřednost a pokud je zároveň xu ≥ 0,8h, o únosnosti rozhoduje hraniční síla z interakčního diagramu Neu:

 

 

 

 • je-li xu ≥ xulim, jde o malou výstřednost a pokud je zároveň xu < 0,8h, o únosnosti rozhoduje menší z hodnot Neu a Nu:

 

 

 

 

 

 • je-li xu < xulim, jde o velkou výstřednost, únosnost průřezu se pak stanoví jko:

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 4546

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby