Zemní práce

 

Zemní práce v pozemním stavitelství se podle etap postupu rozdělují na:

  • přípravné zemní práce
  • hlavní zemní práce
  • dokončovací zemní práce

 

Přípravné zemní práce

Zahrnují všechna opatření a práce, která je třeba na staveništi provést, aby hlavní zemní práce mohly nerušeně pokračovat. Patří sem zejména bourání objektů, odstranění drnů, sejmutí ornice nebo lesní půdy (dozery nebo skrejpry), odstranění stromů, křovin a pařezů.

 

Hlavní zemní práce

Mezi hlavní zemni práce se zahrnuji výkopové práce a rozpojováni hornin, rozpojováni skalních hornin, rozvoz zemin, hutněni zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubeni, milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy atd.

 

Výkopové práce a rozpojování hornin

Tyto práce se uskutečňuji přibližně z 90 % zemními stroji různých druhů. Ruční výkop je většinou jen doplňující prací po strojním výkopu (např. začišťováni) nebo přichází v úvahu jen u staveb s velmi malým objemem zemních práci.

 

Rozpojováni skalních hornin

Častěji než stroji se provádí pomocí průmyslově vyráběných trhavin, které se umísťují v těsněných komorách (vrtech) a rozněcují se rozbuškami. Trhací práce jsou velmi náročné na zajištění bezpečnosti pracujících, proto se svěřují jen kvalifikovaným pracovníkům. Horniny se třídí podle charakteristických vlastností do sedmi tříd. Podle nich se vybírají vhodné mechanismy k rozpojování základových hornin.

 

Rozvoz zemin

Rozpojováním zemin ve výkopech (ve stavební jámě, v šachtě, v rýze apod.) vzniká výkopek (hornina rozpojená vykopávkou), který je třeba přemístit (svisle či vodorovně) mimo staveniště a buď uložit na skládce, nebo, je-li vhodný, použít přímo na násypy, obsypy a zásypy.

 

Skládky

Jsou to zemní tělesa nasypaná s výkopky na povrch území. Skládky se zřizuji trvalé, na které se sype neupotřebitelný výkopek, nebo dočasné, na něž se sype výkopek, který se na stavbě ještě později použije. Na skládkách se výkopek ukládá zpravidla v nakypřeném, tj. v neulehlém stavu. Přeprava výkopku (vodorovná a svislá) na skládky nebo na místo jeho použiti je jen výjimečně ruční. Volba dopravních prostředků závisí na objemu zemních práci a na způsobu jejich prováděni.

 

Hutnění zemin

Před ukládáním výkopku do zhutněných násypů se musí podloží násypu upravit. Odstraňuje se porost (traviny, křoviny, stromy i pařezy), snímá se ornice, nebo se odstraňuje i nevhodná zemina (bahno, rašelina apod.), která se nahradí vhodnější sypaninou. Hutněný násyp se zřizuje po tenkých vrstvách (150 až 700 mm), které se sypou a rozhrnují v podélném směru a zároveň se zhutňuji. Zhutňovací prostředky se voli podle vlastnosti sypaniny a podle stanovené míry zhutnění, a to podle účelu, jemuž má násyp sloužit.

 

Jednotlivé vrstvy sypané zeminy se zhutňuji pěchováním (ručním, pneumatickými pechy apod.), válcováním (hladkými, rýhovanými, ježkovými nebo pneumatickými válci) a vibrováním (vibračními deskami, vibračními válci apod.). Výjimečně lze zhutňovací zařízení nahradit i dopravními prostředky.

 

Nejlepším násypovým materiálem je štěrkopísek s malým procentem jílovitých přimíšenin. Méně vhodné jsou jíly, hlíny a kamenité horniny.

 

Pro každý druh sypaniny se podle druhu použitého zhutňovacího prostředku před zahájením práce na násypech stanoví nejvhodnější tloušťka zhutňované vrstvy.

 

 


 
◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 3725

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.


Řemeslník
Komentář přidal(a) jirka homola dne 3.Leden.2018 v 11:25

A jakou firmu byste využili na zemní práce? Já letos budu stavět a předběžně jsme si vybral www.bagrovani-praha.cz, tak by mě zajímal názor na tuto firmu, popřípadě doporučeníjiné, co dělá v Praze a okolí. Díky

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Snímky

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby