Obecné zásady vyztužování

 

I.) Ukončení výztuže v podporách

V ŽB prvcích musí každým řezem prvku protínat nosná, rozdělovací nebo pomocná výztuž.

 

Plochu Ast nosné tahové výztuže v poli nosníku (desky, trámy), navrhujeme na největší ohybový moment. Část vložek (min dvě) z pole musíme dovést jako přímé vložky při taženém okraji až do podpory. Je to:

 • 1/3 až 1/2 Ast pro prosté uložení nosníku a volný konec konzoly,
 • 1/4 Ast pro vetknutý konec nosníku a vnitřní podporu spojitého nosníku.

 

Délka kotvení výztuže (prut musí končit až za teoretickou podporou) za lícem podpory je:

 • min 15ds pro volný konec konzoly, měřeno od hrany taženého povrchu betonu
 • min 1/2 kotevní délky lbd pro podporu prostého nosníku a krajní prostě uloženou podporu spojitého nosníku. Dovedeme-li do podpory při taženém okraji alespoň1/2 Ast výztuže z pole, je tento předpis mírnější: délka kotvení výztuže na lícem podpory je potom min 15ds
 • min 6ds (10 ds při koncové úpravě B) pro tlačenou výztuž vetknutého nosníku a spojitého nosníku ve vnitřní podpoře
 • min lbd pro taženou výztuž vetknutého nosníku a spojitého nosníku ve vnitřní podpoře
 • úsek výztuže kotvený za lícem podpory musí být přímý. Pouze při koncové úpravě vložek B můžeme vložku ohnout do pravého úhlu. Svařovaná síť musí mít navíc 50 mm za lícem podpory alespoň jeden příčný prut

 

II.) Třmínky

Třmínky plní funkci nosnou (smyková výztuž) nebo nenosnou (dotváří kostru výztuže).

 

Střižnost - třmínek má tolik střihů, kolik má svislých ramen.

 

Zásady:

 • pokud jsou za lícem podpory dva třmínky, byla výztuž dimenzována a pokud je za lícem podpory jeden třmínek, byla výztuž navržena konstrukčně,
 • vzdálenosti třmínků ss se rovná 0,75he, maximálně však 400 mm,
 • průměr třmínků dss vychází z následujících kritérií:
  • 0,25ds pro třmínky o stejné kvalitě oceli jako hlavní nosná výztuž
  • 0,33ds pro třmínky o nestejné kvalitě oceli jako hlavní nosná výztuž
  • minimální průměr třmínků dss však musí být 4 mm.

 

Různé druhy třmínků

 

II.) Spony

Spony se provádějí u svislých nosných prvků, kde plní funkci konstrukční (udržují pohromadě nosnou výztužnou kostru).

 

Zásady:

 • vzdálenost spon ss vychází z následujících kritérií:
  • 15ds pro vázanou výztuž a 20 ds pro svařovanou výztuž
  • maximálně však 250 mm nebo menší z rozměrů
 • průměr spon dss se rovná 0,25ds, minimálně však 4 mm

 

 

 

IV.) Ukončování výztuže v mezipodporách

 

Ukončování výztuže v mezipodpoře

 

kde jednotlivé značky označují:

 

bod 1...teoretický počátek plného využití prutu

 

bod 2...teoretický konec plného využití prutu

 

Δl...vzdálenost od teoretického počátku plného využití prutu k počátku ohybu smykové výztuže vychází z:

 • 0,5he (jeli smyková výztuž dimenzována)
 • 1,5he (je-li smyková výztuž navržená konstrukčně)

 

l1...kotevní délka prutu od teoretického počátku plného využití prutu ke konci prutu vychází ze vzorce:

l2...kotevní délka prutu od teoretického konce plného využití prutu vychází ze vzorce:

Pro ukotvení prutu rozhoduje větší z hodnot l1 a l2.

 

l3...kotevní délka ohybu se rovná:

l4...přímá část smykové výztuže v horní častí musí být min 15ds

 

V prvku musí být dosaženo toho, že maximální vyvozovaný moment Md musí být menší než maximální únosnost prvku Mu.

 

V.) Ukončování výztuže ve střední podpoře u horního líce

Ukončování výztuže ve střední podpoře se postupuje obdobně jako při ukončování výztuže v mezipodporách, ale s tím rozdílem, že výztuž je u horního líce (jednotlivé rozměry jsou zrcadlově převráceny).

 

 

 

◄◄◄ Zpět na obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR.

Zobrazení: 6888

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 9.3.. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2021   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby