Mimostředný tlak

 

Způsob výpočtu prvku namáhaného mimostředným tlakem závisí na výstřednosti normálové síly (e) vzhledem ke vzdálenosti xi a na materiálu konstrukce.

xi...vzdálenost nejvíce tlačeného kraje průřezu k těžišťové ploše; pro obdélník a čtverec:

 

 • keramika + kámen
  • 0 < e ≤ 0,45xi
  • 0,45xi < e ≤ 0,7xi
 • pórobeton
  • 0 < e ≤ 0,45xi
 • při výstřednosti e větší jak 0,7xi o únosnosti rozhoduje 2. mezní stav (rozevření trhlin). Rozhoduje pevnost zdiva v tahu).

 

Pokud jsou trhliny v konstrukci nepřípustné, pak o únosnosti rozhoduje menší z hodnot 1. mezního stavu a 2. mezního stavu.

 

a1) keramika + kámen (0 < e ≤ 0,45xi)

 

Předpoklady výpočtu: tlakové napětí se rozděluje rovnoměrně po celé ploše průřezu.

 

 

Redukční součet:

obecný průřez:

 

 

 

pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

Podmínka spolehlivosti:

 

 

 

 

 

Nd...skutečná působící síla [N]

Nud...síla na mezi porušení[N]
gu...součinitel podmínek působení (gama)
klt...součinitel dlouhodobosti zatížení
A...plocha průřezu [mm2]
h...šířka prvku [mm]
Rd...pevnost zdícího prvku [MPa]

 

 

 

 

 

a2) keramika + kámen (0,45xi < e ≤ 0,7xi)

Tlakové napětí se rozděluje pouze po tlačené ploše průřezu a to rovnoměrně spojitě. Působiště síly ztotožníme s těžištěm tlačené části průřezu (c = Cg). Prvek řešíme za vyloučeného tahu. Pevnost zdiva se zvyšuje o 25%.

 

 

 

 

 

  

Postup výpočtu je obdobný jako u předchozího jen se změní podmínka spolehlivosti:

 

 

- obecný průřez:

 

 

- pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

Ac...tlačená plocha průřezu [mm2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b1) pórobeton (0 < e ≤ 0,45xi)

 

 

 

 

Postup výpočtu je obdobný jako u předchozího jen se změní podmínka spolehlivosti:

 

 

- obecný průřez:

 

 

- pro obdélník a čtverec:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) výstřednost > 0,7xi

 

Pro tento případ stanoví ČSN 73 1101 výpočet podle mezního stavu rozevření trhlin za předpokladu, že je obrazec normálového napětí omezen přímkou podle následujícího obrázku, tedy za předpokladu známých z teorie stavební mechaniky. V souladu s nimi je pak:

 

 

 

odkud:

 

 

 

 

kde r je jádrová úsečka na ose z na straně přivrácené ke středu tlaku Cc (viz obrázek), tzn., že:

 

 

Ve vzorci dále známe γr součinitele podmínek působení pro posouzení rozevření trhlin; u zděných konstrukcí, na něž se kladou zvýšené estetické nebo jiné požadavky, je γr = 1,2, v ostatních případech je γr = 1,5. Výpočtová únosnost při rozevření trhlin se označuje N'ud.

 

Jde-li o obdélníkový průřez b/h, vychází po dosazení za A = bh, r= h/6 a úpravě:

 

 

 

Rozevření trhlin se tedy posuzuje podle velikosti napětí v tahu v nejvíce taženém okraji průřezu.

 

Pro výstřednost je dána omezující podmínka:

 • e ≤ 0,9xi (u obdélníkového průřezu e ≤ 0,45h) - pro základní kombinace zatížení
 • e ≤ 0,95xi (u obdélníkového průřezu e ≤ 0,45h) - pro mimořádné kombinace zatížení

 

 

Je-li výstřednost větší, průřez se posuzuje na prostý ohyb.

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 2482

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby