NAVRHOVÁNÍ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ KRYTÝCH BAZÉNŮ JE Z POHLEDU STAVEBNÍ FYZIKY SLOŽITOU PROBLEMATIKOU, A TO PŘEDEVŠÍM Z DŮVODU EXTRÉMNÍCH VLHKOSTNÍCH A TEPLOTNÍCH HALY V PLZNI PODMÍNEK, KTERÉ V INTERIÉRU BAZÉNŮ PANUJÍ. SPORTOVNÍ KLUB RADBUZA PLZEŇ OBJEDNAL PŘED PLÁNOVANOU REKONSTRUKCÍ STŘECHY BAZÉNOVÉ HALY U ATELIERU DEK ZPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO NÁVRHU REKONSTRUKCE STŘECHY VČETNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

TVAR A NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY

Objekt bazénu byl zastřešen plochou dvouplášťovou střechou se vzduchovou vrstvou. Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovými příhradovými vazníky z uzavřených profi lů uloženými na ocelových sloupech.

STAV STŘECHY PŘED REKONSTRUKCÍ

Spodní plášť střechy byl tvořen dřevěnou nosnou konstrukcí uloženou do ocelových nosníků, nopovou fólií a tepelnou izolací z minerálních vláken. Vzduchová vrstva byla s exteriérem propojena otvory umístěnými ve stěnách /foto 05/ a cca 20 větracími komínky v ploše střechy. Tepelnou izolaci svislých obvodových stěn v úrovni střešní konstrukce tvořily heraklitové desky /foto 06/. Horní plášť byl tvořen dřevěným bedněním a hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů.

POPIS PORUCH

V zimních měsících docházelo ke kondenzaci vodní páry na spodním povrchu horního pláště. Kondenzát následně protékal přes tepelnou izolaci do interiéru bazénové haly /foto 08/. Kondenzace se projevovala také na obvodové konstrukci /foto 09/, kde při teplotách pod bodem mrazu zamrzala. Nosná ocelová konstrukce, vystavená působení kondenzátu, byla na řadě míst zasažena korozí.

PROBLEMATIKA

Na základě průzkumu objektu lze konstatovat, že poruchy (kondenzace vodní páry ve vzduchové mezeře, koroze ocelové konstrukce) byly způsobeny dvěma hlavními příčinami. V první řadě se jednalo o nedostatečnou vzduchotěsnicí funkci dolního pláště. Parotěsnicí a vzduchotěsnicí funkci měla pravděpodobně zajistit nopová fólie. Ta byla pouze volně ukončena u zdí, spoje byly pouze volně překryté. Prostupy (rozvody elektřiny apod.) nebyly nijak těsněny /foto 11 a 12/. Pozn.: Vhodná i problematická uplatnění profi lovaných fólií  shrnuje doc. Ing. Z. Kutnar, CSc., v závěru článku Profi lovaná fólie v hydroizolacích spodní stavby (číslo 02/2006).

V druhé řadě se jednalo o nedostatečný tepelný odpor horního pláště a obvodové stěny v oblasti vzduchové vrstvy.

NOVÁ SKLADBA STŘECHY

Nově navržená skladba střechy je jednoplášťová s akustickým minerálním podhledem. Veškeré nové tepelněizolační a hydroizolační vrstvy byly umístěny na původním horním plášti střechy. Při návrhu bylo využito původní hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů, která v nové skladbě slouží jako parozábrana. Bylo navrženo celý původní dolní plášť střechy a svislé obvodové konstrukce v úrovni střechy odstranit a dolní plášť nahradit akustickým podhledem. Svislá obvodová konstrukce byla navržena lehká montovaná se vzduchotěsnicí a parotěsnicí vrstvou ze samolepicího asfaltového pásu. Takto navržená konstrukce je jako celek spolehlivě vzduchotěsná, přičemž odpadá nutnost vzduchotěsně opracovat prostupy akustickým podhledem a napojení podhledu na svislé obvodové konstrukce.

REALIZACE

Realizace rekonstrukce střechy proběhla v souladu s projektovou dokumentací. Nejprve byl odstraněn celý spodní plášť střechy a svislá obvodová konstrukce v oblasti vzduchové vrstvy střechy. Obnažená ocelová a dřevěná nosná konstrukce byla  zkontrolována. Ocelové části byly opískovány a opatřeny antikorozním nátěrem. Poškozené dřevěné části byly vyměněny. Po provedení nové nosné konstrukce obvodového pláště v úrovni střechy z OSB desek kotvených do ocelových válcovaných nosníků byla k OSB deskám nalepena parozábrana z asfaltového samolepicího pásu. Z ekonomických důvodů byla k zateplení obvodové konstrukce použita tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 160 mm z původního spodního pláště střechy. Tepelná izolace byla před novým použitím vysušena. Opláštění obvodové konstrukce bylo provedeno v systému DEKMETAL z pohledových trapézových plechů TR 18 R/W na typový nosný ocelový rošt /foto 15/.

Souběžně s realizací obvodové stěny probíhala realizace střechy. Nejprve byla provedena kontrola původní hydroizolační vrstvy střechy z asfaltových pásů. Pro dosažení požární odolnosti byla první vrstva tepelné izolace provedena z desek z minerální vlny v tloušťce 60 mm. Pak byla položena vrstva z pěnového polystyrenu v tloušťce 100 mm a následně dílce z pěnového polystyrenu POLYDEK v tloušťce 130 mm kašírované oxidovaným asfaltovým pásem. Veškeré tepelněizolační vrstvy byly kladeny vzájemně na vazbu z důvodu eliminace tepelných mostů přirozeně vznikajících ve spárách mezi jednotlivými deskami tepelné izolace. Vrstvy tepelné izolace byly kotveny k podkladu. Jako vrchní hydroizolační vrstva byl použit SBS modifi kovaný asfaltový pás s kombinovanou vložkou a hrubozrnným břidličným posypem tl. 4,4 mm ELASTEK 40 COMBI.

Ze strany interiéru byl zrealizován akustický podhled. Prostor vzduchové vrstvy nad podhledem byl propojen s interiérem přes mřížky v podhledu, tak aby podhled neměl negativní vliv na tepelně-vlhkostní režim střechy /foto 13 a 14/. Rekonstrukce střechy byla zrealizována v roce 2006, již druhým rokem střecha bezproblémově funguje.

 

<Jiří Sedláček>

Zdroj: DEKTIME 01-2009, Časopis společnosti DEKTRADE pro projektanty a architekty

Zobrazení: 510

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem stavebnikomunita.cz!

Staňte se členem stavebnikomunita.cz.

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč 24.5. 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby