Metody řešení prutových soustav

 

Prutová soustava - je konstrukce sestavená z jednotlivých prutů, které jsou vzájemně spojeny ve styčnících (krovy, vazníky)

 

Styčník - je místo spojení jednotlivých prutů prutové soustavy, ze statického hlediska ho považujeme za kloub bez ohledu na druhu spojení. Podle počtu prutů ve styčníku rozlišujeme styčníky dvojné, trojné a vícenásobné.

 

Tvarová určitost - uvádí, zda-li je konstrukce dostatečně tuhá (ve své geometrické skladbě vytváří trojúhelníky). Tvarovou určitost určíme z následujícího:

 

2.s-p=3

 

kde s je počet styčníků a p počet prutů.

Statická určitost - určuje, zda-li podpory odebírají právě tři stupně volnosti (staticky určité konstrukce)

 

 

Styčníková metoda

Jedná se o metodu, která používá pro řešení součtové podmínky rovnováhy v ose y a z.

 

Zásady:

 • vždy začínáme ve styčníku, kde jsou pouze dvě neznámé síly
 • neznámé síly volíme jako tahové (působí ven ze styčníku)
 • síly v prutech stanovíme ze součtových podmínek rovnováhy
 • úhly určíme z goniometrie vazníku (pravoúhlý trojúhelník)
 • při přechodu na řešení dalšího styčníku dosadím vyřešené síly jako tahové (působí ven ze styčníku) a dosazuji hodnoty včetně znamének (TAH + ; TLAK - )

 

Princip: vazník rozdělíme na jednotlivé styčníky, přerušené pruty nahradíme vnitřními silami a řešíme jako soustavu sil, které se protínají v jednom bodě.

 

Obecný postup

 • ověříme tvarovou a statickou určitost
 • spočítáme reakce (vazník si představíme jako prostý nosník)
 • stanovíme normálové síly v prutech vazníku podle zásad

 

Cremonova metoda

Jedná se o grafické řešení prutové soustavy. Pro tento typ řešení potřebujeme schéma prutové soustavy v měřítku, vedle kterého budeme vynášet složkový obrazec

 

Zásady:

 • jde-li síla do styčníku, jedná se o sílu TLAKOVOU (-), jde-li ven ze styčníku, jedná se o sílu TAHOVOU (+)
 • reakce určíme početně
 • velikost vnitřních sil změříme ve složkovém obrazci, který je kreslen ve zvoleném měřítku

 

Princip:

 • do složkového obrazce vyneseme působící síly
 • zvolíme styčník s dvěmi neznámými silami
 • začneme od první neznámé síly zleva a pokračujeme po směru hodinových ručiček
 • první neznámou sílu přeneseme pomocí rovnoběžky do složkového obrazce do místa konečného působení poslední známé síly
 • druhou neznámou sílu přeneseme obdobně do počátku působení první známé síly
 • následně projdeme celý obrazec znovu a určíme druh a velikost sil podle zásad

 

Průsečná metoda (Ritterova)

Tato metoda nám umožňuje stanovit osovou sílu v prutu kdekoliv v prutové soustavě. Neznámé síly řešíme z momentových podmínek rovnováhy.

Předpoklady:

 • soustavu rozdělíme řezem na dvě části
 • řezem musíme protnout tři pruty, které se neprotínají v jednom bodě

 

V přerušených prutech si zavedeme osové, tahové síly. Osové síly v prutech stanovíme z momentové podmínky rovnováhy, kterou píšeme k tomu bodu, kde se protínají zbylé dva body. Tomuto bodu se říká přidružený momentový střed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄◄◄ Zpět na stavební mechanika obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR

Zobrazení: 8551

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby