Mimostředný tlak

 

Způsob výpočtu prvku namáhaného mimostředným tlakem závisí na výstřednosti normálové síly (e) vzhledem ke vzdálenosti xi a na materiálu konstrukce.

xi...vzdálenost nejvíce tlačeného kraje průřezu k těžišťové ploše; pro obdélník a čtverec:

 

 • keramika + kámen
  • 0 < e ≤ 0,45xi
  • 0,45xi < e ≤ 0,7xi
 • pórobeton
  • 0 < e ≤ 0,45xi
 • při výstřednosti e větší jak 0,7xi o únosnosti rozhoduje 2. mezní stav (rozevření trhlin). Rozhoduje pevnost zdiva v tahu).

 

Pokud jsou trhliny v konstrukci nepřípustné, pak o únosnosti rozhoduje menší z hodnot 1. mezního stavu a 2. mezního stavu.

 

a1) keramika + kámen (0 < e ≤ 0,45xi)

 

Předpoklady výpočtu: tlakové napětí se rozděluje rovnoměrně po celé ploše průřezu.

 

 

Redukční součet:

obecný průřez:

 

 

 

pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

Podmínka spolehlivosti:

 

 

 

 

 

Nd...skutečná působící síla [N]

Nud...síla na mezi porušení[N]
gu...součinitel podmínek působení (gama)
klt...součinitel dlouhodobosti zatížení
A...plocha průřezu [mm2]
h...šířka prvku [mm]
Rd...pevnost zdícího prvku [MPa]

 

 

 

 

 

a2) keramika + kámen (0,45xi < e ≤ 0,7xi)

Tlakové napětí se rozděluje pouze po tlačené ploše průřezu a to rovnoměrně spojitě. Působiště síly ztotožníme s těžištěm tlačené části průřezu (c = Cg). Prvek řešíme za vyloučeného tahu. Pevnost zdiva se zvyšuje o 25%.

 

 

 

 

 

  

Postup výpočtu je obdobný jako u předchozího jen se změní podmínka spolehlivosti:

 

 

- obecný průřez:

 

 

- pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

Ac...tlačená plocha průřezu [mm2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1) pórobeton (0 < e ≤ 0,45xi)

 

 

 

 

Postup výpočtu je obdobný jako u předchozího jen se změní podmínka spolehlivosti:

 

 

- obecný průřez:

 

 

- pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) výstřednost > 0,7xi

 

Pro tento případ stanoví ČSN 73 1101 výpočet podle mezního stavu rozevření trhlin za předpokladu, že je obrazec normálového napětí omezen přímkou podle následujícího obrázku, tedy za předpokladu známých z teorie stavební mechaniky. V souladu s nimi je pak:

 

 

 

odkud:

 

 

 

 

kde r je jádrová úsečka na ose z na straně přivrácené ke středu tlaku Cc (viz obrázek), tzn., že:

 

 

Ve vzorci dále známe γr součinitele podmínek působení pro posouzení rozevření trhlin; u zděných konstrukcí, na něž se kladou zvýšené estetické nebo jiné požadavky, je γr = 1,2, v ostatních případech je γr = 1,5. Výpočtová únosnost při rozevření trhlin se označuje N'ud.

 

Jde-li o obdélníkový průřez b/h, vychází po dosazení za A = bh, r= h/6 a úpravě:

 

 

 

Rozevření trhlin se tedy posuzuje podle velikosti napětí v tahu v nejvíce taženém okraji průřezu.

 

Pro výstřednost je dána omezující podmínka:

 • e ≤ 0,9xi (u obdélníkového průřezu e ≤ 0,45h) - pro základní kombinace zatížení
 • e ≤ 0,95xi (u obdélníkového průřezu e ≤ 0,45h) - pro mimořádné kombinace zatížení

 

 

Je-li výstřednost větší, průřez se posuzuje na prostý ohyb.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 2584

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 23.5. 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby