Dřevěné stropní konstrukce

 

Dřevěné stopy se běžně používaly v bytových, občanských i zemědělských stavbách z důvodu snadného opracování dřeva a tím snadné a rychlé výstavbě stropní konstrukce, okamžité únosnosti, vhodnosti pro atypické stavby, poměrně dobrá tepelná i zvuková izolace a konstrukční spolehlivost. Naproti tomu mají několik nevýhod, mezi které patří malá odolnost proti působení vody, vlhkosti (hniloba, výskyt houby) a malá odolnost proti ohni. V současné době se s nimi setkáváme hlavně při rekonstrukcích a adaptacích starších budov, popř. při výstavbě menších objektu (např. rekreačních chat apod.).

 

Stropy spalné

 

Mezi spalné stopy, se kterými se setkáváme především u starších staveb (např. skladištích, sýpkách apod.) patří:

 • povalový strop
 • jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy
 • trámový strop se záklopem a násypem
 • kazetový strop

 

Povalový strop

 • je tvořen soustavou polohraněných trámů (povalů) kladených vedle sebe a vzájemně spojených klíny nebo hmoždinkami zajišťujícími jejich spolupůsobení
 • používaly se v jednoduchých stavbách
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 - 4500 mm
 • vyrovnání horní plochy povalů je provedeno násypem, do kterého se na polštáře klade dřevěná podlaha

 

 

Povalový strop

Jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy

 • tvořen z dřevěných trámů (stropnic), které se ukládají ve vzdálenosti 0,9 m až 1,0 m do kapes ve zdivu
 • používaly se v objektech určených ke skladování
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 mm

 

 

Jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy (1 - trám, 2 - záklop, 3 - lišta)

Trámový strop se záklopem a násypem

 • je obdobou předcházejícího typu, avšak je doplněn při horním líci násypem ve vrstvě min. 80 mm tlusté mezi dolním lícem podlahového polštáře a záklopem
 • používaly se v běžných bytových objektech
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 mm

 

 

Trámový strop se záklopem a násypem (1 - trám, 2 - záklop, 3 - lišta,

4 - násyp, 5 - polštář, 6 - hrubá podlaha, 7 - čistá podlaha)

Kazetový strop

 • Jde o předchozí typ stropu, kde jsou kolmo k nosným trámům vytvořeny truhlíky (falešné trámy) a v podhledu tímto způsobem vznikají čtvercové nebo obdélníkové pole.

 

 

Kazetový strop

Stropy polospalné

 

Stropy polospalné jsou při horním líci opatřeny násypem ve vrstvě min. 80 mm tlusté mezi dolním lícem podlahového polštáře a záklopem, respektive mezi krycími lištami záklopu, při dolním líci tvoří ochranu zpravidla podbití prkny s rákosovou omítkou. Mezi polospalné stropy patří:

 • polospalný trámový strop
 • polospalný trámový strop se zapuštěným záklopem
 • rákosníkový strop
 • fošnový strop

 

 

Polospalný trámový strop

 • strop je z hlediska odolnosti vůči ohni opatřen při horním líci násypem ve vrstvě min. 80 mm tlusté mezi dolním lícem podlahového polštáře a záklopem a při dolním líci ochranu tvoří zpravidla podbití prkny s rákosovou omítkou
 • používaly se v běžných bytových objektech
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 mm

 

 

Povalový strop (1 - trám, 2 - záklop, 3 - lišta, 4 - násyp, 5 - polštář,

6 - hrubá podlaha, 7 - čistá podlaha, 8 - podbití, 9 - rákosová omítka)

Polospalný trámový strop se zapuštěným záklopem

 • jedná se o obdobu předcházejícího typu, kde je pomocí zapuštění záklopu mezi stropnice snížena konstrukční výška celé konstrukce
 • používaly se v běžných bytových objektech
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je až 6000 mm

 

 

Polospalný trámový strop se zapuštěným záklopem (1 - lať, 2 - záklop)

Rákosníkový strop

 • jedná se o klasický polospalný strop, kde je použito samostatné nosné konstrukce pro podbití a omítku, aby nedocházelo v důsledku značného průhybu stropnic ke vzniku trhlin na omítce

 

 

Rákosníkový strop (1 - rákosník)

 

 

Fošnový strop

 • nosné prvky jsou tvořeny z fošen spojených hřebíky nebo lepidlem a mohou být nejrůznějších tvarů (plný obdélníkový průřez, I profil, krabicový profil aj.)
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je okolo 5000 mm

 

 

Fošnový strop

Úpravy záklopů

 

Záklop tvoří desky spojené na pero a drážku, překryté lištami nebo přeložené ve dvou vrstvách (zajištění těsnosti záklopu proti propadávání násypu). Na záklop je nasypán násyp (škvára, pórobetonová drť, aj.) tvořící částečnou ochranu proti požáru a slouží k uložení podlahy.

 

 

Úprava záklopů

Technické detaily dřevěných stropů

Konce trámů (zhlaví) se před osazením impregnují, stejně jako dřevěná podložka, na kterou se ukládají, tato úprava, a rovněž vzduchová mezera kolem trámu, tvoří jejich ochranu proti účinkům stavební vlhkosti.

 

Příčné ztužení budovy se zajišťuje kleštinami, připevněnými na trámech, uložených na zdivu.

 

V místě prostupu konstrukce komínu stropní konstrukcí je nutno zajistit, aby veškeré části stropní konstrukce byly vzdáleny min 50 mm od komínového tělesa.

 

 

 

Uložení trámu na ocelovou konzolu (1 - beton, 2 - ocelová konzola, 3 - trám)

Uložení 150 mm tlusté příčky (1 - kamenný nebo betonový podklad,

2 - válcovaný nosník tvaru I, 3 - stropní trám, 4 - příčka)

◄◄◄ Zpět na pozemní stavitelství obsah

 

 Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 60001

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby