Stavíme rodinný dům - Část 4. - Osazení domu na pozemek a zemní práce

Nabyli jste pozemek na výstavbu vašeho domu., Tím jste udělali první krok ke svému novému domu. Pokud nevíte přesně, kde vlastně jsou hranice vašeho pozemku neobejdete se bez služeb geodeta. Geodet vám musí vypracovat geometrický plán - polohopis.

Pokud máte výškově členitý pozemek budete potřebovat pro vypracování projektu domu i výškopis.

Geodet je profesista, který přichází na pozemek první a poslední před kolaudací i z něj odchází.

1.1. Kdo je to geodet

Geodet je odborník, který se zabývá měřením částí zemského povrchu a objektů na něm umístěných. Nejčastěji nabízí zaměření a vytyčení pozemku, které získává měřením v terénu s přísl. výpočty tak získává potřebné souřadnice. Ty se následně v terénu vyznačí nejčastěji kolíky. Geodet vypracovává pro katastr nemovitostí přesné gometrické plány. Mezi jeho další činnosti patří zaměřování inženýrských sítí, vytyčování stavebních objektů před stavbou, měření mikropohybům a "sedání" stavby a měření a vytyčování sítí.

Hledáte geodeta? Seznam geodety zastoupených na tomto webu: Seznam geodety

1.2. Geometrický plán

Geometrický plán je listinný podklad, podle kterého se do katastru nemovitostí zapisují "vkládají" všechny nové právní skutečnosti o pozemku. Geometrický plán se vyhotovuje vždy když dojde na pozemku, nebo jeho části ke změně, kterou je třeba zapsat do katastru nemovitostí.

Geometrický plán se vyhotovuje v těchto případech:

Zaměření rozestavěné stavby za účelem získání hypotéky
Zaměření stavby před kolaudací
Zaměření pozemku při změně hranic nebo rozdělení pozemku
Pokud na pozemku vznikne věcné břemeno které je třeba uvést v katastru nemovitostí
Při změně vnějšího obvodu nemovitosti / např. přístavba /

Pro vypracování geometrického plánu nemusíte být vlastníkem dané parcely. Kdo si geometrický plán objedná ten ho i vyplatí. Informace v tomto směru jsou veřejné a jsou k nahlédnutí i na příslušných katastrálních úřadech.

1.3. Vytyčení pozemku

Vytyčení vlastnické hranice pozemku se provádí podle dokumentace a podkladů z příslušného katastrálního úřadu. Vytyčení nesmí geodet zpracovat s menší prestnosťou než byly dodány podklady. S vytyčenou hranicí pozemku musí být seznámen všichni vlastníci sousedících parcel, který mohou vznést námitku.

1.4. Vytyčení rodinného domu

Vytyčování rodinného domu se provádí na základě projektové dokumentace. Vyznačí se obvodové stěny stavby na dřevěných lavičkách. Výškové vytyčení se provádí na základě požadavku stavebního úřadu, není nutností. Geodet na závěr vystaví Vytyčovací protokol, který potřebujete ke kolaudačnímu řízení. Všechny podklady od geodetů se v dnešní době digitální zpracovávají s výstupní formáty např. DWG, DGN a DXF.

1.5. Zemní práce

Zemní práce zahrnují práce se stavebními mechanismy, případně manuální zemní práce.

Mezi zemní práce se řadí:

Skrývkou ornice cca. 20cm
Výkopy základových konstrukci
Hrubé terénní úpravy
Finální terénní úpravy

Zemní práce začínají obvykle na jaře, když není zemina zamrzlá. Jako první krok se provede skrývkou ornice cca. 20cm, kterou je nutné odvézt na skládku nato určenou, nebo uskladnit na pozemku na případné porealizačné úpravy terénu.

Nejideálnějším řešením je když po skrývkou ornice nastoupí geodet který přesně vytyčí osazení domu. Velký důraz je nutné klást na výšku osazení domu, protože nepřesné osazení má vliv například na hloubku základové spáry, sklon kanalizace, počet schodů do domu a pod.

Až po vyznačení základové jámy příp. pásů geodetům je možné začít s výkopy základů. Na zhodnocení základové spáry je třeba přizvat geologa, který určí třídu zeminy, což má vliv na způsob zakládání stavby, pokud je zemina pro typ základů v projektové dokumentaci nevyhovující je nutné přehodnotit způsob zakládání stavby a kontaktovat projektanta.

Zobrazení: 3968

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby