Aquapark v horách - Extrémní nároky na stavební konstrukce

V sérii článků věnovaných poruchám staveb chceme studovat složitosti dějů probíhajících často skrytě ve stavebních konstrukcích a hledat odpovědi na jejich příčiny. Smyslem bude zabránit opakování chyb na dalších objektech, v širším pohledu pak přispět k rozvoji teorie i praxe navrhování i realizace staveb. budeme tak činit s pokorou a v úctě k práci projektantů i realizačních složek s vědomím, jak obtížným úkolem je vytvořit trvanlivou a funkčně spolehlivou stavbu o vysoké provozní a výtvarné kvalitě.

Návrh perfektních konstrukcí bazénových hal patří mezi nejnáročnější úkoly pozemního stavitelství. Vhodný návrh je velkým uměním.

Uvedený příklad (foto /02/, /04/) lze řadit mezi elegantně provozně i konstrukčně navržené stavby, kde se ale přesto v průběhu ověřovacího provozu s omezeným chodem klimatizace vyskytly v druhé polovině letošní zimy při dlouhodobě klesajících teplotách vnějšího vzduchu pod -15° C zajímavé difúzní a kondenzační jevy, jindy zřídka pozorovatelné. Stavba se přitom poměrně dobře vypořádávala s přívaly sněhu, jehož mocnost v okolí budovy přesahovala 2 m, i když některá dílčí negativa byla také zaznamenána. Na větraném obvodovém plášti (foto /19/) se v mnoha místech objevily ledové krápníky jako důsledek kondenzace vodní páry na kovových prvcích pláště (foto /06/, /07/, /20/). Voda v řadě míst stékala po vnějším povrchu termoizolační vrstvy (foto /17/), vnitřní povrch vnější desky pláště byl ale suchý (foto /21/). Zvláštním jevem bylo úplné zalednění vláknité termoizolační desky při jejím vnějším povrchu v tloušťce cca 20 mm (sonda foto /17/), související dle všeho se suchým zděním nosné podkladní keramické stěny bez omítek.

 

Navržená dvouplášťová větraná bohatě tepelně izolovaná střecha oblého tvaru s fóliovou parotěsnou zábranou a fóliovou krytinou vytvořená převážně z dřevěných prvků se s kondenzačními poměry jen těžko vypořádávala.

Kondenzace vodní páry provázená vznikem ledových krápníků na podhledech (foto /08/, /09/, /10/), respektive zviditelněná v podobě namrzlých ledových kapek vody na vnitřních površích konstrukcí (foto /10/, /11/), byla zjištěna v celém přesahu střechy.

Také sonda S1 provedená do skladby střechy v ploše po odstranění sněhové pokrývky (foto/12/, /13/), prokázala kondenzaci vodní páry na spodním povrchu nosných desek vytvořených na bázi dřeva (foto /14/), na spodním povrchu pojistné hydroizolace (foto /16/) i na povrchu dřevěných konstrukcí nacházejících se při vnějším povrchu skladby (foto /12/). Vláknitá tepelná izolace byla zastižena v suchém stavu.

 

Kontrola objektu v letním období

Při prohlídce budovy v letním období (06/2005) nebyly na prosklených partiích obvodového pláště zjištěny nepříznivé stopy po zimních kondenzacích. Na střeše (foto /22/) byly nalezeny stopy po destrukčních účincích sněhu. Pádem sněhu z nevýrazného výškového stupně došlo k prolomení OSB desek horního pláště střechy včetně protržení armované fóliové krytiny (foto /23/, /24/, /25/). Tlak sněhu z mírného sklonu střechy na předstěnu toboganové věže způsobil deformaci desek /foto /26/). V místě přiblížení toboganové dráhy ke spodnímu okraji střechy došlo v důsledku skluzu mas sněhu k destrukci toboganového potrubí (foto /27/). Stav střešní konstrukce byl kontrolován dvěmi sondami (foto /28/). První sonda odebrána vedle zimního odběru (03/2005) (foto /29/, /30/, /31/, /32/). Všechny vrstvy nalezeny v suchém stavu. Destrukce materiálů nebyla zaznamenána. Také druhá sonda prokázala suchý stav souvrství, v tomto místě i beze stop po zimních kondenzacích (foto /33,/34/).

Poznámka: Číselné hodnoty vlhkostí vrstev jsou k dispozici v archívu znalce. Sledování objektu v zimním období 2005-2006 prokáže reálné chování konstrukcí po ustálení proměnlivých parametrů ovlivňujících jejich funkci. Pak bude možno podat ucelenější hodnocení konstrukcí.

 

Autor : Zdeněk Kutnar
foto: Kutnar

Podklady: ARCHIV expertní a znalecké kanceláře KUTNAR.

Zdroj: DEKTIME 01-02-2005, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 536

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby