Blog uživatele Stavební komunita -- Archiv Listopad 2012 (48)

ADMONTER DESIGN CONTEST 2012

ADMONTER DESIGN CONTEST 2012

 

Společnost Admonter, která se zabývá výrobou přírodních podlah a dřevěných veľkofomátových desek v těchto dnech uzavřela první ročník studentské soutěžeo.

Úkolem bylo navrhnout designový kousek pro interiér za pomocí velkoplošných desek…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 22.Listopad.2012 v 18:30 — Žádné komentáře

Vazníky - kovové konstrukce ENV 1993-1

 Vazníky

 

 • Příčný řez - prostorová tuhost zajištěna trojúhelníkovou soustavou svislice, diagonála, dolní pás a horní pás.
 • Podélný řez - prostorová tuhost je zajištěna tzv. zavětrováním, které tvoří trojúhelníkovou soustavu.

 

Vazníky jsou tzv. prutové soustavy, které se dají řešit pomocí tří metod a to sice metoda styčníková, Cremonova nebo průsečná (…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 16:30 — Žádné komentáře

Svarové spoje - kovové konstrukce ENV 1993-1

Svarové spoje

 

Svařování se provádí pomocí svařování el. obloukem.

 

Při výpočtu svarových spojů se v podmínkách spolehlivosti uvažuje pevnost svažovaného mat. (fu), neboť kvalita elektrody je vyšší než kvalita svařovaného mat.

Typy…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Šroubové spoje - kovové konstrukce ENV 1993-1

 Šroubové spoje

 

Šrouby - hrubé, přesné, VP šrouby (třecí spoje - mají kontrolované utažení)

Otvory - kruhové a oválné. Průměr otvoru se rovná průměru šroubu plus 1 mm navíc.

 

d1...průměr šroubu [mm]

e1...zhlaví, vzdálenost od…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

II. mezní stav - kovové konstrukce ENV 1993-1

 II. mezní stav

 

II. mezní stav se zabývá deformací nosníků, stojek apod.

Deformace nosníků (f...maximální průhyb,φa, φb...podporové pootočení (fí))

Nosník se deformuje tak, že původní přímá osa…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 16:00 — Žádné komentáře

Smyk - kovové konstrukce ENV 1993-1

Smyk za ohybu

 

Podmínka spolehlivosti:

 

 

 

 

 

 

Vsd...maximální posouvající síla od zatížení…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Ohyb - kovové konstrukce ENV 1993-1

 Ohyb

 

Ohýbané nosníky namáhané ohybovým momentem v jedné rovině umisťujeme zásadně tak, aby byla namáhány v rovině větší tuhosti (viz obrázek), kterou vyjádříme pomocí momentu setrvačnosti (Iy;Iz).Velikost napětí v průřezu dále závisí na vzdálenosti posuzovaného vlákna od neutrálné osy.…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Tlak - kovové konstrukce ENV 1993-1

Vzpěrný tlak

 

Vzpěrným tlakem je namáhána většina tlačených prvků, jejichž průřezové rozměry jsou výrazně menší než výška - štíhlé pruty. Stojka vybočí kolmo k jedné z těžišťových os a to vždy ve směru menší tuhosti.

 

Podmínka spolehlivosti:

 

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Prostý tah - kovové konstrukce ENV 1993-1

 Tah

 

V případě dostředně tažených prutů je účinek vnějšího zatížení na průřez dán normálovou tahovou silou působící kolmo k rovině průřezu v jeho těžišti. Při výpočtu předpokládáme rovnoměrné rozdělení napětí v průřezu. Za nebezpečný považujeme průřez v místě největšího oslabení.

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 15:30 — Žádné komentáře

Zatřídění průřezu - kovové konstrukce ENV 1993-1

Zatřídění průřezu

 

Jedná se o zařazení prvku do příslušné třídy. O zatřídění průřezu rozhoduje štíhlost jeho tlačených částí.

 

Klasifikace průřezu

 • Třídy 1: průřezy jsou schopné vytvářet plastické klouby s plnou rotační kapacitou
 • Třídy 2: v průřezu může vzniknout plastický kloub s omezenou rotační kapacitou
 • Třídy 3: průřez lze využívat pružně
 • Třídy 4: v…
Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 15:00 — Žádné komentáře

Materiálové vlastnosti a součinitelé - kovové konstrukce ENV 1993-1

Materiálové vlastnosti dle ČSN P-ENV 1993-1

 

U stavební oceli nás nejvíce zajímají tyto hodnoty pevnosti:

 • mez kluzu...fy (normová hodnota)
 • mez pevnosti...fu (normová hodnota)

 

 

Výpočtové hodnoty těchto mezí jsou pevnosti materiálu pro dimenzování. Návrhová (výpočtová) hodnota pevnosti oceli se vypočte ze vztahu:

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 14.Listopad.2012 v 15:00 — Žádné komentáře

Zateplení nejen fasády panelových domů pořádne

Úvod

Úspory energie jsou stále aktuálnějším tématem z důvodů snížení importní závislosti, šetření tuzemských zdrojů, ochrany klimatu i finančních úspor. To platí i pro stavebnictví, kde vývoj v oblasti úspor energie, bohužel, značně pokulhává za očekáváním. Byť je stavebnictví velmi konzervativním oborem je třeba soustavně přicházet s…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 13.Listopad.2012 v 17:00 — Žádné komentáře

Svorníkové spoje dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Ocelové svorníky

 

Ocelové svorníky se používají na spojování dřevěných prvků větších tloušťek a na zabezpečení tesařských, hřebíkových a hmoždíkových spojů. Svorníkové spoje jsou velmi poddajné. Poddajnost svorníkového spoje vedle zatlačení svorníku do dřeva způsobená i tím, že otvory pro svorníky se předvrtávají o průměr větší než je jmenovitý průměr svorníku, aby se svorník nemusel do otvoru…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 9:00 — Žádné komentáře

Kolíkové spoje dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Kolíkové spoje

 

Kolíkové spoje se používají (obdobně jako svorníky) na spojování dřevěných prvků větších tloušťek a na zabezpečení tesařských, hřebíkových a hmoždíkových spojů. Kolíkové spoje jsou velmi poddajné. Poddajnost kolíkového spoje vedle zatlačení kolíku do dřeva způsobená i tím, že otvory pro kolíky se předvrtávají o průměr větší než je jmenovitý průměr kolíku, aby se kolík nemusel do otvoru zarážet.…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 9:00 — Žádné komentáře

Spoje obecně - dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Spoje obecně

 

Spoje dřevo - dřevo v dřevěných konstrukcí zahrnují spoje hřebíkové, svorníkové, kolíkové, sponkové a vrutové.

 

Návrhová únosnost pro jeden střih jednoho spojovacího prostředku spojů dřevo - dřevo, provedených pomocí výše uvedených spojů se má uvažovat jako nejmenší hodnota stanovená pomocí následujících vzorců.

 

Návrhové únosnosti pro spojovací prostředky v…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Smyk dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

 Smyk

 

Vyjadřuje vliv posouvajících a tangenciálních napětí při ohybu. Pokud je prvek z jednoho kusu, vznikají tyto podélné síly a tangenciální napětí v každém vlákně nosníku. Ve spojích vzniká prostý smyk.

 

 

 

τ...tangenciální napětí (tau)…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Ohyb dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Ohyb

 

U ohýbaných prvků rozhoduje o únosnosti průřezu jeho tuhost, kterou vyjádříme pomocí momentu setrvačnosti. Velikost napětí v průřezu dále závisí na vzdálenosti posuzovaného vlákna od neutrálné osy, což vyjadřuje průřezový modul.…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Hřebíkové spoje dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Hřebíkové spoje

 

U hřebíkových spojů jsou značky definovány následovně:

 • t1 pro dvojstřižné spoje menší z krajních tlouštěk dřeva a hloubky zaražení konce hřebíku
 • t2 hloubka zaražení konce hřebíku pro jednostřižné spoje a střední tloušťka pro dvojstřižné spoje
 • d je průměr hřebíku, pro čtvercové hřebíky se za d dosazuje délka strany

 …

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Mezní stav použitelnosti dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Mezní stav použitelnosti

 

Deformace konstrukce způsobené účinky zatížení (jako jsou osové a posouvající síly, ohybové momenty a prokluz spoje) a vlhkosti nesmí překročit příslušné meze.

 

Deformace nosníků (f...maximální průhyb, φa, φb...podporové pootočení (fí))

Nosník se deformuje tak, že původní přímá osa se mění v obecnou křivku (ohybová čára). Tvar křivky závisí na způsobu a velikosti…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí dle ENV 1995-1

Tesařské spoje

 

Tesařské spoje patří mezi nejstarší spoje dřevěných konstrukcí. Vyžadují kvalifikované provedení. Jejich nevýhodou je, že oproti spojování prvků pomocí různých ocelových přípravků, většinou velmi oslabují spojované prvky. V tabulce je uveden přehled základních tesařských spojů.

 

Způsob namáhání - podmínka spolehlivosti závisí na konkrétním spoji…

Pokračovat

Přidal(a) Stavební komunita dne 8.Listopad.2012 v 8:30 — Žádné komentáře

Fórum

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 3. 23, 2023. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby