Pracovní spáry

 

Betonovou směs ukládáme do bedněni podle předem vypracovaného výrobního postupu, jímž se řídí i kontrola kvality betonové směsi a betonu. Směs ukládáme a zpracováváme ve vodorovných vrstvách stejné tloušťky, odpovídající účinnosti použitých zhutňovacích prostředků. Plynulým postupem zajišťujeme řádné spojení jednotlivých vrstev. Objemově velké konstrukce betonujeme po částech určených projektantem, se zřetelem na smrštění a objemové změny tvrdnoucího betonu.

 

Pracovní spáru děláme jen v nejnutnějším případě, a to tehdy, nemůžeme-li vybetonovat souvisle celou konstrukci bez přerušení práce. Poloha a uspořádání spáry bývají uváděny ve výrobním předpisu, anebo je stanoví mistr při vytyčování denního záběru a postupu práce betonářské četě. Spáru volíme kolmo ke směru tlaku, u ohýbaných prvků v místě nejmenšího momentu, který bude působit v hotové konstrukci. Je nejslabším místem konstrukce, a proto provedení spáry věnujeme zvýšenou pozornost.

 

Masivní konstrukce betonujeme po vrstvách 400 až 700 mm. Výšku vrstvy volíme podle účinnosti a velikosti vibrátoru, který máme k dispozici. Používáme ponorné vibrátory. Pracovní spára musí být svislá. Je-li nebezpečí, že by oslabení pracovní spárou mohlo být pro konstrukci z prostého betonu nebezpečné, zajistíme spojení další vrstvy ocelovými tmy z odřezků oceli. Spojení vrstev závisí více na délce a množství použitých tmu než na průřezu. Před zahájením další betonáže povrch spáry pečlivě očistíme, zdrsníme a navlhčíme. U vyšších konstrukcí, jako jsou zdi, vysoké základy, děláme spáru stupňovitou. Při napojování vodorovných vrstev zajišťujeme konstrukci proti usmyknutí vloženými kameny, které přibližně z poloviny tkví v dolní vrstvě.

 

Sloupy, rámové konstrukce a stěny betonujeme bez přerušení. Pracovní spáru děláme v místě napojení se stropní deskou. Sloupy o straně průřezu menší než 400 mm, stěny tlusté nejvýše 150 mm a sloupy s křižujícími se třmínky betonujeme po částech za pečlivého zhutňování a mírném poklepu na pruty nosné výztuže. Vysoké steny a sloupy betonujeme po částech ze strany. Stěny obedníme jen z jedné strany, z druhé strany jen do výšky asi 1,5 m. Betonujeme a hutníme ze strany částečně volné (pro lepší kontrolu hutnění). S postupující betonáží bednění doplníme. Máme-li postaveno celé bednění konstrukce, použijeme pro spouštění betonové směsi násypné trychtýře a teleskopické trouby. Tak dosáhneme toho, že se směs nerozmísí.

 

Pracovní spáry u sloupů a rámových konstrukcí

Deskové stropní konstrukce betonujeme v celé tloušťce najednou. Betonovou směs rozhrnujeme hrábly a zhutňujeme deskovými vibrátory. Tloušťku desky zajišťujeme dřevěnými lavičkami, které rozmístíme v bednění ve vzdálenostech po 1,5 až 2 m. Přiložením latě přes lavičky zajistíme stejnoměrnou výšku. Lavičky s postupem betonáže odstraňujeme a prohlubně zaplňujeme.

 

Trámové konstrukce menších rozměrů betonujeme s připojenou deskou najednou. Jen jsou-li trámy nebo průvlaky mohutné, betonujeme desku samostatně. Pracovní spáru umísťujeme 50 mm pod spodní hranou desky. Stropní konstrukce, které pro značnou objemnost nemůžeme vybetonovat najednou, rozdělíme pracovními spárami na záběry. Směr spáry volíme tak, aby spára byla co nejkratší. U spojitých trámů a průvlaků umísťujeme spáru ve čtvrtině rozpětí pole (obr. 40), u deskových konstrukcí v polovině pole.

Pracovní spáry u trámového stropu

Pracovní spáry (a - spojitý trám, b - deska)

◄◄◄ Zpět na Technologie betonu obsah

 

Upozornění : Obsah převzat ze stránky pozemní-stavitelství.wz.cz. Stav k roku 2000, článek bude aktualizován podle soudobých norem a předpisů platných v ČR

Zobrazení: 8499

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Betonáž v zimě

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 3. 9, 2021. 1 Odpovědět

Zdravím všechnyRád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s betonováním v zimě. Zajímalo by mě, jestli po ztvrdnutí betonu, který během toho prošel mrazem by bylo už na povrchu patrné nějaké…Pokračovat

Kotvící patky

Zahájeno uživatelem Michal v Pozemek, projekt, stavba na klíč 1. 28, 2020 0 Odpovědi

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli někdo nemá zkušenosti ohledně hloubky zapuštění kotvících patek do betonových pilotů. Zapustil jsem kotvící patky ve tvaru U s trnem 20 cm a sílou trnu 16mm do…Pokračovat

volné prac. místo

Zahájeno uživatelem Martin Papež v Stavební práce, stavební materiál a firmy 9. 6, 2019 0 Odpovědi

Rodinný kolektiv Papežů zabývající se přírodními dřevostavbami, slamáky a hliněnými omítkami, prosí o pozornost.S narůstající poptávkou po naší práci hledáme nového kolegu, který bude stejného…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Radek Jeleček 1. 19, 2019. 3 Odpovědi

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2022   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby